Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

NYHET Publicerad

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.

Karlsson och Möller
Foto: SÖREN ANDERSSON

Förändringarna presenterades av arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson från Svenskt Näringsliv och Maria Möller från Gröna Arbetsgivare.

Svenskt Näringslivs förslag till ny modell innebär reformer av såväl LAS, Arbetsförmedlingen och a-kassan som att omställningsstödet och kompetensförsörjningen förbättras. Förändringarna presenterades av arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson från Svenskt Näringsliv och Maria Möller från Gröna Arbetsgivare.

– Vi vill försöka hitta ett regelverk som gör att vi kan ha goda förutsättningar för flexibilitet för företagen, samtidigt som vi har en trygghet för medarbetarna i arbetslivet, sa Patrik Karlsson.

Han konstaterade att det finns en stark tudelning på arbetsmarknaden och en stor skillnad mellan de som har jobb och de som står långt ifrån, att det är låg rörlighet bland dem som har jobb och det är svårt för företagen att anställa. Den modell som arbetsgivarna har arbetat fram tar hänsyn till båda.

Det som Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna i första hand vill uppnå är fem saker:

  • Företagen får bättre kompetensförsörjning och större möjligheter att anpassa verksamheten.
  • Anställda ska uppleva trygghet i arbetslivet.
  • Fler jobb skapas.
  • Bättre rörlighet och lättare för fler att komma i jobb.
  • Individen har goda möjligheter att hålla kompetens på hög nivå.

Det har hänt mycket sedan LAS skapades, konstaterade Patrik Karlsson, som också underströk att både teknikutveckling och ökad internationell konkurrenskraft gör att företagens behov ser annorlunda ut nu jämfört med för 45-50 år sedan. Dessutom menar han och Svenskt Näringsliv att det är viktigare att vara trygg på arbetsmarknaden än i exakt den anställning som individen för tillfället har.

– Jag ska vara trygg i att det ska gå att få ett nytt jobb om jag blir av med det jobb man har och under tiden ska jag få ett bra stöd, både ekonomiskt och kompetensutvecklingsmässigt, sa han.

– Ett mål är att säkerställa framtidens kompetensförsörjning och att ge företagen ett enklare och bättre sätt att anpassa verksamheten till den förändringen i omvärlden som vi befinner oss i nu, sa Maria Möller.

Dagens LAS ger en falsk trygghet, menade hon och sa att arbetsgivare i själva verket vill skapa en verklig trygghet.

Det förslag som arbetsgivarsidan lägger på bordet handlar om fem pusselbitar som ska fungera ihop för att både ge ett bra och fungerande system för företagen och en trygghet för den som arbetar. De pusselbitarna är:

  • Stärkt kompetensutveckling
  • Reformerat anställningsskydd (LAS)
  • Effektiv omställning
  • Bättre arbetslöshetsförsäkring för flera
  • Arbetsförmedlingen koncentrerad på myndighetsutövning och resultat

– De här fem delarna tillsammans, inte odelat, skapar en ny modell för stärkt flexibilitet och trygghet i arbetslivet, sa Maria Möller.

I panelen efteråt sa Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall, att det har skett en del förändringar och anpassningar.

– Men jag erkänner att LAS inte är någon stark trygghet för våra medlemmar längre, sa hon och nämnde bland annat visstidsanställningar, inhyrningar och deltider, vilket hon menar är anpassningar till LAS för att komma runt lagstiftningen.

Hon sa att hon gillade det pusslet med de fem delarna och instämde i att det är många delar som hänger ihop.

– Där behövs alla de här delarna om vi ska få resultat när vi förhandlar, sa Marie Nilsson och syftade på de förhandlingar om LAS som just nu pågår mellan fack och arbetsgivare.

Hon fick medhåll av Nils Karlson på Ratio, som underströk att det är viktigt att arbetsmarknadens parter är de som i första hand klarar av att genomföra förändringen, snarare än politikerna.

– Styrkan i den svenska modellen är att vi bejakar strukturomvandling, framväxten av nya bättre jobb, lägger ner dåliga fabriker, sånt som inte är konkurrenskraftigt, sånt som inte räddar Sverige. Då måste vi ha en modell som stimulerar framväxten av det nya, sa han och menade att det kommande året har parterna och politikerna en möjlighet att förändra sig, en chans som de inte bör förspilla, enligt Nils Karlson.

Lydia Wålsten, ledarskribent på SvD, menade att det låter väldigt dyrt med den kompetensutveckling som ska ske vid omställning.

– Vad blir nettoeffekten av allt detta? undrade hon och spekulerade i att Svenskt Näringsliv skulle behöva be Jonas Sjöstedt att fälla regeringen.

– Du är alldeles för negativ. Sverige har klarat jättesvåra med reformer om pensioner och alla möjliga frågor som har varit ifrågasatta. Så är det för alla reformer. Men här finns en möjlighet där det är win-win, sa Nils Karlson.

Anna-Karin Tyskhagen driver företaget Dala ledstång & snickeri. Hon berättade att hon hade lärt sig problemen med LAS den hårda vägen, genom en medarbetare som inte skötte sitt jobb och till slut fick köpas ut, med resultatet att företagets hela vinst på 300 000 kronor försvann.

– Vi lärde oss allt. I dag är vår policy väldigt strikt. När jag anställer en person i dag är det väldigt tydligt vilka ramar som gäller hos oss, sa hon och menade att det finns mycket som behöver förändras med LAS vad gäller att säga upp en person av personliga skäl.

Vd Jan-Olof Jacke konstaterade att alla företag har olika behov och att det inte finns en lösning som funkar för alla.

– Det här är inget man löser på en timma, för det är frågor med hög komplexitet, men bara att vi pratar om dem på det här sättet är väldigt tilltalande, sa han.

Han var glad att se att det finns en stor enighet i vad olika parter vill uppnå, även om det finns olika uppfattning om hur målen ska nås. Den fråga han särskilt lyfte fram var kompetensutvecklingen.

– Det är naivt att tro att det enskilda företaget ska ta fullt ansvar för ett livslångt lärande, det är naivt att tro att samhället ska göra det och det är naivt att tro att individen ska kunna göra det, sa han och efterlyste en modell där de tre delarna kan samverka.

– Vi måste hitta en modell där tryggheten ligger i möjligheten att få sitt nästa jobb, sa Jan-Olof Jacke.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.
NYHET Publicerad:

Den svenska konkurrenskraften hackar

ALMEDALEN 2019 Under ett seminarium i Almedalen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om den svenska konkurrenskraften. Inte minst är den svaga produktivitetsutvecklingen ett problem.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Ökande brottslighet drabbar företagare

ALMEDALEN En tredjedel av Sveriges företagare upplever ett ökande problem med brott mot sina verksamheter jämfört med för två er sedan. Bedrägerier, inbrott, rån och skadegörelse är de vanligaste brotten som företagen drabbas av. ”Det är en extremt oroande utveckling och politikerna verkar inte förstå hur krisartat det är”, säger Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation.
NYHET Publicerad:

Kvalitetsstyrning bästa sättet att utveckla välfärden

ALMEDALEN Reepaluutredningen hävdar att det inte går att mäta kvalitet i välfärden. Det stämmer inte, säger forskarna Lars G Mattsson, tv, och Lars Sörqvist.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver en stopplag direkt”

ALMEDALEN Bagatellartade detaljer ska inte hindra företag från att få behålla kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Stora vinster med individuell lönesättning

ALMEDALEN De allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte många till vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Det visar en rapport om lön, motivation och prestation som Svenskt Näringsliv presenterade på ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Kritiserad lag behöver förändras

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.