Ny arbetsrätt påverkar företagens inflytande

NYHET Publicerad

ARBETSRÄTT I kampen om ändringar i franska arbetsrätten har regeringen gett efter i en rad fall. Men den har vägrat göra det i den kanske hårdaste tvisten. Det innebär att företagsavtal har fått företräde framför branschavtal.

Arbetstidens ska nu förhandlas i företagen. Även om arbetstiden enligt lag ligger kvar på 35 timmar i veckan så är det på arbetsplatsen som övertiden och trösklarna för dess betalning bestäms. Dit hör möjligheten att beräkna arbetstiden över tre år. Övertidstilläggen måste dock ligga på minst tio procent.

I en annan viktig stridsfråga gav regeringen vika för facken redan i våras. Det gäller reglerna och ersättningarna när anställda avskedas. I sitt första förslag hade regeringen angivit begränsningar av ersättningarnas storlek, men de har nu tagits bort. Domstolarnas tidigare beslutsrätt med vidare ramar ligger därför i stort sett kvar.

Särskilt småföretagen som har färre än elva anställda får det lättare att friställa av ekonomiska skäl. De med minst ett kvartals större försämringar i ekonomin eller omsättningen kan nu friställa personal. Tidigare krävdes det försämringar under ett helt år. För större företag krävs dock längre tid. Beroende på företagets storlek behövs då minst två till fyra kvartal av ekonomiska försämringar. 

Hittills har ett företagsavtal behövt ingås av fack som företräder minst 30 procent av de anställda, om inte fack som representerar över hälften av de anställda är emot. Hädanefter kan ett sådant avtal inte träda i kraft om det inte godkänns av en majoritet av de anställda vid en omröstning. Och den måste vara begärd av ett av de fack som undertecknat avtalet.

Sedan tre år kan företagen i Frankrike sluta avtal om interna förändringar i företaget för att bevara sysselsättningen. Den möjligheten vidgas nu till att också utveckla jobben inom företaget. För det krävs en majoritetsöverenskommelse i företaget. I företag utan facklig företrädare kan den ingås av valda fackliga ombud som godkänts av facken.

En sådan överenskommelse gör det nu möjligt att ändra bland annat arbetstiden. Månadslönerna kan inte sänkas men skilda lönetillägg kan minskas eller avskaffas.

Om överenskommelsen inte har fast tidsgräns gäller den i fem år. Anställda som vägrar rätta sig efter de nya reglerna kan avskedas, men de får bättre stöd i sin ekonomi och utveckling än normalt

Småföretagen kan nu inte längre fritt vid behov sluta avtal om fler arbetsdagar för tillfälligt anställda. Det måste ske enligt ett kollektivavtal. Men en så kallad krycka, som företaget då måste hålla sig till, kan ändå rädda företaget och dess behov av det arbete som utförs av tillfälligt anställda.

En helt annan fråga gäller ungdomar mellan 16 och 25 år som varken har arbete, studerar eller går i utbildning. De kan hädanefter få stöd och hjälp till jobb av en ungdomsgaranti på 460 euro i månaden i ett år. Hur många ungdomar som kan få stöd av garantin beror på tillgängliga resurser.

Den viktiga frågan om arbetsgivarnas representation har också blivit avgjord sedan deras tre största organisationer enats om fördelningen i början av maj. Det är huvudorganisationen Medef, småföretagarnas CGPME och hantverkarnas UPA.

Fördelningen är inte minst viktig för det ekonomiska stöd de får, särskilt från en nationell fond som skapats för det 2014. Stödet ska nu fördelas efter 70 procent av antalet anställda i medlemsföretagen och 30 procent efter antalet anslutna företag. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsmarknaden behöver mer av Macrons reformiver

DEBATT Sverige borde inspireras av det nya reformprogrammet som ska förändra fransk arbetsmarknad. Bland annat ska fackens roll förändras, förmögenhetsskatten avskaffas och arbetsgivaravgiften sänkas. Det skriver Edward Hamilton, författare till rapporten ”Fransk flexicurity", på Europadagen. 
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU på kollisionskurs med den svenska modellen

KOMMENTAR Den svenska modellen hotas av EU-kommissionens nya förslag om en överstatlig centralstyrning av arbetsmarknadsfrågor. Det skulle drabba det svenska avtalsbaserade arbetsmarknadssystemet mycket hårt om EU-kommissionen kan gå in och detaljstyra. De svenska partierna måste sätta stopp för förslaget, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

