Så fungerar AI i praktiken

NYHET Publicerad

SEMINARIUM Artificiell intelligens, AI, är på allas läppar i EU:s huvudstad Bryssel. Seminarier avlöser varandra. Under Brysselkontorets och It&telekomföretagens evenemang presenterades flera företagsexempel.

Sophia Bengtsson

Ingen pratar om det som redan görs med AI, konstaterade Sophia Bengtsson, biträdande chef för Brysselkontoret. För att råda bot på det, så bjöd hon in företag som fick berätta hur AI fungerar i olika branscher.

EU-s medlemsländer presenterade nyligen en plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. I kölvattnet följer en svärm av möten och seminarier på samma tema.

Ett arrangerades av Svenskt Näringslivs Brysselkontor och It&telekomföretagen.

– Det är frustrerade att så många event om artificiell intelligens i Bryssel handlar om plus och minus med den nya tekniken, inte hur AI fungerar i olika sektorer, sa Sophia Bengtsson, biträdande chef för Brysselkontoret.

För att råda bot på det presenterades ett tiotal företagsexempel.

Först ut på scen var tillsynsroboten Giraffen från Camanio Care som gör att anhöriga, hemtjänst eller sjukvårdspersonal kan göra virtuella tillsynsbesök hos personer som bor kvar hemma trots regelbundet vårdbehov. Roboten rör sig fritt i hemmet och interagerar med hjälp av ett videosystem.

Søren Hyldstrup Larsen från Nordic Logistics Association talade om möjligheterna med AI inom logistik och transport.

Branschens utmaning är att få tekniken att fungera praktiskt. Gränssnitt för samverkan människa-maskin, nya standards och utrustningskrav kräver inte bara regleringar på EU-nivå utan måste lösas globalt. När detta väl är löst måste sedan den nya tekniken kunna omsättas i en bransch där många är enmansföretagare, konstaterade han.

– Den verkligt stora utmaningen är att den nya tekniken kräver ytterligare i investeringar i infrastruktur. Ett område där det redan finns ett underskott på 40 trillioner euro bara när det gäller väginvesteringar. Därför kommer det att gå lite långsammare än vi alla skulle önska innan vi ser mer AI.

Big data finns redan i sjukvården men används inte som det skulle kunna, underströk Mathias Ekman från Microsoft.

– Vi skulle kunna göra mer för att övervaka med självdiagnos och uppkoppling till molnet och tidigt identifiera eventuella behov av vård. Affärsmässigt ser vi en trend från smart utrustning till nya företag som tar hand om data och hjälper till att fatta beslut med hjälp av data.

Dennis Hart från Eurocontrol pratade om hur digitala tjänster kan lösa flygets utmaningar. Kunderna vill flyga mer och tillväxten är tre till fyra procent på årsbasis.

– Den konkreta utmaningen för oss är hur vi ska kunna få plats med mer flyg i luften och på flygplatserna. Det är många processer och aktörer som jobbar tillsammans på en flygplats och dessa måste kunna utbyta information. Praktisk nytta är att koppla andra tjänster, så att det exempelvis kan finns tillräckligt med taxibilar när flygen kommer.

Valentino Pacifici kommer från utbildningsföretaget Sana Labs. Utbildningssektorn omsätter fem triljoner dollar om året och växer snabbt, särskilt i Asien.

– Med digital teknik kan utbildningsföretag erbjuda personifierad utbildning för varje student och på det viset optimera lärandet. Vi kan också jämföra med reklambranschen där de största spelarna slåss hårt om kundernas uppmärksamhet för några sekunders reklaminslag, Med ny teknik borde vi kunna göra detsamma i våra utbildningsplattformar, sa han.

AI vinner terräng även inom handeln. Johanna Lopstowska från europeiska handelssektorns Eurocommerce berättade att artificiell intelligens bland annat bidrar till bättre kundservice.

– Det pågår en revolution, konstaterade hon.

Iris Bouwers från European Council of Young Farmers pekade på den demografiska utmaningen inom EU:s jordbruk. De som jobbar inom jordbruket blir allt äldre och då behöver vi både ta till mer teknik för att klara av matproduktionen och för att skapa attraktiva arbetsuppgifter för unga.

– Digitaliseringen skapar nya möjligheter inom jordbruket. Med digitaliserade kartor och GPS går det att planera och strukturera och utvärdera information om markens bördighet, fuktighet och surhet. På det sättet kan användning av exempelvis gödning effektiviseras.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Öka AI användningen

KOMMENTAR Sveriges har en tätposition i byggandet av framtidens digitala samhälle. AI-användning är centralt. För att lyckas krävs hög kunskapsnivå, en anpassad infrastruktur och ett fungerande regelverk, säger Carolina Brånby, jurist med fokus på digital policy.
NYHET Publicerad:

