SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

En strategi för att återstarta Sverige


Pandemin har slagit hårt mot världens ekonomier – inte minst i Sverige. Nedgången i BNP för andra kvartalet beräknas ligga mellan 10 och 12 procent av olika prognosmakare. Arbetslösheten stiger i rekordfart.
 
I en ny rapport har Svenskt Näringsliv ingående analyserat vad som händer i svensk ekonomi. Ett huvudscenario och två alternativa för BNP-utveckling och arbetslöshet presenteras. Läget är allvarligt – i det mest ljusa scenariot bedöms arbetslösheten som årsgenomsnitt hamna på över 10 procent. För varje scenario beräknas också olika statsfinansiella effekter. I rapporten analyseras vidare vad som händer med internationella handelsströmmar och hur svenska företag bedömer situationen nu och framåt. 
 
Efter att den akuta fasen är över är det viktigt att Sverige för det första tar sig ur den djupa lågkonjunkturen och att BNP-tillväxten åter närmar sig sin potentiella nivå. Men mot bakgrund av att arbetslösheten kommer att vara hög och statsskulden har växt är det för det andra centralt att den långsiktiga tillväxttakten kan höjas. Bara så kan arbetslösheten snabbt sjunka tillbaka och statsskulden minska snabbt.
 
Rapportens huvudfokus är därför en analys av vilken reforminriktning som krävs för att nå dit. 
 
Rapporten kommer att diskuteras på ett livesänt Webbinarium.
 
Medverkar från Svenskt Näringsliv gör Bettina Kashefi, Chefekonom, Lars Jagrén Senior Advisor och Göran Grahn, ekonom. Susanne Spector, Senior Analyst Nordea och Karin Johansson, VD Svensk Handel kommer att kommentera. Robert Gidehag, Svenskt Näringsliv, kommer att moderera.

Datum och tid

  • Tisdag 30 juni 2020, kl. 10:00 – 11:30

Plats

Livesändning, www.svensktnaringsliv.se, Stockholm