Klarna: Ny dataskyddslag miljonsmäll för företagen

NYHET Publicerad

DIGITALISERING I vår väntas EU-parlamentet rösta igenom den nya dataskyddsförordning som ersätter de nationella lagar som styr hanteringen av personuppgifter idag. Lagen är komplex och de flesta företag saknar kompetens i frågorna, menar Caroline Olstedt Carlström, dataskyddschef på betaltjänstföretaget Klarna. ”Företag känner inte till vilka skyldigheter de har”, säger hon.

Caroline Olstedt Carlström_Cropped

Att det ska bli gemensamma regler för personuppgiftshantering inom hela EU är bra, anser Klarnas jurist Caroline Olstedt Carlström. Men hon ser problem med att lagförslaget är så komplicerat.

Skyddet för konsumenten blir starkare och företagens ansvar i hanteringen av personuppgifter tydligare i EU:s nya dataskyddsförordning. Det kommer att innebära en omvälvande förändring för alla företag som hanterar personuppgifter. Något som de allra flesta företag gör idag, menar Caroline Olstedt Carlström. Den nya lagstiftningen från EU är alltså något i princip alla svenska företag måste känna till.

– Vi måste bli bättre på dataskyddsfrågor och integritetsskydd i Sverige. Bolagen känner inte till vilka skyldigheter de har, man förstår inte. Det behövs information överallt, säger Caroline Olstedt Carlström, som också är ordförande för organisationen Forum för dataskydd.

Kunskapen kring personuppgiftshantering är dålig redan idag med den nuvarande svenska lagstiftningen PuL, konstaterar Caroline Olstedt Carlström. De som ansvarar för frågorna ute på företagen sitter ofta ensamma med sin uppgift, som inte prioriteras av ledningen eller ges utrymme i budgetarna.

– Frågan måste upp på högsta nivå i alla företag. Det tror jag är den största utmaningen för många bolag.

Verklighet om två år

På Klarna är frågan högsta prioritet, eftersom själva kärnverksamheten handlar om personuppgifter. Caroline Olstedt Carlström har fyra juristkollegor som också arbetar med dataskydd, men det räcker inte.

– Jag håller på att rekrytera nu. Vi inför redan vissa av processerna som kommer med förordningen. Men trots att jag har en ledning som lyssnar på vad jag säger, och fyra kollegor som är specialister, så sliter vi jättemycket med det här. Det här tror jag att andra bolag inte har förstått, säger Caroline Olstedt Carlström.

Om EU-parlamentet röstar ja till lagförslaget om ny dataskyddsförordning börjar den gälla om ungefär två år. En mycket kort tid för omställning, konstaterade Caroline Olstedt Carlström och flera andra deltagare på ett seminarium anordnat av Europaparlamentets informationskontor i Stockholm i förra veckan.

– Två år kan låta som lång tid med det kommer att bli ganska tight, sade David Törngren på justitiedepartementet.

Bra med samma regler i hela EU

Att lagen blir en förordning innebär att den träder i kraft i alla EU-länder och blir en del av den nationella lagstiftningen. Det betyder att Sveriges nuvarande lagstiftning Personuppgiftslagen, PUL, inte kommer att finnas kvar. Att reglerna blir desamma i hela EU är bra, konstaterade seminariedeltagarna. EU menar dessutom att man förenklar för småföretagen, men det stämmer inte menar Caroline Olstedt Carlström.

– Man säger att man underlättar för SME-företag. Jag höll på att trilla av stolen, det är direkt vilseledande, säger hon.

Kommer att kosta miljoner

Vad det kommer att kosta företagen att anpassa sig till de nya dataskyddsreglerna är svårt att säga, menar Caroline Olstedt Carlström. Men det kommer att bli nödvändigt att sätta av pengar i budgeten, understryker hon.

– Man kan ju säga så här: Vi är redan fem jurister och en praktikant på Klarna här i Sverige, vi köper in flera verktyg och har själva utvecklat egna verktyg. Vi pratar om budgetar på miljonbelopp.

Risk för dryga böter

De företag som bryter mot lagstiftningen riskerar saftiga sanktionsavgifter: bötesbeloppen kan bli upp till fyra procent av årsomsättningen, eller maximalt 20 miljoner euro.

Upplägget slår fel, menar Caroline Olstedt Carlström. Nystartade, mindre företag är troligen de som kommer att göra mest fel och behöva uppmärksammas på lagstiftningen. Men om de inte har någon omsättning att tala om kommer effekten att utebli, tror hon. Istället riskerar stora företag, som lägger ner mycket tid och pengar på att göra rätt, enorma bötesbelopp vid felsteg.

De företag som inser vikten av dataskyddsfrågorna kommer att få svårt att hitta rätt kompetens, tror Caroline Olstedt Carlström.

– Juristutbildningen idag undervisar inte ens i de här frågorna. Och förutom juridisk kunskap måste du ha väldigt mycket mer. Du måste vara duktig på kommunikation, du ska kunna prata med teknikerna på bolaget, du ska förstå och informera användarna och i nästa andetag prata med styrelsen. Det är inte alla som är helt bekväma med det.

EU:s dataskyddsförordning – så tycker Svenskt Näringsliv

Under våren ska EU-parlamentet rösta om förslaget till ny dataskyddsförordning. Reglerna ska ersätta de tjugo år gamla bestämmelser som finns idag. Den nya förordningen för dataskydd beräknas vara formellt antagen i april/maj 2016. I april/maj 2018 ska förordningen träda i kraft och ersätta den svenska personuppgiftslagen.

Dataskyddsförordningen är en del i EU:s arbete med att lansera en digital strategi för den inre marknaden.

Svenskt Näringsliv anser att gemensamma regler inom EU är viktigt, eftersom nationella regler gör det svårt och dyrt för företag att sälja till andra EU-länder. Men avvägningen mellan konsumentskydd och innovationskraft måste bli rätt.

”Vi är bekymrade över att den nya dataskyddsförordningen inte blev mer inriktad på att främja innovationer och stärka konkurrenskraften hos företagen i Europa. Nya regelbördor kommer nu att läggas på företagen och särskilt allvarligt och innovationshämmande ser vi på de höga sanktionsbeloppen som Datainspektionen kan komma att utdöma”, säger Carolina Brånby, juridisk expert inom digitaliseringsområdet.

Källa: Datainspektionen och Svenskt Näringsliv

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Cybersäkerhet får inte maskera protektionism

KOMMENTAR EU-kommissionen vill ge it-säkerhetsmyndigheten, Enisa, mer resurser. Ett steg i rätt riktning, men det får inte begränsa de europeiska företagens konkurrenskraft, skriver jurist Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Verksamhet i flera länder- vad gäller enligt GDPR?

HALLÅ DÄR Från och med den 25 maj ska dataskyddsförordningen, GDPR, tillämpas. Elisabeth Jilderyd, jurist på Datainspektionen svarar på några av frågorna som företag med verksamhet i flera länder brottas med.
NYHET Publicerad:

"Förbättra tillgängligheten av offentlig data"

DIGITALISERING Vissa myndigheter är ibland så osäkra på utlämnande av data att de hellre låter bli. Och för de som lämnar ut så är det ofta dyrt och bökigt med oklara direktiv vad gäller avgifter. Det finns mycket att göra för att förbättra tillgängligheten och att öka återanvändningen av offentlig data.
NYHET Publicerad:

Lemne djupt oroad av Trumps ståltullar

FRIHANDEL "Det är med stor oro jag har tagit del av den amerikanska administrationens avsikter att införa strafftullar på utländskt stål och aluminium" säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Globaliseringen kan göra alla till vinnare

FRI HANDEL Globaliseringens fördelar har kommit i skymundan i en allt mer frihandelsfientlig diskussion. En nysläppt rapport, som förklarar frihandelns positiva effekter för länder, företag, konsumenter och medborgare, söker råda bot på alla myter och missuppfattningar.
NYHET Publicerad:

eDataskyddsförordningen hinder för konkurrenskraften

KOMMENTAR EU:s eDataskyddsförordning är inte bra. Åtminstone inte för den som gillar ny teknik, e-handel, nummerupplysning, innovation och företagens globala konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Dataskyddsförordningen skapar oro bland företagare

DIGITALISERING Att bryta mot EU:s nya regelverk kan bli dyrt. Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). Två av nyheterna är att mejl omfattas av lagen, och att sanktionsavgifterna höjs kraftigt.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Språkhinder för småföretag på den digitala EU-marknaden

E-HANDEL I takt med att e-handeln växer ökar också möjligheterna att vända sig till marknader utanför Sveriges gränser. Leif-Erik Johansson, vd på Modehuset Chic, har förutom en fysisk butik i Oskarshamn även en webbshop för att stå sig i konkurrensen när marknaden svänger mot en mer e-handelsintensiv försäljning.
NYHET Publicerad:

"Digitaliseringen är framtiden inom vården"

DIGITALISERING ”Jag tror att digitaliseringen är framtiden inom vården. Om tio år kanske vi har ett inopererat chip i kroppen där läkare på distans kan se hur vi mår genom att exempelvis ladda ner puls och blodtryck”. Det säger Per Zetterlund, Åhuskliniken i Åhus.
NYHET Publicerad:

Halvlek för digitala spelregler

EU EU-kommissionen prioriterar digitaliseringen av den inre marknaden. Reglerna bör vara enhetliga och enkla, så att företagen får en tydlig överblick av vad som gäller, enligt Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagare jublar över slopade id-kontroller

ID-KONTROLLER Regeringen slopar de id-kontroller som under drygt ett och ett halvt år har inneburit stora bekymmer för företag och dess anställda i Öresundsregionen. ”Det är mycket positivt för hela regionen att id-kontrollerna nu försvinner”, säger Henrik Rørbæk, vd för HH Ferries.
NYHET Publicerad:

”Vi måste öppna upp den digitala marknaden”

EU:S INRE MARKNAD Digitaliseringen kan frigöra hundratals miljarder euro i ökad tillväxt inom Europa.
Men regelverket är för krångligt och stjäl fokus från företagens verksamhet. Det menar Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. 
”Vi måste ge företagen arbetsro”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbereda för dataskyddsförordningen

DIGITALISERING Den nya dataskyddsförordningen stod i fokus för företag i Örnsköldsvik som på onsdagen fick möjlighet att ställa frågor till Svenskt Näringslivs Carolina Brånby. Det är hög tid att börja arbetet, var hennes budskap.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal med Kanada godkänt

KOMMENTAR En majoritet av EU-parlamentets ledamöter röstade ja till ett frihandelsavtal med Kanada. För Sverige och det svenska näringslivet är det en mycket glädjande nyhet, skriver handelsexpert Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Fria dataflöden centralt för dataekonomin

KOMMENTAR Belasta inte den digitala utvecklingen med nya komplicerade regelverk som snart inget företag kan överblicka. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter om datapolicy utvecklas strategiskt med inriktning på framtiden.
NYHET Publicerad:

Ett förslag för ökad protektionism

KOMMENTAR Regeringen vill riva upp Lex Laval. Det ger svenska fackförbund ökade möjligheter att vidta stridsåtgärder mot företag som jobbar tillfälligt i Sverige. Förslaget strider mot EU-rätten. Rättsläget har inte förändrats, anser arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Lemne: Viktigt att forska om digitaliseringens effekter

ARBETSLIV Arbetslivet är i snabb förändring, inte minst till följd av digitaliseringen. Det konstaterades under ett seminarium nyligen. ”De jobb som försvinner i rask takt är kontorsjobb och de försvinner inte till Indien, utan tas över av datorer. Det innebär både möjligheter och utmaningar”, sade Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Företagare på frihandelsoffensiv

INTERNATIONELL HANDEL Brexit blev ett bryskt uppvaknande för Europa. När det dessutom finns tecken på att EU slarvar bort den inre marknaden reagerar många småföretagare starkt. ”Protektionismen skrämmer oss småföretagare. Vi vill bevara det öppna samhället”, säger Uniguides vd Anna-Lena Bohm.
NYHET Publicerad:

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.