Ekonomiska scenarier i coronakrisen

RAPPORT Publicerad
Konjunkturbedömning

Rapporten skisserar tre alternativa scenarier under coronakrisen. Dessa jämförs med tidigare kriser och siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel redovisas.

Författare