Klarna: Ny dataskyddslag miljonsmäll för företagen

NYHET Publicerad

DIGITALISERING I vår väntas EU-parlamentet rösta igenom den nya dataskyddsförordning som ersätter de nationella lagar som styr hanteringen av personuppgifter idag. Lagen är komplex och de flesta företag saknar kompetens i frågorna, menar Caroline Olstedt Carlström, dataskyddschef på betaltjänstföretaget Klarna. ”Företag känner inte till vilka skyldigheter de har”, säger hon.

Caroline Olstedt Carlström_Cropped

Att det ska bli gemensamma regler för personuppgiftshantering inom hela EU är bra, anser Klarnas jurist Caroline Olstedt Carlström. Men hon ser problem med att lagförslaget är så komplicerat.

Skyddet för konsumenten blir starkare och företagens ansvar i hanteringen av personuppgifter tydligare i EU:s nya dataskyddsförordning. Det kommer att innebära en omvälvande förändring för alla företag som hanterar personuppgifter. Något som de allra flesta företag gör idag, menar Caroline Olstedt Carlström. Den nya lagstiftningen från EU är alltså något i princip alla svenska företag måste känna till.

– Vi måste bli bättre på dataskyddsfrågor och integritetsskydd i Sverige. Bolagen känner inte till vilka skyldigheter de har, man förstår inte. Det behövs information överallt, säger Caroline Olstedt Carlström, som också är ordförande för organisationen Forum för dataskydd.

Kunskapen kring personuppgiftshantering är dålig redan idag med den nuvarande svenska lagstiftningen PuL, konstaterar Caroline Olstedt Carlström. De som ansvarar för frågorna ute på företagen sitter ofta ensamma med sin uppgift, som inte prioriteras av ledningen eller ges utrymme i budgetarna.

– Frågan måste upp på högsta nivå i alla företag. Det tror jag är den största utmaningen för många bolag.

Verklighet om två år

På Klarna är frågan högsta prioritet, eftersom själva kärnverksamheten handlar om personuppgifter. Caroline Olstedt Carlström har fyra juristkollegor som också arbetar med dataskydd, men det räcker inte.

– Jag håller på att rekrytera nu. Vi inför redan vissa av processerna som kommer med förordningen. Men trots att jag har en ledning som lyssnar på vad jag säger, och fyra kollegor som är specialister, så sliter vi jättemycket med det här. Det här tror jag att andra bolag inte har förstått, säger Caroline Olstedt Carlström.

Om EU-parlamentet röstar ja till lagförslaget om ny dataskyddsförordning börjar den gälla om ungefär två år. En mycket kort tid för omställning, konstaterade Caroline Olstedt Carlström och flera andra deltagare på ett seminarium anordnat av Europaparlamentets informationskontor i Stockholm i förra veckan.

– Två år kan låta som lång tid med det kommer att bli ganska tight, sade David Törngren på justitiedepartementet.

Bra med samma regler i hela EU

Att lagen blir en förordning innebär att den träder i kraft i alla EU-länder och blir en del av den nationella lagstiftningen. Det betyder att Sveriges nuvarande lagstiftning Personuppgiftslagen, PUL, inte kommer att finnas kvar. Att reglerna blir desamma i hela EU är bra, konstaterade seminariedeltagarna. EU menar dessutom att man förenklar för småföretagen, men det stämmer inte menar Caroline Olstedt Carlström.

– Man säger att man underlättar för SME-företag. Jag höll på att trilla av stolen, det är direkt vilseledande, säger hon.

Kommer att kosta miljoner

Vad det kommer att kosta företagen att anpassa sig till de nya dataskyddsreglerna är svårt att säga, menar Caroline Olstedt Carlström. Men det kommer att bli nödvändigt att sätta av pengar i budgeten, understryker hon.

– Man kan ju säga så här: Vi är redan fem jurister och en praktikant på Klarna här i Sverige, vi köper in flera verktyg och har själva utvecklat egna verktyg. Vi pratar om budgetar på miljonbelopp.

Risk för dryga böter

De företag som bryter mot lagstiftningen riskerar saftiga sanktionsavgifter: bötesbeloppen kan bli upp till fyra procent av årsomsättningen, eller maximalt 20 miljoner euro.

Upplägget slår fel, menar Caroline Olstedt Carlström. Nystartade, mindre företag är troligen de som kommer att göra mest fel och behöva uppmärksammas på lagstiftningen. Men om de inte har någon omsättning att tala om kommer effekten att utebli, tror hon. Istället riskerar stora företag, som lägger ner mycket tid och pengar på att göra rätt, enorma bötesbelopp vid felsteg.

De företag som inser vikten av dataskyddsfrågorna kommer att få svårt att hitta rätt kompetens, tror Caroline Olstedt Carlström.

– Juristutbildningen idag undervisar inte ens i de här frågorna. Och förutom juridisk kunskap måste du ha väldigt mycket mer. Du måste vara duktig på kommunikation, du ska kunna prata med teknikerna på bolaget, du ska förstå och informera användarna och i nästa andetag prata med styrelsen. Det är inte alla som är helt bekväma med det.

EU:s dataskyddsförordning – så tycker Svenskt Näringsliv

Under våren ska EU-parlamentet rösta om förslaget till ny dataskyddsförordning. Reglerna ska ersätta de tjugo år gamla bestämmelser som finns idag. Den nya förordningen för dataskydd beräknas vara formellt antagen i april/maj 2016. I april/maj 2018 ska förordningen träda i kraft och ersätta den svenska personuppgiftslagen.

Dataskyddsförordningen är en del i EU:s arbete med att lansera en digital strategi för den inre marknaden.

Svenskt Näringsliv anser att gemensamma regler inom EU är viktigt, eftersom nationella regler gör det svårt och dyrt för företag att sälja till andra EU-länder. Men avvägningen mellan konsumentskydd och innovationskraft måste bli rätt.

”Vi är bekymrade över att den nya dataskyddsförordningen inte blev mer inriktad på att främja innovationer och stärka konkurrenskraften hos företagen i Europa. Nya regelbördor kommer nu att läggas på företagen och särskilt allvarligt och innovationshämmande ser vi på de höga sanktionsbeloppen som Datainspektionen kan komma att utdöma”, säger Carolina Brånby, juridisk expert inom digitaliseringsområdet.

Källa: Datainspektionen och Svenskt Näringsliv

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Öka AI användningen

KOMMENTAR Sveriges har en tätposition i byggandet av framtidens digitala samhälle. AI-användning är centralt. För att lyckas krävs hög kunskapsnivå, en anpassad infrastruktur och ett fungerande regelverk, säger Carolina Brånby, jurist med fokus på digital policy.
NYHET Publicerad:

GDPR: Mer stöd till företagen men inga lagändringar

KOMMENTAR Var fjärde år ska EU-kommissionen utvärdera dataskyddsförordningen (GDPR) och nu har den första rapporten presenterats. Kommissionen fastslår att Europa behöver enhetlig tillämpning av regelverket, hjälpa de mindre företagen och underlätta internationella dataöverföringar. "Det är glädjande att åtgärder kommer som speglar vad näringslivet efterfrågat och föreslagit", säger Carolina Brånby, policyansvarig, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Nya handelshinder gör krisen värre

KOMMENTAR (Uppdaterad 19 mars) Även i kristider är det viktigt med samarbete och frihandel. Kortsiktiga protektionistiska åtgärder gör skada, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Det digitala Europa ska byggas med människan i centrum

KOMMENTAR EU-kommissionen har presenterat en strategi för hur man både ska kunna vara världsledande på artificiell intelligens, AI, samtidigt som medborgarnas rättigheter inte kränks av teknologin. "Tekniken är ett viktigt verktyg som politiken kan använda för att lösa existerande utmaningar och skapa ett modernt samhälle", skriver juristen Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Resurssvag tillsynsmyndighet och villrådiga företagare – GDPR efter 18 månader

DATASKYDD Dataskyddsförordningen har varit i bruk i ett och ett halvt år. De värsta farhågorna har kommit på skam, men det finns ett stort behov av hjälp och förbättringar. ”Regeringen bör snarast möjligt tillsätta en ny utredning för att skapa regelförenkling”, säger Carolina Brånby, policyansvarig för dataskyddsfrågor.
NYHET Publicerad:

Det här är felet med GDPR

KOMMENTAR GDPR-förordningen kräver att företag skyddar personuppgifter. Det är bra, men mycket kan bli bättre. Det är hög tid att analysera hur reglerna påverkar innovation och internationell konkurrenskraft, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

GDPR- expert: ”Samtycke har ingen rättslig grund i en beroendeställning”

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Gymnasieskolan som använde kameraövervakning bröt mot dataskyddsförordningen. När det finns en beroendeställning gäller inte samtycke som rättslig grund, menar jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Digitaliseringen av svensk offentlig förvaltning – ett arbete med förhinder?

KOMMENTAR I en OECD:s rapport ställs frågan varför Sverige, trots hög teknisk standard och datamognad, inte förmår använda digitaliseringen för att effektivisera svensk offentlig förvaltning.
NYHET Publicerad:

Plattformsekonomi – vad är det och hur fungerar den?

DATAEKONOMIN I samarbete med fyra medlemsorganisationer – IT och telekomföretagen, Svensk Handel, Teknikföretagen och Visita – höll SN ett seminarium på detta tema den 17 maj. 65 nyfikna deltagare samlades på Europahuset i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

EU-debatt: ”Första prioritet är frihandeln”

EU-VALET EU måste fortsätta att stå upp för frihandel och inte falla i fällan att sluta sig, trots hot om amerikanska tullar och konkurrens från Kina. ”De senaste två åren har EU slutit två viktiga handelsavtal, ett med Japan och ett med Kanada. Det hade aldrig ett enskilt land klarat”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Så skapas AI du kan lita på

DIGITALISERING Ett 50-tal experter från universitet, näringsliv och civilsamhället har på EU-kommissionens uppdrag arbetat fram ett dokument med riktlinjer för Tillitsfull AI.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

IT-SÄKERHET I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
NYHET Publicerad:

Stora förväntningar på japansk jättemarknad

HANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Japan har börjat gälla. Förväntningarna är stora på den nya jättemarknaden. ”Avtalet är inte endast viktigt av ekonomiska skäl men har också ett stort symboliskt värde i tider som domineras av populistiska och protektionistiska krafter”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

E-faktura närmar sig med stormsteg

DIGITALISERING Tre av fyra småföretag klarar inte att använda e-faktura i affärer med offentlig sektor. ”Vägledningen måste vara tydlig och lättbegriplig”, säger jurist Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

"Ingen pratar om det som redan görs med AI"

AI Just nu pågår det närmast en Tsunami av event om artificiell intelligens, AI, i Bryssel. Det som tas upp är potential för tekniken, behovet av investeringar men också risker med den nya tekniken, berättar Sophia Bengtsson, biträdande Chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor, i samband med att hon var värd för seminariet AI IN PRACTICE som arrangerades tillsammans med IT&Telekomföretagen.