SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Gränslöst värdeskapande – arbetskraftsinvandringens bidrag till den svenska ekonomin

Under 2018 beviljades rekordmånga arbetstillstånd till arbetskraftsinvandrare från utanför EU för att jobba i Sverige. IT- specialister, bärplockare och ingenjörer är bland de vanligaste yrkena. Arbetskraftsinvandrare bidrar både till företagens tillväxt och med intäkter till samhällsekonomin. Denna positiva effekt av arbetskraftsinvandringen förtjänar större uppmärksamhet.

Konsultföretag Damvad har därför på uppdrag av Svenskt Näringsliv beräknat det samhällsekonomiska värdet av arbetskraftsinvandringen under 2018.

Jonas Öhlin, senior economist Damvad presenterar resultaten vid seminariet. Studien kommenteras av;

  • Maria Ferm, statssekreterare Miljöpartiet
  • Patricia Kempff, chef public affairs ABB och tillträdande näringspolitisk chef på Teknikföretagen
  • Erik Holmgren, enhetschef Migrationsverket

Kaffe, smörgås och smoothie serveras från kl 08:15. Seminariet börjar kl 08:30 och slutar senast 09:30.

Datum och tid

  • Tisdag 25 juni 2019, kl. 08:15 – 09:30

Plats

Näringslivets Hus, lokal Merkurius, Storgatan 19, Stockholm

Kontaktperson

Patrik Karlsson