NYHET16 februari 2022

Energifrågan högaktuell i den europeiska debatten

– En låg kostnad för el är viktig för vår konkurrenskraft, men minst lika viktigt är ett stabilt elpris, Så sade Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicy på Svenskt Näringsliv, på ett webbinarium arrangerat av Europaparlamentet den 28 januari. 

Marie Knutsen-ÖyFoto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringsliv arbetar aktivt med klimat- och energifrågor. När det gäller klimatarbetet står de bakom de svenska nationella målen, samtidigt som man driver på att hela EU ska nå netto noll 2050. Att energipriserna varierar kraftigt över dagen är en utmaning för många företag, då det leder till ökade risker och ökade kostnader. Svenska företag har konkurrenter på många olika marknader, vilka värderar el som insatsvara i sin verksamhet på olika sätt.

– Vi har företag som möter en konkurrens där deras konkurrenter är på en liknande marknad som här i Norden och så finns det de som konkurrerar på reglerade marknader där priset ser helt annorlunda ut, fortsatt Marie Knutsen-Öy.

I en efterföljande paneldebatt diskuterade några Europaparlamentariker elpriser, beskattning, elmixen, geopolitik och taxonomin; med andra ord ett brett spektrum av aktuella frågor. Samtliga var eniga om att ett stabilt elpris är viktigt för både konsumenter och företag, liksom att ett beroende av rysk gas inte är något att eftersträva. Jessica Stegrud (SD) slog ett slag för kärnkraften, och var kritisk till den svenska och europeiska energimixen.

– Önskedrömmar och naivitet har fått styra energipolitiken länge och det måste vi ändra på. Vindkraftens bästa vän är gasen, vilken fungerar för att stabilisera och balansera ut nätet. Däri finner vi förstås problem och att bygga ut kärnkraften vore en god lösning.

Rörande elmixen ansåg Erik Bergkvist (S) att den är bra i nuläget, det är också den mix vi måste ha nu under en övergångstid. Kärnkraften är dock nödvändig för tillfället för att klara av landets energibehov. Ett problem idag är att Ryssland använder fossilgasen som ett politiskt instrument.

– Det kort Ryssland just nu spelar ut kan de kanske använda två gånger innan andra länder börjar gå över till alternativ då man inte vill bli beroende av något så oförutsägbart. Kärnkraften är geopolitiskt känslig och kan vara en del av mixen, men det är inte lösningen.

Centerpartiets Emma Wiesner hade synpunkter på delar av den aktuella debatten gällande taxonomi och sade att eftersom all forskning går emot att fossilgas ska innefattas, måste vi lyssna på detta och ta till oss att gasen och det fossila måste bort från vårt energisystem.

Ju mer europeiska vi är desto lättare blir det att hantera frågan om mer förnybar energi och ju mindre beroende av kärnkraft och gas blir vi, menade Jakop Dalunde (MP).

Vi måste betrakta energimarknaden som mindre nationell och mer europeisk. Vi bör och kommer vara sammankopplade i Europa, så vi måste vänja oss vid att det är ett europeiskt energipris, en europeisk energimarknad och en europeisk energipolitik som vi måste vara en konstruktiv del av. Det blir successivt lättare för den intermittenta produktionen ju mer integrerade vi är i Europa.

Energi och klimatElförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist