NYHET26 mars 2020

Skatteverket lättar på regler kring företrädaransvaret

Skatteverket har nu gått ut med ett ställningstagande om att verket i princip inte ska utnyttja det så kallade företrädaransvaret som ett borgenärsverktyg för företag som under coronakrisen får ett tillfälligt anstånd med skatteinbetalningarna. Endast i enstaka undantagsfall kan det bli aktuellt.

Svenskt Näringsliv var tidigt på banan och framhöll, för såväl regeringen som Skatteverket, riskerna för företagen kopplade till företrädaransvaret och nya reglerna om tillfälliga anstånd.

Svenskt Näringsliv har påpekat att domstolspraxis i frågan är mycket sträng. Det innebär att företrädaren, senast på förfallodagen för en skatteskuld, måste ha vidtagit ett antal åtgärder för att avveckla företagets (den juridiska personens) skulder.

Att driva företaget vidare utan att ägaren vidtagit de här åtgärderna har ansetts innebära att företrädaren varit grovt oaktsam och därmed kunnat bli personligt återbetalningsskyldig för skatteskulden.

I dagsläget är det ett scenario som Svenskt Näringsliv inte har ansett vara helt otänkbart med tanke på den akuta likviditetskris som många företag befinner sig i.

– Det är positivt att Skatteverket nu kommit med detta ställningstagande där myndigheten klart uttrycker att man inte kommer göra företrädaransvaret gällande i de fall ett tillfälligt anstånd medgivits. Detta oavsett när ansökan har gjorts och anståndsbeslutet har fattats. Det innebär att Skatteverket väljer samma linje som i finanskrisen 2009, säger Katarina Bartels, skattejurist på Svenskt Näringsliv.

Katarina Bartels hade dock gärna sett att Skatteverket tog ett vidare grepp om frågan med tanke på den unika kris som företagen befinner sig i.

– Vi menar att i den här speciella situationen finns det företag som väljer att inte utnyttja just det här anståndet. De kanske väljer att använda sig av andra anstånd, för det finns sådana, eller så väljer man kanske, utan att söka anstånd, att driva företaget vidare i hopp om att få in pengar till skatten i efterhand.

– För dem gäller fortfarande den här rätt principstrikta regeln om företrädaransvar. Vi hade hoppats att Skatteverket även skulle komma med ett uttalande hur man ser på dem, och då särskilt med den unika kris vi befinner oss i åtanke, framhåller Katarina Bartels.

Corona och covid-19Rättssäkerhet på skatteområdetSkatter
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist