Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller

RAPPORT Publicerad
Dags_att_tanka_nytt.pdf

Ska vi fortsätta att bygga arbetsmiljöarbetet utifrån en förlegad bild av att facken fortfarande har en starkt representation på de allra flesta arbetsplatser? Eller ska vi modernisera lagstiftningen och se till att arbetsmiljöarbetet blir en angelägenhet för alla – med regler som ger alla medarbetare möjlighet att delta och bidra?

Arbetsgivarna är ansvariga för arbetsmiljön och Svenskt Näringslivs uppgift är att underlätta för medlemsföretagen att bedriva ett effektivt arbetsmiljöarbete. Bra arbetsmiljö skapas tillsammans med de anställda och en samtalspartner bland medarbetarna i arbetsmiljöfrågor är ofta en viktig tillgång och funktion. Men alla företag ser olika ut och därför behöver det finnas en flexibilitet i hur arbetsmiljöarbetet organiseras. En omodern lagstiftning, grundad i 70-talets arbetsliv, kan försvåra arbetsmiljöarbetet och skapa onödiga konflikter som i sin tur påverkar företagens verksamhet negativt. Då krävs nytänkande och förändring.

I rapporten ”Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller” presenteras förslag på ett moderniserat regelverk. Förändringar är ett måste för att fortsätta bygga organisationer med arbetsmiljöer i världsklass i en omvärld som förändras i allt snabbare takt.

Författare