Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 oktober 2019

Handelssamtal i fokus på EU-klubben

Inom EU-klubbens ramar träffas svenska företagsföreträdare i Bryssel. Vid senaste mötet var företagaren och Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) gäst.

Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M) tog upp frågan om kinesiska företag som konkurrerar med hjälp av statsstöd.

EU:s tillväxt stagnerar jämfört med omvärlden. EU halkar efter, både de länder som från ett sämre läge nu utvecklas snabbt såsom Indien och Kina, och länder som länge varit väletablerade på världsmarknaden som USA. Nu har också klimatdebatten till stor del tagit över agendan och frågor som berör handel och tillväxt skjuts åt sidan, trots att de är grunden för välstånd och därmed också avgörande för våra möjligheter att hantera just klimatutmaningen.

Ungefär så inledde Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M, EPP) EU-klubbens sammankomst den 15 oktober i Bryssel. EU-klubben är ett forum som samlar framförallt svenska företagsföreträdare i Bryssel.

Under mötet lyfte Warborn några punkter han gärna ville diskutera med deltagarna. Dessa gällde exempelvis hur kinesiska företag konkurrerar med orättvisa metoder, t.ex. via statsstöd till företag, och att konfliktnivån kring världshandeln måste minska kopplat till hur WTO hotas av Trump och USA:s vetorätt. Dessutom resonerade han kring att EU-politiken under den kommande mandatperioden troligen inte kommer lägga lika stor vikt vid att förhandla nya handelsavtal som den tidigare gjort på grund av en mer protektionistisk värld. Det finns även ökande protektionistiska tendenser bland EU:s medlemsländer – ännu en oroande faktor.

Efter inledningen hölls ett mer öppet samtal mellan deltagarna som bland annat handlade om fördröjningen av den nya kommissionen, klimattullar, samt en oro för att nya handelsavtal inte kommer kunna vara lika ”raka” som tidigare, utan även omfatta andra parametrar än enbart de handelsrelaterade. Likaså var regelförenklingar ett ämne som många av deltagarna var intresserade av att diskutera och såg gärna ökade insatser och ett högre tempo. En del menade att omtalade principen ”en regel in – en regel ut” enbart leder till status quo och därmed är en otillräcklig åtgärd.

Ett annat orosmoln är att många av de nya parlamentarikerna i handelsutskottet kanske inte har just handel på agendan, utan snarare vill driva på för att icke-handelsrelaterade bestämmelser förs in i framtida handelsavtal. Frågan om när Mercosur-avtalet blir klart är ännu en osäkerhetsfaktor; däremot såg alla positivt på att Vietnamavtalet går framåt. Enigheten var således stor kring att det är viktigt att utnyttja de befintliga handelsavtalen så väl som möjligt.

Jörgen Warborn är ny i Europaparlamentet denna mandatperiod och har en bakgrund först som företagare, kommunstyrelsens ordförande i Varberg och sedermera riksdagsledamot. Just handel och näringslivsfrågor är hans största politiska intressen och därför är han nöjd med att ha hamnat i utskottet för internationell handel (INTA).

Text: Susanne Ydstedt

Eu/Emu/Euro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist