Jacke i Göteborg
Foto: Thomas Johansson/TT

Svenskt Näringsliv föreslår nya krisåtgärder

NYHET Publicerad

CORONA Läget i Svenskt Näringslivs medlemsföretag har förvärrats dramatiskt under veckan, visar svar från företagarpanelen. Svenskt Näringsliv har därför idag lagt fram nya förslag på krisåtgärder till regeringen. "Nu är det viktigt med fler snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.

Vi har idag i vår företagarpanel fått svar från 2144 medlemsföretag. Svaren visar att läget har förändrats dramatiskt under veckan (se bifogad pdf). 

- 60 procent bedömer risk för personalneddragningar om läget förvärras (28 procent i tisdags).

- 24 procent upplever likviditets- eller finansieringsproblem (ny ställd fråga).

- 55 procent har märkt störningar i orderingång/försäljning (29 procent i tisdags).

- 45 procent upplever störningar i materialförsörjning (28 procent i tisdags).

Svenskt Näringsliv har idag till regeringen även lagt fram nya förslag på åtgärder (se nedan och i bifogad pdf).

Kommentar av vd Jan-Olof Jacke:

– Läget i näringslivet har försämrats dramatiskt under den senaste veckan. Fler företag vittnar om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det gäller inte minst för företag i besöks- och transportnäringen.

– Nu är det viktigt med fler snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder. Vi har idag lagt fram nya förslag till regeringen som syftar till att undvika utslagning av jobb och företag i onödan och minska följdeffekterna för andra branscher. Det handlar bland annat om att omedelbart få ett system för korttidsarbete på plats. Näringslivet måste ges förutsättningar att rida ut den akuta stormen.

– Riksbankspaketet med 500 miljarder i utlåning och sänkningen av bankernas kapitalkrav är systemstabiliserande och nödvändiga reformer som kommer att hjälpa delar av näringslivet. Samtidigt finns företag med akuta problem som inte kommer få del av den här nyutlåningen. Bankerna är skyldiga att säkerställa att alla låntagare har en långsiktig återbetalningsförmåga. Det är svårt att göra det för de verksamheter som nu drabbas hårt och saknar fasta tillgångar.

– Likviditeten är ett problem för många företag när intäkter uteblir men kostnaderna är kvar. Därför behövs statliga kreditlösningar och kraftfulla och snabba ytterligare åtgärder därtill.

Åtgärder

1. Skapa ett permitteringssystem inom ramen för korttidsarbete

Regeringen har tidigare meddelat att lagstiftningen för korttidsarbete tidigareläggs och kommer gälla från 1 maj 2020.

- Givet nuvarande situation är det viktigt att systemet kommer på plats omedelbart. Regeringen bör därför meddela att lagstiftningen kommer gälla retroaktivt.

- Det ska heller inte krävas uppsägning av konsulter och inhyrd personal för att tillämpa korttidsarbete.

Därtill behöver systemet bli mindre restriktivt för att kunna fungera som ett permitteringssystem och i detta allvarliga läge stötta upp den akuta likviditetssituation många företag befinner sig i genom att direkt lyfta bort kostnaden för personal.

- Möjligheten att minska kvarvarande arbetstid bör utökas och uppgå till 100 procent.

- Statens andel av totala lönekostnaden bör motsvara minskningen av arbetstid.

- För att säkra att likviditeten hos företagen förstärks, behövs ett betalningssystem som innebär att företagen inte behöver ligga ute med lönekostnaden.

Modellen möjliggör relativt snabba åtgärder och har den styrkan att den vilar på överenskommelser mellan arbetsgivare och fackliga organisationer och att arbetsmarknadens parter kan bidra till att ta sitt ansvar genom att teckna överenskommelser om korttidsarbete.

2. Uppskjuten momsinbetalning

Tidigare förslag om att skjuta upp skatteinbetalning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter kompletteras med en möjlighet att på motsvarande sätt kunna skjuta upp momsinbetalningar. Syftar till att förbättra likviditeten i drabbade företag. Motsvarande åtgärd har införts i Danmark, Belgien och Nederländerna. För att åtgärden även ska hjälpa företag med under 40 miljoner i omsättning bör möjligheten till uppskjutning gälla ett helt kvartals moms.

3. Tillfälligt borttagande av arbetsgivarnas sjuklöneansvar

Förslaget innebär ett tillfälligt stopp för arbetsgivarens ansvar att betala sjuklön. Istället betalas sjukpenning från dag ett i sjukperioden. På så sätt stärks likviditeten hos företag med sjukskrivna medarbetare. Det skulle också innebära minskad administrativ börda, då ersättning (sjukpenning) för de första 14 dagarna i sjukperioden skulle lämnas av Försäkringskassan. Försäkringskassan bör även ansvara för sjukpenning de första 14 dagarna för en sjuk företagare.

4. Behov av branschspecifika stödåtgärder

Utöver de generella åtgärder som införs kommer det att finnas behov av tillfälliga och riktade stöd till de värst drabbade branscherna. Beroende på vad som är mest lämpligt för respektive bransch, är det tänkbart med till exempel ett tillfälligt borttagande av arbetsgivaravgiften eller mer renodlade statliga stödinsatser i form av krislån.

5. Säkra varurörligheten inom EU

Regeringen behöver agera för att säkerställa att den fria rörligheten för varor fungerar på den inre marknaden. Särskilda problem finns med de exportrestriktioner av medicinsk utrustning som har införts av exempelvis Frankrike och Tyskland.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Vi riskerar massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Varslen om uppsägningar ökar i en allt högre takt. Samtidigt dubblas antalet nya arbetssökande. "Vi riskerar massarbetslöshet", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Medlemsföretagen: Försäljningen störtdyker

CORONAKRISEN Nu viker försäljningen för svenska företag, visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. 79 procent av företagen uppger att försäljningen minskat, var fjärde med mer än 50 procent.
NYHET Publicerad:

Skatteverket lättar på regler kring företrädaransvaret

SKATTER Skatteverket svänger om det så kallade företrädaransvaret för företag som under coronakrisen får ett tillfälligt anstånd med skatteinbetalningarna. "Det innebär att Skatteverket väljer samma linje som i finanskrisen 2009", säger Katarina Bartels, skattejurist.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

"Bra åtgärder men inte tillräckligt kraftfulla"

CORONAKRISEN Ett nytt krispaket för företag är klart. Enligt vd Jan-Olof Jacke krävs unikt breda och omfattande åtgärder för att rädda företag och jobb. "Det är bra att regeringen presenterar nya åtgärder och det är på bra områden, men de är inte tillräckligt kraftfulla", säger han i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Utmärkt att även familjeföretag omfattas av korttidsarbete”

KORTTIDSARBETE I veckan gick Tillväxtverket ut med ett förtydligande om att även familjeföretag och bemanningsföretag omfattas av reglerna för korttidsarbete. Beskedet välkomnas av Svenskt Näringsliv, som flera gånger påtalat att regeltolkningen behöver utvidgas.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Regeringen går på Svenskt Näringslivs linje om bolagsstämmor

JURIDIK Regeringen föreslår tillfälliga bestämmelser för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen på bolagsstämmor. Det framgår av ett utkast till lagrådsremiss som regeringen skickat på snabbremiss. Förslaget välkomnas av Svenskt Näringsliv, som redan i förra veckan begärde en tillfällig lagändring för att vid bolagsstämmor minska smittspridningen av coronaviruset.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det behövs ytterligare åtgärder som hjälper företag att överleva"

CORONAKRISEN Regeringen är nu klar med ännu ett krispaket till företagen på 125 miljarder kronor i lån och lånegarantier. "Det är bra, men inte tillräckligt", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen skjuts upp till hösten

AVTALSRÖRELSE LO och Svenskt Näringsliv rekommenderar parterna på arbetsmarknaden att prolongera kollektivavtalen som löper ut i vår. Det innebär att avtalsrörelsen skjuts upp till hösten.
NYHET Publicerad:

Företagen knäar under coronakrisen

UNDERSÖKNING Mer än vartannat företag har störningar i produktionen på grund av coronakrisen. Det uppger medlemsföretagen i en undersökning som Svenskt Näringsliv har genomfört.
NYHET Publicerad:

Krisen kräver åtgärder över hela landet

CORONAKRISEN Svenskt Näringsliv tar nu kontakt med kommuner, regioner och länsstyrelser för att föreslå åtgärder som underlättar för företagen att klara coronakrisen. Det är viktigt både med åtgärder som stärker företagens likviditet och med åtgärder som frigör företagarnas tid till att hantera krisen.
NYHET Publicerad:

Antalet fysiskt närvarande på bolagsstämmor bör minimeras

JURIDIK Svenskt Näringsliv har skickat en begäran till Justitiedepartementet om en tillfällig lagändring för att minimera antalet fysiskt närvarande deltagare på bolagsstämmor. Detta för att minska smittspridningen av coronaviruset och skydda personer i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Så kan kommunerna hjälpa företagen

CORONAKRISEN Myndigheter, kommuner och regioner kan hjälpa till att mildra effekterna av coronaviruset. Regionverksamheten har tagit fram ett åtgärdspaket för att öka förståelsen för företagens utsatta läge och föreslår bland annat förlängda betalningstider och mer tid till krishantering.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv har enats om korttidsarbete med flera fackförbund

UPPDATERAD Svenskt Näringsliv har kommit överens om centrala kollektivavtal rörande korttidsarbete med fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. "Vi har länge efterfrågat ett nytt system för korttidsarbete och coronavirusets allvarliga konsekvenser för svenska företag och jobb har gjort detta än mer angeläget", säger vice vd Mattias Dahl.
NYHET Publicerad:

Nya handelshinder gör krisen värre

KOMMENTAR (Uppdaterad 19 mars) Även i kristider är det viktigt med samarbete och frihandel. Kortsiktiga protektionistiska åtgärder gör skada, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Håll dig uppdaterad i realtid med fPlus app

TIPS Sverige och världen befinner sig just nu i ett allvarligt läge där händelseutvecklingen går mycket fort. Ladda ner fPlus-appen så får du alla nyheter du behöver direkt när de händer.