Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Seminarium

Webbinarium: Hur sårbart är det svenska elsystemet?

aug
20
Livesändning, Stockholm
Internet
Öppna karta
20 augusti 2020, 13:00-14:00

I årets Kraftbalansrapport från Svenska kraftnät (SvK) betonas risken för effektbrist i det svenska elsystemet. Trots kraftig utbyggnad av vindkraft och överföringsförbindelser till utlandet ser vi en tydlig negativ trend när det gäller sårbarheten av leveranssäkerheten, vilket oroar Svenskt Näringsliv. Det riskerar att försvaga svensk konkurrenskraft och undergräva möjligheterna för Sverige att nå sina klimatmål. Hur sårbart är egentligen det svenska elsystemet, vilken beredskap har vi för omfattande avbrott och vilka politiska beslut behövs för att minska risken för elbrist?

Inom projektet Kraftsamling elförsörjning arbetar Svenskt Näringsliv med att ta fram underlag kring hur det svenska elsystemet år 2045 bör se ut. I detta arbete lyfter vi fram ett flertal perspektiv som har stark påverkan på de beslut som kommer att behöva tas. Ett sådant perspektiv är frågan om de säkerhetsmässiga aspekter kring elförsörjningen, både avseende risk för sabotage, stora driftsavbrott och importberoende. I ett alltmer digitaliserat och elektrifierat samhälle kommer vikten av en trygg och stabil elförsörjning öka allt mer.

Under webbinariet kommer ELS Analysis presentera sin rapport ”Försörjningstrygghet el – 2045” som de tagit fram inom ramen för detta projekt. Försörjningstrygghet som begrepp belyses här från tre perspektiv, marknad, policy och säkerhetspolitiskt. Efter presentation följer två paneldebatter med experter på ämnet.

Varmt välkomna till detta högintressanta webbinarium!

Deltagare

Maria Sunér Fleming, vd Svemin

Elin Akinci, energianalytiker, ELS Analysis

Samuel Ciszuk, energianalytiker, ELS Analysis

Lowina Lundström, divisionschef system, Svenska Kraftnät

Mats Nilsson, docent i miljöekonomi och ekologisk ekonomi, Södertörns Högskola

Niklas Rossbach, senior analytiker, FOI

Henrik Svensson, vd, Uniper Thermal

aug
20
Livesändning, Stockholm
Internet
Öppna karta
20 augusti 2020, 13:00-14:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist