LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 januari 2018

"Lär av regelförenklingarna inom OECD"

"OECD:s rekommendationer för regelförbättringar är världens mest moderna regelsystem, och det är dags att vi börjar agera utifrån dem. Låt Australien, Nederländerna och Tyskland bli måttstocken". Det sa Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor, på ett möte nyligen.

Foto: Susanne Ydstedt

Nyligen ägde BIAC:s årliga möte med OECD:s ambassadörer rum. Årets tema var ”Business priorities for OECD action: a call for growth and prosperity” och ämnen som avhandlades under denna rubrik var exempelvis entreprenörskap, multilaterala ramverk för handel, skatt och investeringar, möjliggöra för företag att skapa framtidens jobb, samt att utveckla högkvalitativa regelverk som stärker företagens konkurrenskraft.

Under den sistnämnda rubriken poängterade Jens Hedström, BIAC:s ordförande i frågan (BIAC Governance Committee) och chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor, vikten av att prioritera regelförbättringar och lära av goda exempel från andra länder inom OECD.

– Låt mig ta ett par exempel. Nederländerna – det första landet att mäta all lagstiftning i syfte att identifiera det som medför störst regelbörda. Tyskland, med sina tydliga målsättningar för regelarbetet. Storbritannien – en regel in, två ut. Australien, som föredömligt utvärderar all lagstiftning fortlöpande för att se om regelverken är effektiva. Och detta är bara ett axplock, sa han.

Enligt Jens Hedström är regelförbättring ett ämne som i grunden är viktigt för alla områden som avhandlades på mötet, och att arbeta för effektiva regelverk bör ingå i all god offentlig styrning.

OECD:s rekommendationer på regelförbättringsområdet tar särskild hänsyn till små och medelstora företag (så kallade SME- företag), som drabbas hårdare av dyra och krångliga regleringar inom skatter, uppgiftslämnande och dylikt. Dessutom betonar de vikten av konsekvensutredningar och evidensbaserade regleringar – något som berör alla typer av företag.

Dessa aspekter är inga nyheter för den som följt det svenska arbetet från näringslivet; snarare har Svenskt Näringsliv varit pådrivande i dessa frågor.

– Det är dags att börja agera. Vi har ett bra underlag och många goda exempel att lära oss av. OECDs rekommendationer är världens mest moderna regelsystem – det är bara att implementera för de som vill minska sina länders företags regelbörda. Det lägger grunden till ett sundare företagsklimat och därmed fler jobb och högre tillväxt, avslutade Jens Hedström.

Susanne Ydstedt

reglerEU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist