NYHET14 juni 2017

Jobbmål kräver radikala reformer

Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.

– Ska så många jobb skapas så måste regeringen våga genomföra tuffa reformer, även om de kan kännas ideologiskt jobbiga, säger Carola Lemne.

Nya beräkningar från Svenskt Näringsliv visar att det krävs 340 000 nya jobb för att nå jobbmålet. En överblick av vilka som är inskrivna på Arbetsförmedlingen ger en fingervisning om vilka nya jobb som behövs. 50 procent av de inskrivna har gymnasieutbildning eller mer. Hoppet om att få in dem på arbetsmarknaden är relativt gott.

Översikt: Det här måste regeringen göra NU

Läget för resterande 50 procent är betydligt mer bekymmersamt. 20 procent har bara grundskoleutbildning. 30 procent har inte ens det.

– Många av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen behöver enkla jobb för att få fotfäste på arbetsmarknaden. Snittåldern på de som enbart har grundskoleutbildning är 38 år. För dem är inte utbildning bästa vägen, det är istället att snabbt komma i arbete. Vi behöver anpassa arbetsmarknaden efter de arbetssökande, och inte tvärtom, säger Carola Lemne.

För två år sedan gick det tre arbetslösa på varje enkelt jobb i Sverige. Idag går det åtta arbetslösa på varje enkelt jobb. Även jämfört med andra länder i OECD har Sverige en lägre andel enkla jobb. Snittet i OECD ligger på tio procent. I Sverige är fem procent av jobben enkla, utan krav på utbildning. I exempelvis Danmark är andelen mer än dubbelt så stor, 12 procent.

– Tillsammans med LO jobbar vi bland annat med snabbspår, praktik och validering. Och det är utmärkt att LO nu inser att man måste sänka lönekostnaderna.

– Men det behövs mycket mer, inte minst för de 30 procent som inte ens har grundskoleutbildning. Men den gruppen vill LO inte ens diskutera. De utbildningsjobb som LO har föreslagit räcker inte långt eftersom den åtgärden inte riktar sig till den grupp som har svårast att komma in på arbetsmarknaden, säger Carola Lemne.

Debatt: Fler enkla jobb kräver samarbete

Det är i små företag som de flesta jobben kan skapas. Men det krävs reformer för att företagen ska kunna anställa fler. Företagen efterfrågar bland annat en ny anställningsform och sänkta jobbskatter.

– Det är åtgärder som regeringen förfogar över. Men den tar inte sitt ansvar. Därför lyfter vi nu fram de mest angelägna åtgärderna i en ny kampanj. Ska det skapas 340 000 jobb så måste regeringen agera nu.

ArbetsmarknadSamhällsekonomiEnkla jobb
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist