Företagsnära lönebildning

Lönebildningen bör i större utsträckning ske i företagen. Utgångspunkten för löneförändringar måste vara företagens och de enskilda medarbetarnas förutsättningar och resultat. Utvecklingen av de centrala avtalen ska spegla de enskilda företagens situation och deras behov ges ett avgörande inflytande på lönebildningen.

Varje arbetsplats är unik. Det måste därför finnas möjligheter till anpassning efter lokala förhållanden. Ett företag som går bra och visar goda resultat ska kunna betala bättre än ett företag som går dåligt. Vi ska värna om de jobb som finns och inte ha en lönebildning som gör att löneavtalet tvingar ett företag att lägga ner.

Den som tar mer ansvar, stärker sin kompetens eller gör en bättre prestation får bättre betalt. Det måste löna sig att göra ett bra jobb, att utvecklas och visa goda resultat. Löner som påverkas av medarbetarens insats ger en tydlig morot till var och en att växa i sitt arbete. Åtta av tio anställda säger att de vill bedömas utifrån sin arbetsprestation när lön sätts. Företagens förutsättningar för en bättre utveckling kommer också att stärkas om de anställda får en tydlig motivation att göra en bättre insats.

I företag med vikande lönsamhet kan likriktade löneökningar på en för hög nivå slå ut jobb som skulle kunna räddas kvar. Det är en stor fördel både för de anställda och för företaget att kunna prioritera de som är viktigast för företaget och som och därmed räddar jobben.

På motsvarande sätt innebär löner som anpassas till företagens situation att de anställda ges en delaktighet i företagets resultat.