NYHET23 maj 2017

Ica-handlare vill få fler i arbete – hindras av regler

”Vi står inför enorma samhällsproblem om vi inte gör det lättare för företagen att anställa, något som har ställts på sin spets efter hösten 2015 då vi tog emot fler flyktingar än någonsin tidigare. Att snabbt komma i arbete är viktigt för självkänsla, språkinlärning och självständighet. Och inte minst för samhällsekonomin i stort”. Det säger Jonas Berg, som driver Ica Maxi i Södertälje.

Ända sedan Jonas Berg byggde och startade sin Ica Maxi-butik i Södertälje 2005 har han haft ambitionen att minska utanförskapet genom att anställa människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Genom ett samarbete med Södertälje kommun och andra myndigheter (kallat K2-projektet) har så många som 500 personer varit lärlingar eller praktikanter hos honom genom åren.

– Jag har med egna ögon sett hur människor växer och utvecklas tack vare sitt arbete, även om arbetet inte motsvarar den utbildning de har fått i sitt hemland. För vissa kan detta mycket väl vara första steget till det arbete de är utbildade inom. Att som nyanländ få in en fot på arbetsmarknaden betyder extremt mycket. Och det måste ske snabbt. Ju längre en person är arbetslös desto mer demoraliserande är det, säger han.

Lista: Det här måste regeringen göra NU

Långsiktig politisk lösning krävs

Jonas Berg anser att det går alldeles för långsamt att få ut människor i arbete i dag. Orsaken är ett trögrörligt politiskt system där den offentliga debatten präglas av kortsiktiga lösningar och politiskt käbbel.

– Situationen har blivit extraordinärt ansträngd efter det stora flyktingmottagandet hösten 2015. Det krävs en bred politisk uppgörelse och den bör omfatta alla demokratiskt valda partier. Perspektivet ska vara långsiktigt, minst tio år, säger han.

Det är företagarna som politikerna måste lyssna på, anser Jonas Berg. Det är där tillväxt och jobb skapas. Men han upplever att politiken är på väg i motsatt riktning. När den rödgröna regeringen valde att fördubbla arbetsgivaravgifterna så innebar det ett avbräck vad gäller nyanställningar för många branscher.

– För oss har det varit kännbart. Vi fick ökade kostnader på 1,6 miljoner kronor. Det är pengar som hade kunnat användas till vidareutveckling som skulle kunna leda till fler jobb, säger Jonas Berg.

Han nämner också rot och rut-avdragen som lyckade reformer, som snabbt och effektivt öppnade upp för en bransch med så kallade enkla jobb, utan krav på högre utbildning.

– Men även här har regeringen visat det dåliga omdömet att försämra för företagare som skapar nya värdefulla arbetstillfällen, säger Jonas Berg.

Lärlingssystem en god lösning

En effektiv åtgärd för att få ut människor i arbete är praktikplatser och lärlingssystem, anser Jonas Berg. Han tar Tyskland som exempel, där lärlingssystemet har en lång tradition och anses vara skälet till den låga arbetslösheten där.

– Hade vi möjlighet att anställa människor under en lärlingsperiod till väsentligt lägre lön skulle många fler företagare våga ge unga människor eller nyanlända chansen att arbeta. Men det tar dessvärre stopp hos fackförbunden, som är rädda för konkurrens om lönen, säger Jonas Berg.

LO gynnar endast de som har jobb

Tack vare det goda samarbetet med Södertälje kommun har Jonas Berg ändå hittat sätt att ge dessa människor chansen. Men det borde bli enklare för alla företag. Den största kritiken vill han rikta till LO, som han anser sitter fast i gamla låsta strukturer som snarare hindrar än hjälper människor att få arbete.

– LO:s ordförande Karl-Petter Thorvaldsson säger sig vilja få så många i arbete som möjligt, men hans linje gynnar framförallt infödda svenska 55-åriga män. Det är märkligt att han inte inser att den stora potentiella arbetskraften kan bli hans framtida medlemmar, säger Jonas Berg.

Det är också fackförbunden som har bidragit till mycket av det regelkrångel sätter hinder i vägen för anställningar, menar Jonas Berg.

– Det finns 15 varianter av anställningsformer, olika formulär behöver fyllas i, regler för sjukfrånvaro kräver enormt mycket administration och lagen om anställningsskydd innebär ett stort administrativt ansvar för arbetsgivaren.

– Vi står inför en svår situation, men det går att vända den till vår fördel. Politikerna måste bara börja samsas, och lyssna till dem som har möjlighet att skapa jobben, säger Jonas Berg.

Henrik Sjögren

Breddad rekryteringEnkla jobb
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist