Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 juni 2021

Ebba Busch (KD): ”Sverige ska vara ett land där ett handslag gäller”

Långtidsarbetslöshet, sjukvård, brottsbekämpning och företagande utgör Kristdemokraternas prioriterade områden inför kommande val. Den 22 juni mötte hon Svenskt Näringslivs SME-kommitté för att berätta mer om och för att svara på deras frågor. 

Foto: Kristdemokraterna

– Det är tröttsamt att det så ofta talas om företagare som en skattebas. Jag menar att det finns ett egenvärde i företagandet, då det är en enorm kraft som genererar mycket till vårt samhälle utöver att vara en s k skattebas.

Dessa spännande politiska tider minskande inte det redan stora intresset för Kristdemokraternas partiledare Ebba Buschs besök hos SME-kommittén den 22 juni, modererat av Jens Hedström. Hon berättade att hon är en stolt dotter i en företagarfamilj och att hon ser företagare som motorn i svensk ekonomi. Angående det politiska läget så försäkrade hon att hennes parti är väl rustade för vad som än komma skall och redogjorde för de fyra prioriteringarna de vill driva. Den första prioriteringen handlar om att bekämpa långtidsarbetslösheten som riskerar att bita sig fast.

– Nystartsjobben får mycket krut i vår budget då de har visat sig vara effektiva och åtgärden ska gälla redan efter sex månaders arbetslöshet. Sen måste incitamenten för att ta ett jobb också öka, så vi vill ha ett dubblat jobbskatteavdrag i dubbelt så många månader för arbetslösa.

En av Kristdemokraternas profilfrågor är sjukvården och där underströk Ebba Busch vikten av att minska sjukskrivningarna.

– En sjukskriven människa, en medarbetare, kostar både företagen och samhället stora pengar och frånvaron kan påverka företagen mycket. Så här vill jag pitcha på er företagare – det är av värde att vi får en regering som stärker svensk sjukvård, kortar köerna och sjukskrivningarna. 

Det tredje området är brottsbekämpning som Ebba Busch menar måste bli toppfråga för en ny borgerlig regering.

– Felaktiga välfärdsutbetalningar göder kriminaliteten och dränerar samhällets resurser. Minst 15 miljarder årligen utbetalas felaktigt. Vi gör en rejäl prioritering i vår budget och lägger åtta miljarder mer på rättsväsendet än vad regeringen gör.

Kristdemokraterna vill också inrätta en ny myndighet som ansvarar för alla utbetalningar av välfärdskaraktär för att säkerställa att det inte göder kriminalitet.

– Sverige ska vara ett land där ett handslag gäller. De som utsätts för brott ska inte behöva räkna med att fallet läggs ner eller att det inte blir några konsekvenser.  

Att uppmuntra företagande är det fjärde prioritetsområdet. Här vill partiet underlätta ägarskifte, speciellt på glesbygden där var tredje äldre företagare tror att företaget kommer att läggas ner efter att nuvarande ägare gått i pension, genom att inrätta ägarskifteskontor som kan hjälpa till.

– Vi vill ta bort fler juridiska hinder för personalägande och även underlätta för start-ups, via bland annat rejäla kliv för personaloptioner för upp till 250 anställda.

Ordet släpptes till ledamöterna i SME-kommittén och först ut var en fråga om huruvida KD vill bifalla de förslag om sänkta regelkostnader och en bättre regelprocess, som bl a förenklingsutredningen kommer att lägga fram.

– Vi har drivit regelförenklingar under lång tid och kommer att fortsätta göra det. Därutöver kommer vi att driva på att begränsa företagaransvaret, mer informationsdelning mellan myndigheter för att minska uppgiftslämnandet. Sen vill vi också adressera frågan och faktiskt avveckla personalliggaren i dess nuvarande form.

Coronakrisen har som bekant drabbat även företagen hårt och många lider fortfarande av sviterna. Återhämtning sker på sina håll, men inte hos alla. Hur tänker partiet om det?

Jo, här vill Kristdemokraterna förlänga den säsongsvarierade stödåtgärd som ska förbättra en större flexibilitet gällande jämförelsemånader. Sen vill de se kortare handläggningstider, då alltför många hamnar i alldeles för långa väntetider. De vill också säkerställa att stöden inte avvecklas för snabbt och med för kort varsel.

KD har lagt ett förslag om att arbetskraftsinvandring ska begränsas för löntagare från andra länder som får mindre än 35 000 kronor per månad. Detta är inte alldeles populärt hos en del företagare och frågan ställdes således om hur man i så fall ska hitta arbetskraft med vissa kompetenser, såsom kockar och skogsarbetare.

– Bristyrken ska undantas från våra förslag och då tillåter man löner under 35 000. Detta ska absolut inte gå via facket, utan via en neutral part i så fall. Men det är ohållbart att vi samtidigt har en halv miljon arbetslösa. Vi har ett enormt problem med både matchning och om grundläggande drivkraft.

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för alla parter, men upphandlingsunderlagen är alltför ofta av tvivelaktig kvalitet vilket gör att allt färre företag varken vill eller kan lägga anbud. Ebba Busch höll med om problematiken.

– Det finns delar i förenklingsutredningen om höjda gränser för direktupphandling som kan ge en större bredd. Men, om jag ska vara riktigt krass så är detta en fråga om beställarkompetens som kan vara svår att komma åt.

EU ska hålla sig vid sitt grunduppdrag, menade Ebba Busch, som svar på frågan om hur de resonerar kring överimplementering av EU-lagstiftning, så kallad gold-plating. Ibland behövs dock undantag.

Sista frågan rörde hur Kristdemokraterna vill stävja kriminaliteten som drabbar företag.

– När brottsligheten får fortgå, då sprids en låt-gå attityd, där Sverige ter sig som ett land där man kan bete sig illa. Vi måste kunna sätta in tuffa åtgärder så att det inte upprepas, vi behöver besöksförbud, kunna porta personer från butiker och områden, för att få bukt på allvar. Det är en temperaturmätare att vi i alla fall kan behålla våra lokala butiker i trygghet, avslutade Ebba Busch.

SME-kommitténSME
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist