Svenska löne- och vinstandelar i ett historiskt och internationellt perspektiv

RAPPORT Publicerad
Rapport_3_lonens_inverkan_webb.pdf

Vi talar ofta om näringslivets konkurrenskraft i enhetliga termer. Men näringslivet består som bekant av olika sektorer med olika förutsättningar. När vi diskuterar konkurrenskraften fokuserar vi ofta på kostnadsläget i Sverige jämfört med konkurrentländerna. Detta viktiga mått kan dock kompletteras med andra mått på både övergripande och disaggregerad nivå.

Den tredje rapporten i serien ”Lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft” analyserar hur lönekostnadsandelen har utvecklats dels totalt, dels i olika sektorer och jämför över tid och internationellt. Rapporten analyserar också hur lönekostnadsandelarnas utveckling beror på både strukturomvandling mot ett mer tjänsteintensivt näringsliv och mer specifika faktorer inom branscher. Även fler kostnadsposter än löner analyseras.

Författare