LogoLogo
LogoLogo
Nyhet1 juni 2020

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.

1 juli tar Tyskland över som ordförandeland i EU. Samma dag arrangerar Politico, den mest inflytelserika s k ”EU-tidningen”, ett heldagsseminarium om konkurrensfrågor på temat: Politico’s Competitive Europe Summit: Time to make Europe great again?

Svenskt Näringsliv stödjer evenemanget. Frågor som diskuteras är hur europeisk industri påverkas av coronaviruset och om pandemin gör den inre marknaden starkare eller svagare.

Vid seminariet kommer också EU:s attraktivitet för investeringar att diskuteras liksom hur EU:s konkurrenskraft kan stärkas genom en mer ambitiös klimatpolitik. Med andra ord kommer dagen ägnas åt ämnen som är viktiga ur både ett svenskt och ett europeiskt perspektiv.

Bland talarna finns flera välkända företagsledare och beslutsfattare; Sverige representeras av handelsminister Anna Hallberg.

Mer information om program och registrering finns här:

Den inre marknadenSvenskt Näringsliv
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist