Debattbild
Foto: Pressbilder

Klas Wåhlberg, Carola Lemne, Mats Åkerlind, Karin Johansson, Mattias Dahl, Anna-Karin Hatt, Peter Jeppsson.

Fler enkla jobb kräver samarbete

NYHET Publicerad

DEBATT Vi är redo att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden. Samtidigt måste LO och regeringen ta sitt ansvar. Det krävs reformer för att underlätta framväxten av fler enkla jobb – och det är bråttom, skriver företrädare för fem medlemsorganisationer och Svenskt Näringsliv.

Tudelningen på arbetsmarknaden är farlig för Sverige. Långvarigt bidragsberoende skapar sociala spänningar här och nu, men riskerar också att ärvas till kommande generationer. Den enskilt mest effektiva åtgärden vi kan göra för ett Sverige som håller ihop är att skapa förutsättningar för fler jobb, även för dem med mycket kort eller ingen utbildning.

I dag saknar ungefär hälften av alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen gymnasieutbildning, och av dem har mer än hälften inte heller en komplett grundskoleutbildning. En majoritet är utrikes födda. Ska fler kunna komma i arbete behövs utbildning, men även fler enkla jobb.

Det är för kostsamt att anställa idag. Skälet till de höga ingångslöner vi har är att facken med LO i spetsen i avtalsrörelse efter avtalsrörelse kräver att de höjs mer än andra löner. Ett bra exempel är den avtalsrörelse som pågår, i vilken fokus för stora delar av fackföreningsrörelsen varit att höja ingångslönerna.

I vår nutida svenska modell tecknas kollektivavtal om lön och andra villkor på branschnivå av våra respektive medlemsförbund. Att det, som LO påstår, skulle vara nödvändigt att inleda med centrala förhandlingar är därmed feltänkt. Vi som är parter kan bidra, men sitter inte på en patentlösning. Vi kan ta bort hinder i kollektivavtalen, genom att göra undantag från lägsta löner och löneavtal men det finns andra kostnader och hinder som vi inte förfogar över.

Mot denna bakgrund blir det märkligt att vi har en regering som tror att det vore en framkomlig väg att lämpa över hela ansvaret på arbetsmarknadens parter. LO har visserligen gjort utfästelser om att 50 000 nya jobb skulle kunna skapas om förslaget om så kallade utbildningsjobb som presenterades tidigare i år blev verklighet. Hur många jobb det verkligen kan resultera i återstår att se. När parterna senast förhandlade fram YA-jobben utlovades 30 000 jobb. Det har hittills bara blivit några hundra.

Det finns dock flera positiva delar i förslaget om utbildningsjobb som vi kan ta fasta på. Bland annat vad gäller att utbildningsinslaget förläggs utanför arbetstid. Det är även positivt att LO insett att kostnaderna måste sänkas och krånglet minska för att fler ska kunna anställas. Vi är beredda att jobba vidare med detta vid sidan av de bredare reformer som också krävs.

Vi är redo att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Vår förhoppning är att medlemsförbunden inom LO också är det. Diskussioner pågår redan mellan förbund inom flera branscher, däribland Teknikföretagen, IF Metall och Unionen, Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Sveriges Byggindustrier för också samtal med Byggnads om förenklade YA-avtal.

Om LO-ledningen menar allvar med att den är beredd att bidra till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för nyanlända som har svårt att få jobb bör de, precis som Svenskt Näringsliv gör, stötta de branschvisa diskussioner som påbörjats. Om de förhandlingarna visar att det behövs lösningar som är gemensamma för alla branscher är vi naturligtvis beredda att medverka till det.

Men även om fack och arbetsgivare kan komma överens om förändringar i kollektivavtalen i linje med de så kallade utbildningsjobben, kvarstår den stora utmaningen att hjälpa de nyanlända som idag står allra längst ifrån arbetsmarknaden till egen försörjning. Drygt 30 procent av de arbetslösa nyanlända har inte grundskoleutbildning och de utesluts helt ur målgruppen för utbildningsjobben. LO pekar ut att regeringen bär ett ansvar för att skaffa fram utbildning eller beredskapsjobb för denna grupp. Men skolbänken eller påhittade jobb är inte rätt väg att gå.

Utöver de branschvisa samtalen krävs nu politiska reformer som leder till att fler enkla jobb skapas i såväl befintliga som nya företag. I det batteri av lösningar som skulle behövas är några förslag en kraftigt breddad RUT-reform, en ny anställningsform utan krångel och med minst halverade kostnader för arbetsgivaren mot idag, sänkta skatter till de med de lägsta inkomsterna med mera. Det finns inte en enskild lösning på utmaningen på arbetsmarknaden utan vi måste våga pröva många vägar.

Sverige har mycket att vinna på att fler går från bidrag till jobb. Det leder till bättre integration och resursutnyttjande, möjlighet till ökad specialisering, lägre utgifter för det offentliga, minskat utanförskap, fler arbetade timmar och en starkare och socialt hållbar ekonomi. Företagen vill växa och anställa fler medarbetare som kan bidra till att verksamheten utvecklas. Men höga ingångslöner, kostnader, risker och regelkrångel står ofta i vägen för framväxten av jobb som passar de som är arbetslösa.

Om facken accepterar lägre ingångslöner kan parterna göra en del av det som behövs. Men regeringen behöver också ta sitt ansvar. Ska tudelningen minska och fler komma i jobb behövs politiska åtgärder som öppnar arbetsmarknaden för fler. Här är regeringen fortfarande svaret skyldig. Det krävs reformer för att underlätta framväxten av fler enkla jobb – och det är bråttom.

Carola Lemne, vd, Svenskt Näringsliv

Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv

Mattias Dahl, vd, Transportföretagen

Anna-Karin Hatt, vd, Almega

Karin Johansson, vd, Svensk Handel

Mats Åkerlind, tf vd, Sveriges Byggindustrier

Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

De gör det lättare att anställa nyanlända

INTEGRATION Nils Bacos och Cecilia Brunnström i Lund tröttnade på allt krångel och administration som uppstår vid anställning av asylsökande eller nyanlända. Nu har de skapat en e-tjänst som tar hand om pappersarbetet.
NYHET Publicerad:

Vill anställa nyanlända – stoppas av regelkrångel

ARBETSMARKNAD Arbetslösheten bland utrikes födda fortsätter att stiga, och låg i augusti på 22 procent. Fack och arbetsgivare förhandlar just nu för att bryta den allt mer akuta situationen. Björn Jonzon driver hotell och konferens och vill anställa nyanlända– men hindras av regelkrångel och höga ingångslöner.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna välkomnar samtal om etableringsanställning

KOMMENTAR Idag har fackförbunden inom LO meddelat att de önskar att förhandla om etableringsanställningar med sina motparter. Det är ett besked som Svenskt Näringsliv har efterfrågat under en längre tid och välkomnar.
NYHET Publicerad:

Handlare vill anställa fler

ARBETSMARKNAD Daniel Özer driver en ICA-butik där det finns massor av arbetsuppgifter. Han skulle gärna anställa fler personer om det inte var så dyrt med personal. Det är olyckligt menar Daniel Özer som gärna tar ansvar för att fler kommer i arbete.
NYHET Publicerad:

Hela listan: Så många jobb saknas i ditt län

340 000 NYA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. För att nå dit behövs 340 000 nya jobb. Här är hela listan på hur många jobb som saknas – län för län.
NYHET Publicerad:

"Ett jobb är alltid bättre än bidrag"

ENKLA JOBB Det finns alltför många hinder för att vi ska kunna erbjuda jobb till människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Med ett förbättrat regelverk och lägre risk vid anställningar kan vi lättare bemöta de enorma utmaningarna inom sysselsättningen framöver. Det menar Michael Jonsson, vd och ägare av AD-Plast i Anderstorp.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Fler enkla jobb kräver samarbete

DEBATT Vi är redo att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden. Samtidigt måste LO och regeringen ta sitt ansvar. Det krävs reformer för att underlätta framväxten av fler enkla jobb – och det är bråttom, skriver företrädare för fem medlemsorganisationer och Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko”

ARBETSMARKNAD Extratjänster är ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko, menar Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert. Trots att regeringens utlovade 20 000 tjänster bara har blivit runt 3 000 ska projektet nu utvidgas till att omfatta fler områden.
NYHET Publicerad:

Förslag om arbetstid får kritik

ARBETSMARKNAD I ett blogginlägg kritiserar arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson regeringens förslag om bland annat alterneringsår och arbetstidsbanker.
NYHET Publicerad:

Ica-handlare vill få fler i arbete – hindras av regler

ARBETSMARKNAD ”Vi står inför enorma samhällsproblem om vi inte gör det lättare för företagen att anställa, något som har ställts på sin spets efter hösten 2015 då vi tog emot fler flyktingar än någonsin tidigare. Att snabbt komma i arbete är viktigt för självkänsla, språkinlärning och självständighet”, säger Jonas Berg, som driver Ica Maxi i Södertälje.
NYHET Publicerad:

Försämrat Rut-avdrag ger färre jobb på barnvaktsföretag

ARBETSMARKNAD Kaos utbröt i branschen när Rut-avdraget försämrades. Ökande svartarbete, sämre möjligheter till integration och uppsägningar är bara några konsekvenser. "Det är rent otäckt att vi har en regering som har så lite koll på vad som skapar jobb och skatteintäkter", säger Jeanette Holm, grundare av Nannynu.
NYHET Publicerad:

Otillräckligt från LO

ARBETSMARKNADEN "Svenskt Näringsliv med samtliga förbund är redo att medverka till att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Men åter igen visar LO att de inte kan samla sig bakom verkningsfulla reformer", säger Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

1,1 miljoner jobb tack vare visstidsanställning

ARBETSMARKNAD Allmän visstid är inkörsporten till arbetsmarknaden för arbetslösa och på sikt finns möjligheter att få ett fast jobb. Bland medlemsföretagen är anställningsformen en grundförutsättning för tillväxt. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Bryt tabut kring enkla jobb”

INTEGRATION Många arbetsplatser skulle tjäna på att ta in någon som utför enkla uppgifter som inte kräver utbildning, eller ens kunskaper i svenska. Men för att arbetsgivare ska ta steget krävs någon ekonomisk lättnad, enligt Lee Wermelin som gjort att 50 invandrarkvinnor nu jobbar inom förskolan.
NYHET Publicerad:

Moderatledarens recept för fler jobb

ARBETSMARKNAD Inför en ny lärlingslik anställningsform, skapa 150 000 enkla jobb och lägg ner Arbetsförmedlingen. Det är moderatledaren Anna Kinberg Batras recept för att få fler i arbete och lyfta svensk ekonomi.  Men för att skapa förutsättningar för jobbskapande måste företagsklimatet vässas, anser hon.
NYHET Publicerad:

Nio år för att få ett jobb

KOMMENTAR Det tar alldeles för lång tid för en flykting att få ett jobb och tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Tröskeln till arbetsmarknaden blir allt högre, skriver Jonas Frycklund, ekonom, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

LO sprider felaktigheter

KOMMENTAR LOs ledning har hävdat att Svenskt Näringsliv gjort en förhandlingsframställan till LO om enkla jobb. Dessutom hävdar LO att Svenskt Näringsliv skulle ha saknat mandat för en sådan förhandlingsframställan. Båda dessa påståenden är felaktiga, skriver Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Enkla modeller ger fler jobb

ENKLA JOBB Med en modell som Tysklands ”minijobb” skulle Carl-Fredrik Malmgren direkt kunna anställa två personer till i sitt företag Fremlab. ”Det skulle ge mig möjlighet att investera mer i företaget och växa”, säger han.