”En Marche!” - på väg med Macron

ARBETSMARKNAD ”Fransmännen måste räkna med att de som tvingas byta yrke eller bli arbetslösa under sitt yrkesliv blir fler och fler. I en osäker värld blir samtidigt riskerna stora att alla inte får samma rätt vid arbetslöshet. Vi måste därför bygga upp en säkerhet i yrkeslivet som alla kan bygga på.” Det framhåller Frankrikes nye president Macron i sitt program ”En Marche”, På väg.
NYHET Publicerad:

Snabba ändringar ska ske i arbetsrätten

FRANKRIKE Ändringar i arbetsrätten är en av de frågor som står överst i programmet för Macron. Där vill han handla snabbt och använda förordningar. Så snart parlamentet valts ska ett förslag om det vara klart.
NYHET Publicerad:

Macron har tillträtt som ny fransk president

FRANKRIKE Emmanuel Macron är Frankrikes nya president efter François Hollande. Nu ämnar han reformera Frankrikes ekonomi och arbetsmarknad i rekordfart.
NYHET Publicerad:

Reformer behövs för att skapa fler jobb

FRANKRIKE Vid sin månatliga presskonferens i februari lanserade Pierre Gattaz, ordförande för de franska arbetsgivarna i Medef, en blå bok som de ger ut inför presidentvalet i vår. Boken har fått namnet ”Världen förändras, låt oss förändra Frankrike”. Den presenterar de reformer som Frankrike behöver inför morgondagen.
NYHET Publicerad:

Det här vill de franska presidentkandidaterna

FRANKRIKE Francois Fillon, som länge var premiärminister under Sarkozy, fortsätter att kandidera i presidentvalet trots rättegången. "Det behövs en kraftig chock för att skapa full sysselsättning, ökad köpkraft och säkerhet. Vi måste tillbaka till läget som rådde före socialisterna", säger han.
NYHET Publicerad:

Kampen hårdnar alltmer inför presidentvalet

FRANKRIKE Frankrike har senaste tiden varit hårt utsatt både politiskt och ekonomiskt, något som också gjort avtryck inför presidentvalet. Det sker i två omgångar, den 23 april och 7 maj. Under hösten har både socialisterna och de konservativa genomfört en rad interna val. De har starkt färgat den interna politiken, inte minst i press och tv-sända debatter mellan ledande kandidater inom partierna.
NYHET Publicerad:

Fortsatt trögt med jobben

ITALIEN Arbetslösheten var tolv procent i december i fjol, enligt Eurostat. Antalet arbetslösa uppgår till 3,1 miljoner. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 40 procent och är den högsta sedan juni 2015.
NYHET Publicerad:

Äntligen färre arbetslösa

FRANKRIKE Arbetslösheten minskade med mer än 107 000 under förra året. Den första nedgången på tio år. I december 2016 var arbetslösheten 9,6 procent, enligt Eurostat.
NYHET Publicerad:

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

SPANIEN Arbetslösheten i Spanien föll med över 390 000 jobb förra året, det är största minskningen på tjugo år. Sedan 2012 har den sjunkit med över en miljon arbeten. Sammanlagt ligger den nu på 3,7 miljoner, den lägsta siffran på sju år.
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsmarknaden fortsatt stark

TYSKLAND "Tyska arbetsmarknaden går stark in i det nya året". Det säger tyska arbetsministern Andrea Nahles. Vid årsskiftet hade arbetslösheten sjunkit till 2,7 miljoner. Det är 104 000 färre än 2015.
NYHET Publicerad:

Handslag ska öka delaktigheten i EU

EU Genom ett EU-handslag vill regeringen och arbetsmarknadens parter arbeta för mer delaktighet och kunskap när det gäller EU. ”Ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt EU är viktigt för ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt Sverige”, sade Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

"Integrationen av flyktingar är inget sprinterlopp"

TYSKLAND Integrationen av flyktingar är ingen sprintersträcka utan ett maratonlopp. Det slår den tyska arbetsgivarorganisationen BDA fast och pekar på fler behov som måste tillgodoses för att flyktingarna snabbt ska komma i jobb och få nödvändig utbildning.
NYHET Publicerad:

Flexiblare arbetstider i Österrike

ÖKAD FLEXIBILITET Den österrikiska metallindustrin har enats om en flexibel arbetstidsmodell som trädde i kraft den 1 juli och som gäller i tre år framåt. Avtalet prisas av både arbetsgivare och fackförbund.
NYHET Publicerad:

Många förlorare i strid om fransk arbetsrätt

FRANKRIKE Den bittra striden om en förändring av den franska arbetsrätten som pågått nästan hela våren har åtminstone tillfälligt fått ett slut. Den nya lagen som arbetsministern Myriam El Khomri står bakom antogs i parlamentet den 21 juli. Men egentligen är varken regering, arbetsgivare eller fackförbund segrare.