Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 mars 2020

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.

Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
Foto: Ernst Henry Photography

EU-kommissionen har presenterat den industristrategi Ursula von der Leyen utlovade i juli 2019. Den lägger ut kursen för de kommande 5 åren hur europeisk industri och näringsliv ska möte utmaningar på klimatområdet och inom digitalisering. För att lyckas i detta arbete krävs en hög grad av transparens och ett inkluderande arbetssätt. Inriktningen är tydlig – EU måste bygga på Europas främsta styrka, den inre marknaden. För att den ska fungera så måste hinder rivas och nya hinder motverkas. Europeiska företag ska ha möjlighet att konkurrera på lika villkor. Regelverken på ett flertal områden måste ses över och anpassas till den tid och verklighet vi lever i nu.

EU-kommissionens strategi innehåller en rad pusselbitar:

  • En handlingsplan för kunskapsbaserade tillgångar (immaterialrätt)
  • En översyn av såväl konkurrensreglerna (koncentration och marknadsdefinition) som statsstödsreglerna (riktlinjerna för olika områden)
  • Meddelande om att instrument ska tas fram för att hantera snedvridning av konkurrensen via statligt stödda företag från 3:e land. Upphandlingsmarknaden utpekas som ett specifikt område
  • Främja omställningen till en fossilfri industri och där den cirkulära ekonomin blir central
  • En plan för att främja finansieringen mellan det privata och det offentliga när det gäller att stödja projekt som syftar till grön omställning

– Det är nu som det verkliga arbetet börjar, Strategin som presenterades är bara startskottet och det är först när de mer konkreta förslagen kommer som vi kan se om Europa är på väg i rätt riktning eller inte. Detta är dock en bra start och strategin håller en balanserad ton där protektionism och byggandet av murar lyser med sin frånvaro, säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik på Svenskt Näringsliv.

EU-kommissionens industristrategi

Den inre marknadenEu/Emu/Euro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist