Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2019

RAPPORT Publicerad
200217_Varsel_om_stridsatgarder_pa_svensk_arbetsmarknad_2019.pdf

Svenskt Näringsliv granskar i denna årligen utkommande rapport varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad. I likhet med 2018 var 2019 ett år med få traditionella kollektivavtalsförhandlingar. Två varsel om stridsåtgärder lades i konflikten mellan Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen, ett från vardera parten.

Under året träffades för första gången kollektivavtal mellan arbetsgivarna i Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet. Dessförinnan lades ett stort antal varsel i konflikten mellan parterna.  

Syndikalisterna, SAC, lade 86 varsel under året, varav 72 avsåg politiska strejker.

En slutsats i rapporten är att svensk arbetsmarknad under en följd av år har haft relativt få förlorade arbetsdagar till följd av konflikt, men att detta inte enkelt kan tolkas som att arbetsmarknaden är fredlig. 

Författare