LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 februari 2021

Tillsammans bildas Avtalat 

Vid årsskiftet bildade Svenskt Näringsliv, LO och PTK det gemensamma företaget Avtalat. Syftet är att skapa en samlad, effektiv och tydlig rådgivning och information till både arbetsgivare, arbetare och tjänstemän. 

”Vår uppgift är att samla informationen på en plats och förenkla för båda parter”, säger Jukka Linna, försäkringskonsult på Avtalat.
Foto: EdelPhoto

Frågor som rör tjänstepension, sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring upplevs ofta som svåra och komplexa. Tidigare har medlemsföretag i Svenskt Näringsliv vänt sig till Finfa, medan LO och PTK i sin tur haft egen information till sina medlemmar. Denna situation med flera olika röster har medfört onödiga missförstånd och en onödig tröghet.  

Med Avtalat ska det bli enklare. En avgörande förändring som ska förenkla arbetet är att skapa en digital mötesplats där alla intressenter kan hitta den information de behöver, vare sig de är arbetsgivare eller anställda. 

Sammanlagt kommer Avtalat att hjälpa fler än 200 000 arbetsgivare och tre miljoner anställda som är kopplade till de kollektivavtal som Svenskt Näringsliv förhandlat. Och det finns mycket att göra berättar Jukka Linna, försäkringskonsult. I dagsläget känner var fjärde arbetsgivare inte till vilken kollektivavtalad tjänstepension de anställda har och ungefär 40 procent av företagen anser att de har dålig kännedom om hur de anställda är försäkrade.  

– Vår uppgift är att samla informationen på en plats och förenkla för båda parter. Tidigare har både arbetsgivare och arbetstagare själva fått ett stort eget ansvar för att söka upp information på flera ställen samt administrera både pension och försäkringar. Ett väl stort ansvar, vilket märks i statistiken, säger Jukka Linna.   

Mycket att vinna 

Enligt Jukka Linna finns mycket att vinna på att samlas under ett gemensamt bolag. Han berättar att arbetare och tjänstemän inom privat sektor tidigare gått miste om stora belopp på grund av bristfällig information. Dessutom har arbetsgivare i sin tur drabbats av retroaktiva premier som kan ha en avgörande betydelse för verksamheten. När allt kommer omkring är det dock kostnaderna för krånglig administration och omständlig informationsinsamling som kostar företagen mest.  

– Exakt hur mycket tid som läggs på detta i dagsläget är ett mörkertal, men med tanke på hur många som berörs så är det totalt sett väldigt många timmar. Alla tidsbesparingar som Avtalat kan skapa resulterar i att näringslivet gör jättebesparingar, säger Jukka Linna. 

Genom att grunda Avtalat kommer parterna nu på ett enklare och mer effektivt sätt kunna samla all information om tjänstepension och försäkringar på ett och samma ställe. Samtliga informationsplattformar, Facket Försäkrar (LO), PTK och Finfa (Svenskt Näringsliv), går in under Avtalat. Arbetet med att både anställda och arbetsgivare ska kunna hantera sina kollektivavtalade försäkringar från en och samma plattform har tagit sin början vid årsskiftet och förväntas vara helt färdigt 2024.  

Avtalat kommer ha kvar sin regionala närvaro i Västerbotten med kontor i Umeå.  

FörsäkringsinformationPensionAvtalat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist