NYHET26 juli 2021

Slovenska ordförandeskapet: Välkommet fokus på tillväxt och frihandel

”Vi upplever att Slovenien ofta är en tydlig röst för en stärkt inre marknad och öppen handel med omvärlden, något som vi också hoppas ska märkas vid när deras prioriteringar implementeras”, säger Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson.

Slovenien tog över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från Portugal den 1 juli i år. Det är andra gången Slovenien är EU-ordförande.Foto: Most Photos

Nytt halvår betyder nytt ordförandeskap i EU. Sedan den första juli leder Slovenien EU:s ministerråd och nyligen presenterade de sina prioriteringar. Deras program styrs av mottot ”Tillsammans. Motståndskraft. Europa.” och är inriktat på fyra huvudområden: EU:s återhämtning, motståndskraft och strategiska oberoende; reflektioner över Europas framtid; den europeiska livsstilen, rättsstatsprincipen och europeiska värden, samt ökad säkerhet och stabilitet i det europeiska grannskapet.

– Svenskt Näringsliv välkomnar det slovenska ordförandeskapet och ser fram emot ett gott och nära samarbete. Vi upplever att Slovenien ofta är en tydlig röst för en stärkt inre marknad och öppen handel med omvärlden, något som vi också hoppas ska märkas vid när deras prioriteringar implementeras, säger Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson.

Fredrik Persson, ordförande för Svenskt Näringsliv, hoppas att det slovenska ordförandeskapet kan lägga fokus på hur Europas ekonomi ska återhämtas och konkurrenskraften stärkas.
Foto: SÖREN ANDERSSON

På handelsområdet har det slovenska ordförandeskapet ett välkommet fokus på marknadstillträde och en positiv handelsagenda, snarare än på diverse defensiva verktyg. De nämner flera frihandelsavtal som de planerar att arbeta vidare med och har ett starkt multilateralt fokus.

– Vi ser mycket positivt på tydligheten kring vikten av att uppnå resultat under WTO:s ministerkonferens i slutet av året och att de pekar ut avtalen med Mexiko och Mercosur som viktiga prioriteringar. Däremot saknas ett fokus på hur EU och Storbritannien kan öka samverkan på handelsområdet framöver, understryker Charlotte Andersdotter, som är chef för Svenskt Näringslivs EU-kontor.

Svenskt Näringsliv uppskattar det slovenska ordförandeskapets tydliga fokus på EU:s ekonomiska återhämtning och tillväxt genom en effektiv implementering av EU:s återhämtningsfond Next Generation EU inklusive instrumentet Recovery and Resilience Facility.

– Det är viktigt att EU nu fokuserar på ökad tillväxt och inte bara återhämtning. Pengarna måste användas så att de verkligen blir en stimulans och att EU:s inre marknad och den globala konkurrenskraften stärks. Det är mycket välkommet att det slovenska ordförandeskapet tydligt lyfter denna dimension i sina prioriteringar, betonar Fredrik Persson.

Svenskt Näringsliv välkomnar även att grön omställning och EU:s mål om att bli klimatneutralt till år 2050, samtidigt som EU:s konkurrenskraft värnas, står högt upp på det slovenska ordförandeskapets agenda. Mot bakgrund av det omfattande lagstiftningspaket - Fit for 55 - som EU-kommissionen presenterade den 14 juli har ordförandeskapet en central roll att inleda förhandlingarna och finna samsyn mellan medlemsstaterna. I rådet fortsattätter också diskussionerna kring en ny batterilagstiftning och Svenskt Näringsliv ser fram emot det slovenska ordförandeskapets arbete på området cirkulär ekonomi och ett fortsatt fokus på hur policy kan utformas för att bäst främja tekniska framsteg och innovation.

– Fit for 55 kommer att vara viktigt i arbetet mot ett klimatneutralt Europa. Ambitionen för den europeiska klimatpolitiken måste vara att visa att det går att sänka utsläppen samtidigt som man stimulerar ett växande näringsliv. I omställningen mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi kommer det också vara centralt att näringslivet ges utrymme att vara med och utveckla nödvändiga lösningar, understryker Charlotte Andersdotter

Charlotte Andersdotter är chef för Svenskt Näringslivs EU-kontor.
Foto: Privat

Det är även positivt att det slovenska ordförandeskapet identifierar en fördjupad inre marknad och borttagandet av hinder för fri rörlighet som ett strategiskt viktigt mål. Implementering av EU:s uppdaterade industristrategi är också en välkommen prioritering, men vi vill här betona vikten av att arbetet präglas av öppenhet mot omvärlden och åtgärder som inte leder till protektionism.

– Vi hoppas att läget i omvärlden gör att Slovenien kan fokusera mindre på krishantering och pågående pandemi och mer på hur Europas ekonomi ska återhämtas och konkurrenskraften stärkas. Sloveniens prioriteringar är bra och vi är gärna med och bidrar till att omsätta ord till handling, avslutar Fredrik Persson.

Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist