NYHET9 september 2021

Ett breddat ekodesigndirektiv kan bidra till hållbar produktutveckling

Arbetet mot mer hållbara produkter är positivt och Svenskt Näringsliv anser att produktutveckling måste innehålla viktiga hållbarhetsaspekter. Även om utvecklingen av mer hållbara produkter redan har kommit en bra bit på väg behöver mer göras för att främja ytterligare framsteg. 

Foto: Most Photos, Ernst Henry Photography AB

Det är viktigt att utvecklingen av produktpolitiken sker på EU-nivå. Nationella regelverk och andra styrmedel för cirkulär ekonomi riskerar att skapa hinder för EU:s inre marknad och cirkulära flöden mellan länder och därmed också hämma produktutveckling. En välfungerande inre marknad är en förutsättning för att den cirkulära ekonomin i EU ska bli framgångsrik.

Ekodesigndirektivet, som är ett ramdirektiv, syftar till att förbättra produkters miljöprestanda under hela dess livscykel. EU-kommissionen arbetar nu med ett horisontellt lagförslag för hållbara produkter (SPI) som ska presenteras i slutet av året. Detta ska följas av produktspecifika krav som inkluderas i ett breddat ekodesign direktiv. Rätt utformat kan initiativet inklusive en breddning av ekodesigndirektivet, till att omfatta fler produktgrupper, vara ett bra verktyg för utvecklingen mot mer hållbara produkter.

I vårt positionspapper framförs Svenskt Näringslivs ståndpunkter i samband med en breddning av Ekodesigndirektivet. Inför det fortsatta arbetet med direktivet presenterar vi följande tio huvudbudskap och uppmanar EU-kommissionen att: 

 1. 1.
  Behålla centrala delar av Ecodesigndirektivet vid en breddning av dess tillämpningsområde.
 2. 2.
  EU-kommissionen bör se över om det är lämpligt att utarbeta ett eller flera direktiv och garantera transparenta processer.
 3. 3.
  Säkerställa en systematisk och transparent urvalsprocess när nya produkter ska inkluderas i direktivet.
 4. 4.
  Standardiseringsorgan uppdras att vidareutveckla hållbarhetsprinciper så att de blir till horisontella och produktspecifika standarder.
 5. 5.
  Garantera att framtagandet av produktkrav baseras på gemensamma metoder och konsultation med näringslivet.
 6. 6.
  Användningen av standarder förblir, och utvecklas, som verktyg för verifiering och för att möjliggöra kontinuerlig tekniska utveckling och innovation.
 7. 7.
  Direktivet koordineras med andra initiativ inom ramen för den europeiska gröna given.
 8. 8.
  Tillåta användningen av olika metoder för att kontrollera att krav uppfylls och att inte införa allmänna krav på tredjepartsverifiering.
 9. 9.
  Stärka insatser för att övervaka implementering av lagstiftning och för att säkerställa ett level playing field.
 10. 10.
  Förbättra och stärk marknadskontrollen inom hela Europa.

Cirkulär ekonomiEUEkodesignHållbarhet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist