SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Läget i Svensk ekonomi – webbinarium


Coronakrisen innebär extrema påfrestningar på svensk ekonomi. Svenskt Näringslivs mätningar visar att läget i näringslivet har försämrats dramatiskt på bara några veckor. Över hälften av företagen upplever nu finansierings- och likviditetsproblem. Åtta av tio utrikeshandlande företag upplever problem i utrikeshandeln. Fyra av tio företag har varslat eller kommer att varsla personal.

Många i grunden livskraftiga företag riskerar att slås ut. Det finns en uppenbar fara för massarbetslöshet och en djup lågkonjunktur. Flera av de åtgärder som regeringen hittills satt in är bra och har rätt inriktning – men de är långt ifrån tillräckliga. Det krävs fler och mer riktade åtgärder.

För att bedöma allvaret i situationen har Svenskt Näringsliv tagit fram scenarioberäkningar för svensk ekonomi. Dessa presenteras på ett webbinarium.

Från Svenskt Näringsliv medverkar VD Jan Olof Jacke och chefekonom Bettina Kashefi. John Hassler, professor i nationalekonomi, och Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på Konjunkturinstitutet, kommenterar. 

Datum och tid

  • Onsdag 8 april 2020, kl. 08:00 – 09:15

Plats

Enbart online, Online, Stockholm