The economy and digitalization – opportunities and challenges

RAPPORT Publicerad
Digitalization.pdf

”Digitalisering” är ett vitt begrepp men som i sammanfattning innebär implementering av ny digital teknik. Denna process har pågått en längre tid och vi ser redan att den har stor potential att förändra ekonomin och samhället i stort. Exempelvis ökar jobbpolariseringen i världen – jobben ”i mitten” tenderar att försvinna och vi ser en ny delningsekonomi växa fram. Människor är mer uppkopplade än någonsin och kan snabbt införskaffa och utbyta information.

Men dessa förändringar kommer att fortsätta – inte minst beroende på att den tekniska utvecklingen går snabbt. Olika former av smarta robotar kommer i framtiden att kunna utföra allt fler arbetsuppgifter som idag utförs av människor.

Vilka förändringar av ekonomin och arbetsmarknaden kan vi förvänta oss? Vilka nya krav på utbildning kommer den nya tekniken att medföra och hur behöver politiken anpassas? Och inte minst vilka möjligheter kan digitaliseringen skapa om samhället anpassar sig på rätt sätt?

Mårten Blix, Fil Dr i nationalekonomi och tidigare sekreterare i Framtidskommissionen, har på uppdrag av Svenskt Näringsliv skrivit en rapport som sammanfattar dagens kunskap och forskning om digitalisering. Författaren står själv för slutsatserna i rapporten.

www.martenblix.com