Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen 2020

RAPPORT Publicerad
Ekonomiska_forutsattningar_avtalsrorelsen_2020_webb.pdf

En avmattning av ekonomin sker i Sverige och på viktiga exportmarknader. Tillväxtutsikterna försämras globalt, i Europa och inte minst i Sverige. Risken för upptrappning av ett internationellt handelskrig och brexit spär på ovissheten kring den ekonomiska utvecklingen framåt. De länder som på ett bra sätt förmår anpassa arbetskostnadsutvecklingen till den fortsatt svaga produktivitetstillväxten kommer att gynnas i den internationella konkurrensen. I rapporten ”Förutsättningar inför avtalsrörelsen 2020” ger Svenskt Näringsliv en utblick över de ekonomiska förutsättningarna inför avtalsrörelsen.

Författare