Från krisläge till återstart

TV Publicerad

I kristider är det extra viktigt att medlemsländerna går samman för att bekämpa smittan. Detta uppmärksammas i seminariet ”Från krisläge till återstart” som arrangeras av Svenskt Näringsliv tillsammans med SKR, LO och TCO.