Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Seminarium

Elektrifieringen av transportsektorn – hur påverkas elsystemet?

mar
05
Storgatan 19, Stockholm
Näringslivets Hus, lokal Solen
Öppna karta
5 mars 2020, 7:30-8:30
Kontaktperson
Marcus Morfeldt
Expert hållbarhet och infrastruktur

En elektrifiering av våra gods- och persontransporter utgör en av lösningarna för att Sverige ska lyckas ställa om till ett klimatneutralt samhälle och fasa ut användningen av fossila drivmedel. Utvecklingen innebär en ökad elanvändning och kommer ytterliga understryka betydelsen av ett leveranssäkert och fossilfritt elsystem. Elektrifieringen av våra transporter kommer även kräva ett ökat behov av laddinfrastruktur samt förstärkningar i elnäten.

Inom ramen för Svenskt Näringsliv projekt ”Kraftsamling Elförsörjning” lanseras nu den tredje underlagsrapporten – ”Elektrifieringen av transportsektorn”. Hur kommer elsystemet att påverkas av att allt fler fordon drivs och laddas med el? Vilka möjligheter och utmaningar innebär utvecklingen? Hur mycket kommer den totala elanvändningen öka för respektive trafikslag om eldrift slår igenom på allvar?

Medverkar gör bland annat:

Jessica Alenius – vVd Bil Sweden

Åsa Pettersson – Hållbarhetschef Scania

Mats Tullgren – Chef Regionnätsaffärer EON

Jenny Larsson – Sälj- och marknadschef ABB

Lina Håkansdotter – Projektledare Kraftsamling Elförsörjning

Marcus Morfeldt – Projektsekreterare Kraftsamling Elförsörjning

Erica Edfeldt – Sweco

Frukost från 8.00

Välkommen

mar
05
Storgatan 19, Stockholm
Näringslivets Hus, lokal Solen
Öppna karta
5 mars 2020, 7:30-8:30
Kontaktperson
Marcus Morfeldt
Expert hållbarhet och infrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist