NYHET1 december 2020

Svenskt Näringsliv, LO och PTK bildar Avtalat

Den 1 januari 2021 bildas det gemensamma företaget som ska ge en samlad, tydlig och effektiv rådgivning och information till både arbetsgivare, arbetare och tjänstemän.  

Niklas Hjert, vd på Avtalat.

Frågor om tjänstepension, sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring upplevs ofta som svåra och komplexa. Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv vänder sig idag till Finfa när de vill ha information och stöd i försäkrings- och pensionsfrågor, medan LO & PTK har egen information till sina medlemmar. Det finns dessutom ett flertal partsbolag som också informerar. Detta har medfört onödiga missförstånd, administrativa svårigheter och viss tröghet eftersom de har haft olika bakgrund och utgångspunkt i sin information.

Avtalat ska skapa förståelse och förtroende för de kollektivavtalade pensionerna och försäkringarna som helhet, med en gemensam väg in och en väg ut.
Fredrik Norling
regionchef Avtalat i Syd.

– Med olika avsändare har det skapats förvirring eftersom de som informerar använder sig av olika begrepp och språkbruk. Det nya gemensamma företaget ska istället skapa en stark och tydlig avsändare och på så sätt förenkla för parterna och göra de försäkringsfrågor som idag anses svårbegripliga, mer tydliga och lätthanterliga, säger Niklas Hjert, vd på Avtalat.

Målet med Avtalat är att öka effektiviteten, förutsägbarheten och därmed tryggheten för både arbetsgivare och arbetstagare. Ett sätt att göra det på kommer att vara genom en ny digital mötesplats där alla intressenter kan hitta den information de behöver.

– Det är stor efterfrågan på webbaserat utbud och fokus kommer att ligga på att underlätta information och kommunikation så att man enkelt kan få svar på sina frågor, säger Niklas Hjert.

Fram tills dess att Avtalat officiellt börjar sin verksamhet vid årsskiftet kommer Finfa att fortsätta som tidigare och därefter avvecklas. De flesta av Finfas medarbetare kommer att övergå till Avtalat, som kommer att finnas på nio platser runt om i landet.

Fredrik Norling, regionchef Avtalat i Syd.

Avtalat kommer att ha kvar sin regionala närvaro i Syd med kontor i Malmö och verksamheten kommer att fortsätta som innan vad gäller exempelvis informationsträffar och webbinarier.

– Från ett regionalt perspektiv kommer det innebära fördelar i form av en samlad kompetens på plats i regionen som kan täcka in helheten för arbetare, tjänstemän och arbetsgivare i närområdet. Avtalat ska skapa förståelse och förtroende för de kollektivavtalade pensionerna och försäkringarna som helhet, med en gemensam väg in och en väg ut, säger Fredrik Norling, regionchef Avtalat i Syd.

Mer information kommer när verksamheten startar efter årsskiftet.

PensionerFörsäkringsinformationAvtalat
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist