Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

NYHET Publicerad

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.

Ek prognos

Det råder samsyn om det ekonomiska läget mellan chefekonom Bettina Kashefi och Joakim Sonnegård, chef för Finanspolitiska rådet.

Efter veckor av pessimistiska salvor så är det flera prognosmakare som ser en svag vändning uppåt av den svenska ekonomin. Näringslivets produktion rasar inte lika mycket som tidigare, företagens tro på framtiden börjar så smått att öka och rekorddystra BNP-utsikter skruvas upp något.

Även Svenskt Näringsliv bedömer att de värsta veckorna är bakom oss när det gäller nedstängda samhällen och stillestånd i ekonomin i en prognos som presenterades på ett webbinarium på torsdagen.

– Ljuspunkter finns såväl i Sverige som i omvärlden. Inköpschefsindex och konjunkturinstitutets barometer visar på en vändning uppåt. Men det är viktigt att komma ihåg att uppgången sker från exceptionellt låga nivåer, säger chefekonomen Bettina Kashefi på Svenskt Näringsliv.

Sannolikheten för en återhämtning ökar i takt med att allt fler länder börjar lätta på alla restriktioner för att begränsa smittspridningen, enligt Kashefi, som hoppas att det värsta ligger bakom oss.

– Men det förutsätter naturligtvis att virusspridningen inte tilltar mer och att regionala utbrott kan dämpas för att få kontroll på spridningen och därmed förhindra nya omfattande nedstängningar av verksamheter.

Samtidigt varnar hon för att dra för stora växlar av en begynnande återhämtning. Coronakrisen slår fortfarande hårt. I flertalet branscher råder ett svårt läge. Osäkerheten är stor hur många företag och arbetstillfällen som kan räddas.

– Många företag kämpar med vikande försäljning och omsättningstapp. Vi ser också att antalet konkurser och rekonstruktioner har ökat under året. Det är klart att den situation vi befinner oss i sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter.

Mot bakgrund av det dramatiska läget för näringslivet bör vi göra allt som står i vår makt för att förhindra onödiga konkurser och nedläggningar av företag. Regeringens stödåtgärder bör därför fortsätta och helst förstärkas, anser Kashefi.

– Ju fler företag som övervintrar, desto snabbare går återhämtningen.

I sin konjunkturprognos bedömer Svenskt Näringsliv att ekonomin krymper med 6,1 procent i år, men växer med 3,4 procent nästa år. BNP-fallet är djupare än det så kallade V-scenario som presenterades i april.Bettina Kashefi tror att det dröjer ända till slutet på 2022 innan tillväxten är tillbaka på en normal nivå.

Även företagen är pessimistiska. Deras bedömning av utvecklingen under det kommande halvåret är nere på ungefär samma nivåer som under finanskrisen 2008, enligt den ekonomiska bedömningen.

– Vi räknar med en djupare nedgång än tidigare och uppgången blir svagare och mer långdragen jämfört med finanskrisen, säger Bettina Kashefi.

Sedan coronakrisen började märkas i mars har mer än 80 000 personer varslats om uppsägning.

Bettina Kashefi ser en fortsatt oroande utveckling på arbetsmarknaden framför sig. Varslen och uppsägningarna fortsätter stiga under hösten.

Enligt prognosen väntas antalet arbetslösa öka och nå närmare 12 procent de kommande åren, för att därefter långsamt falla tillbaka. 9,7 procent av arbetskraften beräknas vara utan jobb i år, motsvarande siffra för nästa år är 10,4 procent. Hälften av de som varslas hamnar i arbetslöshet.

De stora talen vittnar om allvaret i situationen, enligt henne.

– Läget på arbetsmarknaden är alarmerande. Tuffast blir det för de som står långt från arbetsmarknaden såsom ungdomar och utrikes födda, där vi riskerar att många fler fastnar i långtidsarbetslöshet.

– Ju fler som förlorar jobben och ju högre arbetslösheten blir, desto svårare och mer kostsamt kommer det att bli när arbetslösheten ska pressas tillbaka och sysselsättningen ta fart, säger Bettina Kashefi.

Joakim Sonnegård, vid Finanspolitiska rådet, delar Svenskt Näringslivs ekonomiska bedömning.

I en kommentar säger han att en återhämtning av ekonomin, inom ett till två år, bygger på att det inte sveper in en andra våg av virus och att ett vaccin utvecklas.   

– Den ekonomiska aktiviteten är så låg för närvarande att varje liten uppgång ses som en ljusning, säger han.   

Men Sveriges ekonomiska läge är gynnsamt, enligt Sonnegård. Den offentliga skulden beräknas till 40-45 procent av BNP nästa år beroende på hur mycket ekonomin krymper.

– Vi har kraften att stimulera ekonomin. Men det handlar inte om några Alexanderhugg, snarare om gnetande, säger Joakim Sonnegård.

På Svenskt Näringslivs faktasajt kan du i realtid följa hur coronakrisen slår mot svenska företag och jobb.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Återstarten är redan här”

CORONAKRISEN Ekonomin tyngs fortfarande av pandemin. När krispaketen successivt fasas ut, så är tillväxt det enda sättet att långsiktigt hantera krisens negativa effekter. ”Sverige behöver tillväxt för en lyckad återstart”, säger Lars Jagrén, senior advisor.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.