Fortsatt trögt med jobben

NYHET Publicerad

ITALIEN Arbetslösheten var tolv procent i december i fjol, enligt Eurostat. Antalet arbetslösa uppgår till 3,1 miljoner. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 40 procent och är den högsta sedan juni 2015.

Italien
Foto: Luca Bruno

I norra Italien var arbetslösheten 6,8 procent, i mellersta delen 9,8 procent och i söder 18,6 procent 2016.

De regionala skillnaderna i Italien är ännu stora. I norr var arbetslösheten 6,8 procent och i mellersta Italien 9,8 procent. I syditalien, Mezzogiorno, var den 18,6 procent. Där ligger den alltså på en nivå som är dubbelt så hög eller nära tre gånger så hög som i övriga Italien. På Sicilien var arbetslösheten 21,9 procent och i Calabrien på fastlandet längst i söder 21,7 procent.

Större delen av hösten 2016 låg sysselsättningen i Italien praktiskt taget stilla efter en ökning av de fast anställda med över 520 000 sedan sista kvartalet 2014, enligt arbetsgivarnas organisation Confindustria. En stark orsak till ökningen anses vara införandet av skatteavdrag för de fasta anställningarna från januari 2015 och nya anställningsavtal med gradvis ökat skydd från mars 2015.

Under 2015 bestod över fyra femtedelar av sysselsättningsökningen av fast anställda. Av de 210 000 nyanställda de tre första kvartalen 2016 var nära två tredjedelar fast anställda.

Industrin har dock länge lidit stora jobbförluster som ännu inte återhämtats. Den hade runt 715 000 färre anställda tredje kvartalet 2016 än i slutet av 2007.

Italienska arbetslösheten ökade också i höstas då den med eurostats säsongskorrigerade statistik låg på 11,8 procent i september och oktober men steg sedan till 12 procent i november och december 2016.

Arbetsgivarnas Confindustria ser i en studie om Syditalien möjligheter till en expansion, även om den är mycket blygsam också för jobben. Sysselsättningen i Syditalien förblir låg och ligger inte högre än 44 procent. Confindustria stödjer därför också förslagen att fortsätta ge skattelättnader för fasta anställningar där 2017. En ekonomisk tillväxt är särskilt nödvändig i syditalien för att bekämpa ojämlikhet och fattigdom, menar Confindustria.

Italien drabbades i början av december av en regeringskris då premiärministern Matteo Renzi avgick efter nederlag i en folkomröstning om författningsändringar, främst i tvåkammarsystemet i parlamentet. Ny premiärminister den 12 december blev Paolo Gentiloni som tidigare var minister i Renzis regering. 

Ordföranden för de italienska företagen i Confindustria, Vincenzo Boccia, sade efter premiärministern Renzis avgång efter folkomröstningen att det är oerhört viktigt att svara upp mot den ekonomiska krisen.

– Det är bara den ekonomiska tillväxten som kan avlägsna bristande jämlikhet och fattigdom. Våra företag befinner sig i en avgörande kamp för att klara konkurrensen på de internationella marknaderna. Politikerna måste nu också svara upp. Det är bara på det sättet som vi kan få ökad sysselsättning, framhöll Vincenzo Boccia.

Han har heller inte glömt att understryka hur viktigt det är att ungdomarna får jobb.

– Vi måste på alla sätt stödja dem med det. Ungdomsarbetslösheten är alldeles för hög, framhöll han helt nyligen i en intervju.

Annamaria Furlan, ledare för facket Cisl, anser att Italiens sysselsättningsläge är allvarligt, särskilt Syditaliens.

– Det behövs nu en social pakt för utveckling och tillväxt och sänkta skatter på investeringar till förnyelse. Det krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik och ett varaktigt stöd för de fasta jobben, säger Furlan, som också understrukit behovet av stöd åt ungdomarna som Boccia uttalat.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsmarknaden behöver mer av Macrons reformiver

DEBATT Sverige borde inspireras av det nya reformprogrammet som ska förändra fransk arbetsmarknad. Bland annat ska fackens roll förändras, förmögenhetsskatten avskaffas och arbetsgivaravgiften sänkas. Det skriver Edward Hamilton, författare till rapporten ”Fransk flexicurity", på Europadagen. 
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU på kollisionskurs med den svenska modellen

KOMMENTAR Den svenska modellen hotas av EU-kommissionens nya förslag om en överstatlig centralstyrning av arbetsmarknadsfrågor. Det skulle drabba det svenska avtalsbaserade arbetsmarknadssystemet mycket hårt om EU-kommissionen kan gå in och detaljstyra. De svenska partierna måste sätta stopp för förslaget, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