GDPR: Mer stöd till företagen men inga lagändringar

KOMMENTAR Var fjärde år ska EU-kommissionen utvärdera dataskyddsförordningen (GDPR) och nu har den första rapporten presenterats. Kommissionen fastslår att Europa behöver enhetlig tillämpning av regelverket, hjälpa de mindre företagen och underlätta internationella dataöverföringar. "Det är glädjande att åtgärder kommer som speglar vad näringslivet efterfrågat och föreslagit", säger Carolina Brånby, policyansvarig, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Det digitala Europa ska byggas med människan i centrum

KOMMENTAR EU-kommissionen har presenterat en strategi för hur man både ska kunna vara världsledande på artificiell intelligens, AI, samtidigt som medborgarnas rättigheter inte kränks av teknologin. "Tekniken är ett viktigt verktyg som politiken kan använda för att lösa existerande utmaningar och skapa ett modernt samhälle", skriver juristen Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Resurssvag tillsynsmyndighet och villrådiga företagare – GDPR efter 18 månader

DATASKYDD Dataskyddsförordningen har varit i bruk i ett och ett halvt år. De värsta farhågorna har kommit på skam, men det finns ett stort behov av hjälp och förbättringar. ”Regeringen bör snarast möjligt tillsätta en ny utredning för att skapa regelförenkling”, säger Carolina Brånby, policyansvarig för dataskyddsfrågor.
NYHET Publicerad:

Det här är felet med GDPR

KOMMENTAR GDPR-förordningen kräver att företag skyddar personuppgifter. Det är bra, men mycket kan bli bättre. Det är hög tid att analysera hur reglerna påverkar innovation och internationell konkurrenskraft, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

GDPR- expert: ”Samtycke har ingen rättslig grund i en beroendeställning”

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Gymnasieskolan som använde kameraövervakning bröt mot dataskyddsförordningen. När det finns en beroendeställning gäller inte samtycke som rättslig grund, menar jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Digitaliseringen av svensk offentlig förvaltning – ett arbete med förhinder?

KOMMENTAR I en OECD:s rapport ställs frågan varför Sverige, trots hög teknisk standard och datamognad, inte förmår använda digitaliseringen för att effektivisera svensk offentlig förvaltning.
NYHET Publicerad:

Plattformsekonomi – vad är det och hur fungerar den?

DATAEKONOMIN I samarbete med fyra medlemsorganisationer – IT och telekomföretagen, Svensk Handel, Teknikföretagen och Visita – höll SN ett seminarium på detta tema den 17 maj. 65 nyfikna deltagare samlades på Europahuset i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Så skapas AI du kan lita på

DIGITALISERING Ett 50-tal experter från universitet, näringsliv och civilsamhället har på EU-kommissionens uppdrag arbetat fram ett dokument med riktlinjer för Tillitsfull AI.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

IT-SÄKERHET I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
NYHET Publicerad:

E-faktura närmar sig med stormsteg

DIGITALISERING Tre av fyra småföretag klarar inte att använda e-faktura i affärer med offentlig sektor. ”Vägledningen måste vara tydlig och lättbegriplig”, säger jurist Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

"Ingen pratar om det som redan görs med AI"

AI Just nu pågår det närmast en Tsunami av event om artificiell intelligens, AI, i Bryssel. Det som tas upp är potential för tekniken, behovet av investeringar men också risker med den nya tekniken, berättar Sophia Bengtsson, biträdande Chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor, i samband med att hon var värd för seminariet AI IN PRACTICE som arrangerades tillsammans med IT&Telekomföretagen.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Snabb teknisk utveckling påverkar immaterialrätten

SEMINARIUM Den fjärde industriella revolutionen är här. Förändringarna är så snabba och genomgripande att alla måste skapa sig en förståelse av hur de kan komma att påverka företag och arbetsplatser. Det innebär utmaningar för kunskapsbaserade tillgångar.
NYHET Publicerad:

Så fungerar AI i praktiken

SEMINARIUM Artificiell intelligens, AI, är på allas läppar i EU:s huvudstad Bryssel. Seminarier avlöser varandra.
Under Brysselkontorets och It&telekomföretagens evenemang presenterades flera företagsexempel.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

Sverige driver inte digitaliseringen

KOMMENTAR Sverige anser sig vara en av EU:s nio ”digitala frontrunners”. När digitaliseringsministrarna möttes i Wien nyligen blev det uppenbart att Sverige inte är drivande och inte har förstått vikten av ePrivacy-förordningen, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

”Samtycke ska vara sista utvägen”

ARBETSGIVARDAGEN För ungefär ett halvår sedan trädde EU:s nya dataskyddsförordningen, GDPR, och kompletterande svenska dataskyddsregler i kraft i Sverige. Fortfarande råder viss förvirring och en del missförstånd kring regelverket, konstaterade Svenskt Näringslivs expert Carolina Brånby på ett Arbetsgivardagen i Malmö. Exempelvis är det många som tror att det alltid krävs samtycke för att spara uppgifter. ”Det finns flera andra grunder för att få spara uppgifter, och om möjligt bör man försöka använda någon av dem”, säger Carolina Brånby.