Företagen och dataskyddsförordningen – Nya regler för hantering av personuppgifter

RAPPORT Publicerad
PUL_Foretagen_o_dataskydds.pdf

Dataskyddsförordningen ska tillämpas från den 25 maj 2018. Den ersätter då personuppgiftslagen, PUL. Företagen har fått en omfattande läxa att göra för att skydda personuppgifter. De nya reglerna medför ett behov av att se över organisation, rutiner och IT-system. Syftet med den här skriften är att övergripande beskriva integritetsskydd och ge en introduktion till dataskyddsförordningen.

Det är fortfarande oklart hur tolkningen av förordningen ska ske i en del avseenden. Vissa delar av förordningen kan preciseras genom nationell lag. I maj 2017 kommer den svenska dataskyddsutredningen därför lämna lagförslag i sitt betänkande till regeringen. Datainspektionen kommer publicera riktlinjer för hur vissa regler ska tillämpas. Riktlinjerna är framarbetade av den så kallade artikel 29-gruppen som består av dataskyddsmyndigheter från hela EU.

Författare