”En Marche!” - på väg med Macron

ARBETSMARKNAD ”Fransmännen måste räkna med att de som tvingas byta yrke eller bli arbetslösa under sitt yrkesliv blir fler och fler. I en osäker värld blir samtidigt riskerna stora att alla inte får samma rätt vid arbetslöshet. Vi måste därför bygga upp en säkerhet i yrkeslivet som alla kan bygga på.” Det framhåller Frankrikes nye president Macron i sitt program ”En Marche”, På väg.
NYHET Publicerad:

Snabba ändringar ska ske i arbetsrätten

FRANKRIKE Ändringar i arbetsrätten är en av de frågor som står överst i programmet för Macron. Där vill han handla snabbt och använda förordningar. Så snart parlamentet valts ska ett förslag om det vara klart.
NYHET Publicerad:

Macron har tillträtt som ny fransk president

FRANKRIKE Emmanuel Macron är Frankrikes nya president efter François Hollande. Nu ämnar han reformera Frankrikes ekonomi och arbetsmarknad i rekordfart.
NYHET Publicerad:

Reformer behövs för att skapa fler jobb

FRANKRIKE Vid sin månatliga presskonferens i februari lanserade Pierre Gattaz, ordförande för de franska arbetsgivarna i Medef, en blå bok som de ger ut inför presidentvalet i vår. Boken har fått namnet ”Världen förändras, låt oss förändra Frankrike”. Den presenterar de reformer som Frankrike behöver inför morgondagen.
NYHET Publicerad:

Det här vill de franska presidentkandidaterna

FRANKRIKE Francois Fillon, som länge var premiärminister under Sarkozy, fortsätter att kandidera i presidentvalet trots rättegången. "Det behövs en kraftig chock för att skapa full sysselsättning, ökad köpkraft och säkerhet. Vi måste tillbaka till läget som rådde före socialisterna", säger han.
NYHET Publicerad:

Kampen hårdnar alltmer inför presidentvalet

FRANKRIKE Frankrike har senaste tiden varit hårt utsatt både politiskt och ekonomiskt, något som också gjort avtryck inför presidentvalet. Det sker i två omgångar, den 23 april och 7 maj. Under hösten har både socialisterna och de konservativa genomfört en rad interna val. De har starkt färgat den interna politiken, inte minst i press och tv-sända debatter mellan ledande kandidater inom partierna.
NYHET Publicerad:

Fortsatt trögt med jobben

ITALIEN Arbetslösheten var tolv procent i december i fjol, enligt Eurostat. Antalet arbetslösa uppgår till 3,1 miljoner. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 40 procent och är den högsta sedan juni 2015.
NYHET Publicerad:

Äntligen färre arbetslösa

FRANKRIKE Arbetslösheten minskade med mer än 107 000 under förra året. Den första nedgången på tio år. I december 2016 var arbetslösheten 9,6 procent, enligt Eurostat.
NYHET Publicerad:

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

SPANIEN Arbetslösheten i Spanien föll med över 390 000 jobb förra året, det är största minskningen på tjugo år. Sedan 2012 har den sjunkit med över en miljon arbeten. Sammanlagt ligger den nu på 3,7 miljoner, den lägsta siffran på sju år.
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsmarknaden fortsatt stark

TYSKLAND "Tyska arbetsmarknaden går stark in i det nya året". Det säger tyska arbetsministern Andrea Nahles. Vid årsskiftet hade arbetslösheten sjunkit till 2,7 miljoner. Det är 104 000 färre än 2015.
NYHET Publicerad:

Handslag ska öka delaktigheten i EU

EU Genom ett EU-handslag vill regeringen och arbetsmarknadens parter arbeta för mer delaktighet och kunskap när det gäller EU. ”Ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt EU är viktigt för ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt Sverige”, sade Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

"Integrationen av flyktingar är inget sprinterlopp"

TYSKLAND Integrationen av flyktingar är ingen sprintersträcka utan ett maratonlopp. Det slår den tyska arbetsgivarorganisationen BDA fast och pekar på fler behov som måste tillgodoses för att flyktingarna snabbt ska komma i jobb och få nödvändig utbildning.
NYHET Publicerad:

Flexiblare arbetstider i Österrike

ÖKAD FLEXIBILITET Den österrikiska metallindustrin har enats om en flexibel arbetstidsmodell som trädde i kraft den 1 juli och som gäller i tre år framåt. Avtalet prisas av både arbetsgivare och fackförbund.
NYHET Publicerad:

Många förlorare i strid om fransk arbetsrätt

FRANKRIKE Den bittra striden om en förändring av den franska arbetsrätten som pågått nästan hela våren har åtminstone tillfälligt fått ett slut. Den nya lagen som arbetsministern Myriam El Khomri står bakom antogs i parlamentet den 21 juli. Men egentligen är varken regering, arbetsgivare eller fackförbund segrare.