SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Elektrifieringen av transportsektorn – hur påverkas elsystemet?

En elektrifiering av våra gods- och persontransporter utgör en av lösningarna för att Sverige ska lyckas ställa om till ett klimatneutralt samhälle och fasa ut användningen av fossila drivmedel. Utvecklingen innebär en ökad elanvändning och kommer ytterliga understryka betydelsen av ett leveranssäkert och fossilfritt elsystem. Elektrifieringen av våra transporter kommer även kräva ett ökat behov av laddinfrastruktur samt förstärkningar i elnäten.

Inom ramen för Svenskt Näringsliv projekt ”Kraftsamling Elförsörjning” lanseras nu den tredje underlagsrapporten – ”Elektrifieringen av transportsektorn”. Hur kommer elsystemet att påverkas av att allt fler fordon drivs och laddas med el? Vilka möjligheter och utmaningar innebär utvecklingen? Hur mycket kommer den totala elanvändningen öka för respektive trafikslag om eldrift slår igenom på allvar?

Medverkar gör bland annat:

Jessica Alenius – vVd Bil Sweden

Åsa Pettersson – Hållbarhetschef Scania

Mats Tullgren – Chef Regionnätsaffärer EON

Jenny Larsson – Sälj- och marknadschef ABB

Lina Håkansdotter – Projektledare Kraftsamling Elförsörjning

Marcus Morfeldt – Projektsekreterare Kraftsamling Elförsörjning

Erica Edfeldt – Sweco 

Frukost från 8.00

Välkommen                              

Datum och tid

  • Torsdag 5 mars 2020, kl. 08:30 – 09:30

Plats

Näringslivets Hus, lokal Solen, Storgatan 19, Stockholm

Kontaktperson

Marcus Morfeldt