Facken har för stor makt över skyddsombud

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ Det ska bli enklare för andra än fackligt anslutna att vara skyddsombud, föreslår en ny rapport. I dagsläget pumpar staten in 110 miljoner kronor per år till fackliga organisationer för att finansiera arbetet med regionala arbetsskyddsombud. Nu vill Svenskt Näringsliv se en lagändring.

Skyddsombud kontrollerar bygge inne på KTH- området.
Foto: Genrebild Pontus Lundahl / TT

Staten pumpar in 110 miljoner kronor till de fackliga organisationerna för att finansiera arbetet med regionala arbetsskyddsombud.

Annika Qarlsson, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Annika Qarlsson, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Daniel Gullstrand, utredare på Unionen.

Daniel Gullstrand, utredare på Unionen.

Foto: Camilla Svensk
Johan Mann, förhandlingschef på it- telekomföretagen.

Johan Mann, förhandlingschef på it- telekomföretagen.

Magnus Manhammar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Magnus Manhammar, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Malin Wreder, avdelningschef på LO.

Malin Wreder, avdelningschef på LO.

Carina Lindfelt, chef arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv.

Carina Lindfelt, chef arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv.

Medlemsföretag sätter arbetsmiljön högt upp på agendan. Det är en viktig faktor för att stärka konkurrenskraften. Tack vare engagerade medarbetare, skyddsombud och arbetsgivare fungerar den lokala samverkan bra på många arbetsplatser.

Utgångspunkten är att en medarbetare som är kompetent, visar intresse för arbetsmiljöfrågor och har kollegornas förtroende är lämplig att vara skyddsombud, menar arbetsgivarsidan.

Idag försvåras den processen genom en nära koppling mellan skyddsombud och fackförbund. En nyligen avslutad statlig utredning förstärker bilden genom att föreslå att regionala skyddsombud, som är fackligt anställda, får rätt att besöka arbetsplatser utan fackliga medlemmar, men som har kollektivavtal. Dagens regelverk tillåter regionala skyddsombud att endast besöka företag där de har egna fackliga medlemmar.

Det gynnar inte arbetsmiljön att göra den till en facklig angelägenhet, som utestänger medarbetare utan fackligt engagemang, skriver Svenskt Näringsliv i en ny rapport och motsätter sig utredningens förslag.

Fackligt inflytande över arbetsmiljöfrågor är inget nytt. Redan på 30-talet krävde LO att skyddsombud var kopplade till fackliga organisationer. Under åren har de flyttat fram sina positioner tack vare förmånlig lagstiftning på området. 1974 får facket förtur att välja skyddsombud, 1990 får man ensam rätt att utse regionala skyddsombud. 2010 är det dags igen, då skyddsombud får möjlighet att företräda även inhyrd och utomstående arbetskraft. 

I rapporten pekar arbetsgivarna på en rad problem med gällande ordning: missförstånd uppstår när det inte framgår vilken roll ett regionalt skyddsombud har vid ett företagsbesök. Handlar det om arbetsmiljöarbete, facklig verksamhet, medlemsvärvning eller en blandning av både och. I vissa fall upplevs besöket som ett intrång i det lokala arbetsmiljöarbetet, i andra går det regionala skyddsombudet utanför sina befogenheter och utför vad som kan kallas facklig myndighetsutövning.

Dessutom pumpar staten in 110 miljoner kronor till de fackliga organisationerna för att finansiera arbetet med regionala arbetsskyddsombud.

Att ett utökat mandat för de regionala skyddsombuden åter är på tapeten, är fel väg att gå, enligt rapporten från Svenskt Näringsliv.

Ett modernt arbetsliv, med övervägande små- och medelstora tjänsteföretag med global verksamhet, låg organisationsgrad, anställda som jobbar i nätverk och har flera yrkesroller, kräver ny lagstiftning.

Lösningen kan vara ett system med oberoende rådgivare som hjälper företag med arbetsmiljöarbetet. Finansieringen sker delvis genom att omfördela dagens statliga bidrag från den fackliga sfären till oberoende rådgivare. På så sätt minskar antalet konfliktsituationer, anser Svenskt Näringsliv.

Ett moderniserat regelverk på arbetsmiljöområdet var även temat vid ett seminarium på tisdagen. Konferenslokalen på Slottsbacken var fullsatt när moderator Robert Thorburn hälsade välkommen.

Den sex personer starka debattpanelen var ense om vikten av ett bra arbetsmiljöarbete ute på landets arbetsplatser.

När det var dags att recensera Svenskt Näringslivs rapport blev stämningsläget ett annat. Unionens utredare Daniel Gullstrand var både ledsen och förvånad över den hätska kritiken.

– Jag upplever att det finns en samsyn kring arbetsmiljöarbetet. Men rapporten handlar snarare om partsförhållanden än om arbetsmiljö, sade han.

Malin Wreder, avdelningschef på LO, stod skuldra vid skuldra med Daniel Gullstrand i hans bedömning. Hon talade om en fluffig rapport, med ett tendentiöst innehåll som landar i olyckliga slutsatser.

– Svenskt Näringsliv målar upp en bild, som mer påminner om förhållanden på 1930 än en vision för framtidens arbetsmiljö. Fackliga organisationer driver på för förbättringar. Bland annat har farliga ämnen minskat på arbetsplatser liksom antalet olyckor med dödlig utgång. Nuvarande lagstiftning fungerar, sade hon.

Carina Lindfeldt, avdelningschef på Svenskt Näringsliv, kände inte igen beskrivningen. Hon konstaterade att många företag upplever problem och hinder kring arbetsmiljöarbetet. Hon klargjorde att parterna i vissa hänseenden har olika uppfattning, även om den långsiktiga målbilden är densamma.

Även riksdagsledamot Magnus Manhammar, S, var bekymrad. Han rubricerade rapporten som ett oansvarigt förslag.

– Den svenska partsmodellen är framgångsrik. Vi är världsledande på arbetsmiljöområdet, konstaterade han.

Känslosvallen fick Annika Qarlsson, C, att känna sig som i skärselden. I nästa andetag noterade hon att det finns ett gemensamt engagemang och intresse för arbetsmiljöarbetet hos parterna som det gäller att ta fasta på.

– Ett nytt arbetsliv kräver ett nytt arbetsmiljöarbete, sade hon.  

Även it- telekomföretagens förhandlingschef Johan Mann påminde vid flera tillfällen, att debatten måste ta avstamp i det faktum att arbetslivet är i förändring.

– Gällande lagstiftning är inte relevant. Det fackliga engagemanget bland våra medlemsföretag är lågt, många saknar ett lokalt fackligt skyddsombud, summerade han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Mer makt till facken underminerar det lokala arbetsmiljöarbetet

DEBATT Regeringen vill att fackliga regionala skyddsombud får tillträde till arbetsplatser utan facklig representation. Arbetsmiljöarbetet riskerar att försvagas, varnar Företagarnas Lise-Lotte Argulander och Amelie Berg, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaket mot dödsolyckor i arbetet positivt

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv tar frågan om dödsolyckor i arbetslivet på största allvar. Vi är positiva till att regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera alla dödsolyckor under perioden 2018-2019, för att klarlägga orsaker och utarbeta rekommendationer, skriver juristen Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

”Gilla Jobbet”: Extrakonferens om arbetsmiljön

SUG EFTER PLATSER Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” i oktober drar stora skaror av åhörare. Nu arrangeras ett extraseminarium den 25 oktober.
NYHET Publicerad:

Du har väl fixat en plats till konferensen ”Gilla jobbet”?

ARBETSMILJÖ Drygt sex månader innan arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum är intresset på topp. Anmälningarna droppar in i en strid ström. ”Det finns något för alla”, säger arbetsmiljöexpert Anna Bergsten.
NYHET Publicerad:

Parterna diskuterar #MeToo med regeringen

#METOO Idag samlas parterna i Rosenbad för en diskussion om #MeToo. ”En av flera bra saker med #MeToo-kampanjen är den kan leda till att fler känner sig trygga i att säga ifrån. Det är ett stort ansvar som vilar på arbetsgivare och chefer i dessa frågor”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Facken har för stor makt över skyddsombud

ARBETSMILJÖ Det ska bli enklare för andra än fackligt anslutna att vara skyddsombud, föreslår en ny rapport. I dagsläget pumpar staten in 110 miljoner kronor per år till fackliga organisationer för att finansiera arbetet med regionala arbetsskyddsombud. Nu vill Svenskt Näringsliv se en lagändring.
NYHET Publicerad:

Parterna överens: Så kan sjukfrånvaro hejdas

DEBATT I en unik undersökning har LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans tagit reda på hur företag använder arbetsmiljö- och hälsotjänster. Resultaten är övervägande positiva. Bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro är några effekter. Men nu krävs det att regeringen tar till sig av resultaten och stödjer företagens arbete. Det skriver företrädare för parterna.
NYHET Publicerad:

Samsyn om arbetsmiljötjänster

ARBETSMILJÖ Åtta av tio företag köper arbetsmiljö- och hälsotjänster. Effekterna är stora: bättre arbetsmiljö, bättre psykisk och fysisk hälsa och lägre sjukfrånvaro. Det hävdar såväl fack som arbetsgivare i en färsk undersökning.
NYHET Publicerad:

Manegen krattas för arbetsmiljökonferens

PÅ GÅNG Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum 26 oktober i Stockholm. Temat är den hållbara arbetsplatsen.
NYHET Publicerad:

Ingenjörer utbildas i arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ En ny webbutbildning ger ingenjörer ökad kunskap om sambandet mellan å ena sidan produkter och organisation, å andra sidan arbetsmiljön. Svensk forskarelit bidrar med sakkunskap.
NYHET Publicerad:

Utredning fokuserar för lite på framtidens arbetsmiljö

KOMMENTAR Regeringens utredning "Ett arbetsliv i förändring" har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande arbetsmiljöregler fungerar eller om de behöver förändras. Men istället för att hitta lösningar har utredningen valt att påvisa oklara ansvarsförhållanden utifrån en problembild som arbetsgivarsidan inte helt delar, enligt jurist Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Allt att vinna på bra arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Ökad trivsel på arbetsplatsen, i det närmaste obefintlig personalomsättning, högre kompetens hos alla medarbetare och extremt lite reklamationer. Det är några effekter av arbetsmiljöarbetet på livsmedelsföretaget HK Scan i Halmstad med 16 anställda. Som erkännande har produktionsledaren Christopher Malmqvist fått Prevents Arbetsmiljöstipendium 2016.
NYHET Publicerad:

Oväntat stor efterfrågan på stöd till arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ Över två tusen företag har fått ekonomiskt stöd för att starta en arbetsmiljöutbildning. Det är betydligt fler än planerat. Nu ska satsningen utvärderas.
NYHET Publicerad:

Eldsjälar prisas med stipendievinst

ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöstipendiets vinnare 2016 har korats. Huvudskyddsombudet Liselotte Valtersson på Offect AB och produktionsledaren Christopher Malmqvist på HK Scan delar på priset och får 15 000 kronor var.
NYHET Publicerad:

Tydligare krav på fungerande arbetsmiljö

HÄLSA Arbetsgivarens arbete med den sociala arbetsmiljön styrs av nya, mer exakta regler. Arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling är prioriterade områden.
NYHET Publicerad:

Obligatorisk träning stärker på många plan

HÄLSA En gång i veckan är det obligatorisk träning på arbetstid för de anställda på Plåtpartnergruppens plåtslagerier. Målet är starkare och friskare medarbetare och på köpet ökad trivsel. På ett av plåtslagerierna har två av tre nu köpt ett eget gymkort.
NYHET Publicerad:

Träning på arbetstid väcker nya motionärer

ARBETSMILJÖ Att få medarbetare som inte tränar att börja röra på sig är en utmaning, men på Nissavarvet i Halmstad har man lyckats. Över tio procent av personalen är nyblivna motionärer. För att komma igång infördes till en början obligatorisk träning på arbetstid.
NYHET Publicerad:

Styrkebesked från svenska arbetsmiljöarbetet

ARBETSMILJÖ 71 procent av de tillfrågade tycker att de har ett väl fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, visar en ny undersökning.Sammantaget är Prevents arbetsmiljöindikator ett riktigt styrkebesked från svenskt arbetsmiljöarbete, skriver Bodil Mellbom, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Vidas krafttag för arbetsmiljön en fullträff

ARBETSMILJÖ Två olyckstillbud på sågverket Vida blev startskottet för en storsatsning på arbetsmiljön. Det blev en pedagogisk utmaning som krävde mycket arbete och diskussioner, och som först ledde till lägre produktion. Idag är sågverket en förebild för andra och produktionen högre än någonsin. ”Vi eliminerar riskerna och det gör att vi jobbar smartare” säger Daniel Andersson, vd för Vida HN.
NYHET Publicerad:

Arbetsmiljölagen skapar onödigt krångel

REGELKRÅNGEL Var tredje företagare tycker att det är svårt att följa arbetsmiljölagen. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. Reglerna är heller inte anpassade för småföretag, till exempel Assistanspoolen vars personliga assistenter arbetar i människors hem.