NYHET30 november 2021

Förslag om ”Anti-coercion instrument” – en svår balansgång 

Inom kort lägger EU-kommissionen ett förslag om ett så kallat ”anti-coercion instrument” ett handelspolitiskt verktyg för att använda mot länder som på olika sätt hotar EU. 

Mycket kring detta är oklart, både vad gäller exakta syftet med instrumentet och hur det skulle kunna användas i praktiken. Svenskt Näringsliv har i detta papper kort sammanfattat hur vi ser på behovet av instrumentet samt vilka åtgärder man skulle kunna använda, och framför allt vilka vi inte vill använda, inom ramen för instrumentet. Vi vill:

  • Att instrumentet ska kunna användas även för hot mot företag, inte bara stater
  • Att instrumentet ska kunna användas även i fall av informella hot, inte bara formella transparenta hot
  • Att EU:s underrättelsekapacitet för att kunna utreda hoten måste förstärkas
  • Att de motåtgärder EU tar fram inte får underminera marknadsekonomins grundläggande funktioner
  • Att lämpliga motåtgärder bör vara specifikt riktade mot källan till hotet, exempelvis i form av förbud mot export av viss teknik till landet ifråga
EU-kommissionenHandel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist