Många nya regler för jobb och anställningsvillkor

NYHET Publicerad

NEDERLÄNDERNA I oktober ökade arbetslösheten i Nederländerna till 620 000. Det innebär 6,9 procent med inhemsk statistik och är lägre än i januari i år, fastslår nederländska statistikbyrån CBS den 19 november. Sysselsättningen i åldern 15 till 75 år låg i oktober på 65,4 procent. Enligt eurostat var arbetslösheten säsongsjusterat 6,9 procent i oktober.

För ungdomar under 25 år steg arbetslösheten tredje kvartalet i år till 11,6 procent. Av de nära 160 000 unga som då sökte jobb var det nästan var fjärde som heller inte följde någon undervisning. De ville ha jobb och helst på heltid.

I november i år låg ungdomsarbetslösheten enligt eurostat också på 11,6 procent.

Ett förslag om högre minimilöner för ungdomar uppges nu vara på väg till parlamentet. Förslaget utreds av arbetsministern Lodewijk Asscher.

Från näringslivet kommer dock varningar för följderna. De kan bli att fler lockas sluta skolan för tidigt, framhåller arbetsgivarna i VNO-NCW och MKB-Nederland. Även centrala planeringsbyrån, Centraal Planbureau, befarar att höjda minimilöner kan öka ungdomsarbetslösheten, som bedöms vara ganska låg i Nederländerna. Ett starkt skäl till det är den minimilön som satts för de unga, framhåller arbetsgivarna.

Minimilönerna i Nederländerna ökade den 1 juli i år och stiger på nytt den 1 januari 2016.  För dem mellan 15 och 23 år ökar minimilönen för varje år. Nu ligger den på ca 450 euro/mån för 15-åringar och ca 788 euro/mån för 19-åringar. För dem över 23 år är den ca 1 507 euro/mån.

År 2013 kom regeringen, arbetsgivarna och facken överens om ganska stora förändringar i reglerna på arbetsmarknaden i år och 2016.

Redan vid årsskiftet 2015/16 ändrades reglerna för flexibla anställningsavtal. Bland annat infördes då nya regler för s k nolltimmarsavtal. En förändring var att arbetsgivaren tidigare måste betala den anställde för uteblivet jobb, utom under första halvåret av anställningstiden. Skyldigheten kunde förlängas på obestämd tid. Men den möjligheten kan nu begränsas genom kollektivavtal.

Från den 1 juli i år skedde ändringar i bestämmelserna för friställning och tidsbegränsade avtal.

Bland annat förkortades maximitiden för kedjeavtal den 1 juli i år från 36 månader till 24 månader. Men den tiden kan genom kollektivavtal förlängas till 48 månader. Under de tiden kan sex tidsbegränsade avtal avlösa varandra.

Den 1 januari 2016 införs så nya regler för arbetslöshetsersättningen. Den ska hädanefter utbetalas för alla friställda i högst två år. Utbetalningstiden förkortas stegvis från nu max 38 månader till 24 månader fram till 2019. Arbetsgivare och fack kan dock enas om att förlänga ersättningstiden, något som redan skett i runt 250 tilläggsavtal.

En rad andra förändringar i lagar och reger har också genomförts. Bland annat har arbetsgivarna och facken fått större ansvar för finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen.

Flexibla anställningsformer kan ha stor betydelse för att öka sysselsättningen i en uppåtgående ekonomi. Det kan utläsas av statistik från nederländska Centrala statistikbyrån, CBS. Arbetsgivarnas organisationer konstaterar att dynamiken på arbetsmarknaden skulle vara mycket lägre om företagen bara var hänvisade till fasta anställningar.

- Det har nu skett en ökning i de flexibla anställningarna och den är större än en minskning som skett i de fasta anställningarna. Det kan tyda på att arbetsmarknaden nu är på väg upp, bedömer arbetsgivarna. De påminner i sammanhanget också om den roll som arbetskraftsuthyrning har för att öka sysselsättningen när konjunkturen är på uppgång.

VNO-NCB och MKB-Nederland konstaterar dock att det ännu råder stor osäkerhet om framtiden i många branscher. Men det finns vissa tecken på en förbättring av konjunkturen.

Statistik från nederländska statistikbyrån CBS i mitten på november visar att företagen nu är mer positiva till nyanställningar än tidigare.  För första gången på fem år hamnar saldot på plus. Företagen som räknar med ökning genom nyanställningar är nu 18 procent jämfört med 13 procent som befarar en nedskärning av personalen.

Hos företagen i alla branscher finns samtidigt en större tilltro till en ökad ekonomisk omsättning 2016.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsmarknaden behöver mer av Macrons reformiver

DEBATT Sverige borde inspireras av det nya reformprogrammet som ska förändra fransk arbetsmarknad. Bland annat ska fackens roll förändras, förmögenhetsskatten avskaffas och arbetsgivaravgiften sänkas. Det skriver Edward Hamilton, författare till rapporten ”Fransk flexicurity", på Europadagen. 
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU på kollisionskurs med den svenska modellen

KOMMENTAR Den svenska modellen hotas av EU-kommissionens nya förslag om en överstatlig centralstyrning av arbetsmarknadsfrågor. Det skulle drabba det svenska avtalsbaserade arbetsmarknadssystemet mycket hårt om EU-kommissionen kan gå in och detaljstyra. De svenska partierna måste sätta stopp för förslaget, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

”En Marche!” - på väg med Macron

ARBETSMARKNAD ”Fransmännen måste räkna med att de som tvingas byta yrke eller bli arbetslösa under sitt yrkesliv blir fler och fler. I en osäker värld blir samtidigt riskerna stora att alla inte får samma rätt vid arbetslöshet. Vi måste därför bygga upp en säkerhet i yrkeslivet som alla kan bygga på.” Det framhåller Frankrikes nye president Macron i sitt program ”En Marche”, På väg.
NYHET Publicerad:

Snabba ändringar ska ske i arbetsrätten

FRANKRIKE Ändringar i arbetsrätten är en av de frågor som står överst i programmet för Macron. Där vill han handla snabbt och använda förordningar. Så snart parlamentet valts ska ett förslag om det vara klart.
NYHET Publicerad:

Macron har tillträtt som ny fransk president

FRANKRIKE Emmanuel Macron är Frankrikes nya president efter François Hollande. Nu ämnar han reformera Frankrikes ekonomi och arbetsmarknad i rekordfart.
NYHET Publicerad:

Reformer behövs för att skapa fler jobb

FRANKRIKE Vid sin månatliga presskonferens i februari lanserade Pierre Gattaz, ordförande för de franska arbetsgivarna i Medef, en blå bok som de ger ut inför presidentvalet i vår. Boken har fått namnet ”Världen förändras, låt oss förändra Frankrike”. Den presenterar de reformer som Frankrike behöver inför morgondagen.
NYHET Publicerad:

Det här vill de franska presidentkandidaterna

FRANKRIKE Francois Fillon, som länge var premiärminister under Sarkozy, fortsätter att kandidera i presidentvalet trots rättegången. "Det behövs en kraftig chock för att skapa full sysselsättning, ökad köpkraft och säkerhet. Vi måste tillbaka till läget som rådde före socialisterna", säger han.
NYHET Publicerad:

Kampen hårdnar alltmer inför presidentvalet

FRANKRIKE Frankrike har senaste tiden varit hårt utsatt både politiskt och ekonomiskt, något som också gjort avtryck inför presidentvalet. Det sker i två omgångar, den 23 april och 7 maj. Under hösten har både socialisterna och de konservativa genomfört en rad interna val. De har starkt färgat den interna politiken, inte minst i press och tv-sända debatter mellan ledande kandidater inom partierna.
NYHET Publicerad:

Fortsatt trögt med jobben

ITALIEN Arbetslösheten var tolv procent i december i fjol, enligt Eurostat. Antalet arbetslösa uppgår till 3,1 miljoner. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 40 procent och är den högsta sedan juni 2015.
NYHET Publicerad:

Äntligen färre arbetslösa

FRANKRIKE Arbetslösheten minskade med mer än 107 000 under förra året. Den första nedgången på tio år. I december 2016 var arbetslösheten 9,6 procent, enligt Eurostat.
NYHET Publicerad:

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

SPANIEN Arbetslösheten i Spanien föll med över 390 000 jobb förra året, det är största minskningen på tjugo år. Sedan 2012 har den sjunkit med över en miljon arbeten. Sammanlagt ligger den nu på 3,7 miljoner, den lägsta siffran på sju år.
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsmarknaden fortsatt stark

TYSKLAND "Tyska arbetsmarknaden går stark in i det nya året". Det säger tyska arbetsministern Andrea Nahles. Vid årsskiftet hade arbetslösheten sjunkit till 2,7 miljoner. Det är 104 000 färre än 2015.
NYHET Publicerad:

Handslag ska öka delaktigheten i EU

EU Genom ett EU-handslag vill regeringen och arbetsmarknadens parter arbeta för mer delaktighet och kunskap när det gäller EU. ”Ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt EU är viktigt för ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt Sverige”, sade Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

"Integrationen av flyktingar är inget sprinterlopp"

TYSKLAND Integrationen av flyktingar är ingen sprintersträcka utan ett maratonlopp. Det slår den tyska arbetsgivarorganisationen BDA fast och pekar på fler behov som måste tillgodoses för att flyktingarna snabbt ska komma i jobb och få nödvändig utbildning.
NYHET Publicerad:

Flexiblare arbetstider i Österrike

ÖKAD FLEXIBILITET Den österrikiska metallindustrin har enats om en flexibel arbetstidsmodell som trädde i kraft den 1 juli och som gäller i tre år framåt. Avtalet prisas av både arbetsgivare och fackförbund.
NYHET Publicerad:

Många förlorare i strid om fransk arbetsrätt

FRANKRIKE Den bittra striden om en förändring av den franska arbetsrätten som pågått nästan hela våren har åtminstone tillfälligt fått ett slut. Den nya lagen som arbetsministern Myriam El Khomri står bakom antogs i parlamentet den 21 juli. Men egentligen är varken regering, arbetsgivare eller fackförbund segrare.