Försäkringsinformation

Senaste artiklarna

NYHET — 16 februari 2021

Tillsammans bildas Avtalat 

Vid årsskiftet bildade Svenskt Näringsliv, LO och PTK det gemensamma företaget Avtalat. Syftet är att skapa en samlad, effektiv och tydlig rådgivning och information till både arbetsgivare, arbetare och tjänstemän. 
NYHET — 1 december 2020

Svenskt Näringsliv, LO och PTK bildar Avtalat

Den 1 januari 2021 bildas det gemensamma företaget som ska ge en samlad, tydlig och effektiv rådgivning och information till både arbetsgivare, arbetare och tjänstemän.
RAPPORT — 3 februari 2020

Premier till avtalsförsäkringar 2020

RAPPORT — 3 februari 2020

Premiums for collective insurance plans 2020

RAPPORT — 3 februari 2020

Din guide till kollektivavtalad försäkring och pension inklusive bilaga Premier för avtalsförsäkringar 2020

NYHET — 22 juli 2019

Tips från Finfa

Vi finns tillgängliga under hela sommaren om du har frågor kring kollektivavtalad försäkring och pension.
NYHET — 22 juli 2019

Sommartips från Finfa

Vi finns tillgängliga under hela sommaren om du har frågor kring kollektivavtalad försäkring och pension.
REMISSVAR — 13 februari 2019

Promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

REMISSVAR — 19 oktober 2018

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

NYHET — 3 juli 2018

Svenskt Näringsliv ser över försäkringsinformationen

Svenskt Näringsliv gör en bred översyn av hur information till företag och individer om de kollektivavtalade försäkringarna (avtalsförsäkringar, pensioner och omställning) bör äga rum i framtiden. Skälet till översynen är bland annat att dagens försäkringsinformation genom parterna till viss del överlappar den information som administrationsbolagen Fora och Collectum samt försäkringsbolagen själva ger, vilket ökar de totala kostnaderna.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist