NYHET25 april 2024

Företagens tillväxthinder måste adresseras

Behovet av att reformera strukturella ekonomiska villkor är akut för att underlätta för små- och medelstora företag att inte bara överleva, utan också blomstra, skriver Anna Hedensjö Johansson, SME-expert.

Anna Hedensjö Johansson ansvarar för SME-frågor på Svenskt Näringsliv. Foto: Anna Hedensjö Johansson

I Sverige har de flesta företag färre än tio anställda. De saknar stora avdelningar med spetskompetens för att navigera i vardagens regeldjungel. Trots detta visar den senaste rapporten om företagens regionala utveckling att det finns en stor vilja att växa, anställa och utveckla sina företag, men att det finns konkreta upplevda hinder för tillväxt som bromsar denna ambition. Detta enligt Svenskt Näringslivs nya rapport om företagens regionala utveckling 2024.

Om vi läser rapporten ur de små företagens perspektiv kan vi se att mikro- och små företag, liksom majoriteten av alla företag, främst kämpar med kompetensbrist, dvs man hittar inte medarbetare med rätt kompetens för jobben. Utöver kompetensbrist är det framför allt på tre områden som det är extra utmanande för dessa företag.

Först och främst drabbar regelbördan och byråkratin mikro- och småföretagen oproportionerligt hårt. I det närmaste fyra av tio företag anger detta som ett av de främsta hindren för tillväxt, en andel som är avsevärt högre än bland större företag. Detta talar tydligt för vikten av att alltid genomföra konsekvensanalyser innan man inför regelverk som påverkar näringslivet.

Det andra handlar det om arbetsgivaravgifterna. Det är i de små företagen som nya jobb skapas och varje ny medarbetare är en stor investering och satsning. Här visar rapporten att arbetsgivaravgifterna upplevs som ett dubbelt så stort tillväxthinder för mikro- och småföretag jämfört med hos större bolag. Att avskaffa den allmänna löneavgiften för alla under 26 år skulle definitivt skapa fler möjligheter – både för arbetsgivare och arbetstagare.

Det tredje handlar om sjuklöneansvaret som arbetsgivaren har för sina medarbetare. Sjuklöneansvaret upplevs som ett dubbelt så stort tillväxthinder för mindre företag jämfört med större företag. Detta blir särskilt problematiskt eftersom sjuklönekostnaderna förväntas fördubblas efter juni när regeringen planerar att avskaffa företagens ersättning för höga sjuklönekostnader.

Forskning visar att tillväxthindren, som dessa, direkt påverkar tillväxten negativt och är direkt kopplade till politiska beslut. Småföretag, ofta beskrivna som ryggraden i både den svenska och globala ekonomin, drabbas hårdast och begränsar deras förmåga att skapa jobb och tillväxt.

Därför är det avgörande att politiker tar itu med dessa hinder om de vill skapa förutsättningar för småföretagare att växa. Rapporten visar tydligt att behovet av att reformera strukturella ekonomiska villkor är akut för att underlätta för dessa företag att inte bara överleva, utan också blomstra. Det är dags för en konkret förändring som kan bringa ljus in i den regeldjungel som kväver våra små entreprenörer.

SME-kommittén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist