En strategi för att återstarta Sverige

TV Publicerad

I en ny rapport har Svenskt Näringsliv ingående analyserat vad som händer i svensk ekonomi. Ett huvudscenario och två alternativa för BNP-utveckling och arbetslöshet presenteras.