Seminarium

Webbinarium: Hur bör Sveriges elsystem se ut år 2045?

Välkommen till Svenskt Näringslivs webbinarium om hur bör Sveriges elsystem se ut år 2045?

sep
10
Livesändning, Stockholm
Internet
Öppna karta
10 september 2020, 13:00-14:30

Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar kommer elanvändningen öka till 200 TWh år 2045 - vilket är ca 60 procent mer än i dag. Samtidigt behöver all befintlig föråldrad vindkraft bytas ut innan dess, vattenkraften står inför stora investeringsbehov och diskussionen om kärnkraftens roll lever vidare. Vidare uppstår redan i dag kapacitetsproblem och flaskhalsar i elnätet vilket vi har fått flera bevis på under våren och sommaren. Elsystemet står kort sagt inför stora utmaningar, men möjligheterna är större.

Inom projektet Kraftsamling elförsörjning arbetar Svenskt Näringsliv med att ta fram vilka policybeslut som behöver fattas för att säkerställa ett kostnadseffektivt, leveranssäkert och fossilfritt elsystem 2045. Vi låter olika experter, konsulter och forskare göra djupdykningar inom ett flertal olika perspektiv som har stark påverkan på de beslut som kommer att behöva tas. Användarperspektivet måste sättas i fokus när framtidens elsystem tas fram. Annars riskeras svensk konkurrenskraft liksom vårt välstånd.

Hur ser ett kostnadsoptimalt, leveranssäkert och fossilfritt elsystemet ut i Sverige år 2045? Under webbinariet presenterar Staffan Qvist rapporten ”Långsiktig Scenarioanalys” som försöker besvara den frågan. Efter presentationen redogör Lina Håkansdotter, projektledare Kraftsamling elförsörjning, för de observationer som Svenskt Näringsliv gör utifrån rapporten. Därefter följer två paneldebatter med politiker och aktörer inom området.

Varmt välkomna till lanseringen av en högaktuell rapport!

Deltar gör:
Arman Teimouri, klimatpolitisk talesperson, Liberalerna
Lars Hjälmered, närings- och energipolitisk talesperson, Moderaterna
Lennart Evrell, styrelseledamot vald av industriarbetsgivarna, Svenskt Näringsliv
Lorentz Tovatt, klimat- och energipolitisk talesperson, Miljöpartiet
Magnus Hall, vd, Vattenfall
Monica Haider, energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna
Staffan Qvist, energikonsult, Qvist Consulting
Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät och föreståndare för Energiplattformen, KTH
Lina Håkansdotter, projektledare Kraftsamling elförsörjning

Länk skickas ut till anmälda deltagare via mejl innan webbinariet.

sep
10
Livesändning, Stockholm
Internet
Öppna karta
10 september 2020, 13:00-14:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist