Låt asylsökande få jobba

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Det är omöjligt för asylsökande att jobba, få lön och betala skatt i Sverige. I genomsnitt tar det 457 dagar från att ansökan registreras till beslut om asyl. Ett pilotprojekt, som Svenskt Näringsliv genomfört, visar att kortare uppdrag underlättar för asylsökande att få jobb.

Lars Göran Johansson

Lars Göran Johansson

Foto: Ernst Henry Photography

”I första hand ska du försörja dig själv under den tid du väntar på att din asylansökan behandlas. Det kan du göra antingen med hjälp av egna sparpengar eller genom att arbeta.”

Den informationen finns för asylsökande på Migrationsverkets hemsida, under en flik med rubriken ”Medan du väntar”.

Men de asylsökande som vill jobba möter en rad svårigheter. För att undersöka hur det fungerar i praktiken har vi genomfört ett pilotprojekt för att se om kortare uppdrag kan bidra till egenförsörjning för asylsökande.

Nio asylsökande matchades med fjorton uppdragsgivare. Totalt genomfördes ett femtontal uppdrag. Erfarenheterna är ytterst positiva. Även korta uppdrag kan ge asylsökande kontakt med samhället, möjlighet att göra något utanför sysslolösheten på boendet, och den frihet som egna inkomster ger.

Men det behövs flera stora förändringar för att det ska vara praktiskt möjligt för asylsökande att bidra till sin försörjning.

För att kunna arbeta i Sverige som asylsökande krävs undantag från skyldigheten att, för det första, ha arbetstillstånd. För att anställa en asylsökande krävs en anmälan från arbetsgivaren till Migrationsverket. Den asylsökande måste också ansöka om preliminär A-skatt via Skatteverket, som i sin tur begär ett samordningsnummer från skattekontoret. Men informationen är delvis motsägelsefull och finns bara på svenska och engelska.

För det andra behövs det ett samordningsnummer, en enhetlig identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Skattekontoret tilldelar samordningsnummer på begäran av en myndighet.

För att få samordningsnummer via ansökan om preliminär A-skatt krävs kopia på LMA-kort som visar att man är asylsökande, kopia på pass eller id-kort, samt kopia på ett undertecknat anställningsavtal. Eftersom den asylsökande lämnar pass/id-kort vid asylansökan har man inte tillgång till dessa dokument för kopior.

Vid direkt kontakt uppger dock Skatteverket det nu ”bör räcka” med en kopia på LMA-kortet, vilket inte framgår på verkets hemsida. Till yttermera visso behöver egenanställningsföretag i regel ett samordningsnummer för att kunna upprätta ett anställningsavtal, vilket skapar ett Moment 22.

Ett tredje problem är att inkomstprövningen av dagsersättning och hyra ger orimliga marginaleffekter.

På asylboenden med fri mat har vuxna asylsökande en dagsersättning på ca 720 kronor per månad. Men när en asylsökande får inkomster från arbete ska de redovisas till mottagningsenheten. Därefter görs motsvarande reduktion av dagsersättningen. Det betyder att marginaleffekten är 100 procent!

Ett fjärde problem är att asylsökande inte kan få tillgång till inkomster för utfört arbete via de kontantkort som Migrationsverket delar ut, och som dagersättningen sätts in på. Dessa kort är inte knutna till ett bankkonto. Därför kan en uppdragsgivare inte göra ersättningen tillgänglig via kortet. Asylsökande kan inte öppna konto i bank eftersom de saknar personnummer.

I praktiken är det helt omöjligt för asylsökande att jobba, få lön och betala skatt i Sverige. Prognosen nu är att det tar i genomsnitt 457 dagar från att ansökan registreras till beslut om asyl.

En av Sveriges största utmaningar är just att hjälpa asylsökande och nyanlända att gå från att vara bidragstagare till bli skattebetalare. De kan klara det. Men inte om vi gör deras väg onödigt svår.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

De gör det lättare att anställa nyanlända

INTEGRATION Nils Bacos och Cecilia Brunnström i Lund tröttnade på allt krångel och administration som uppstår vid anställning av asylsökande eller nyanlända. Nu har de skapat en e-tjänst som tar hand om pappersarbetet.
NYHET Publicerad:

Vill anställa nyanlända – stoppas av regelkrångel

ARBETSMARKNAD Arbetslösheten bland utrikes födda fortsätter att stiga, och låg i augusti på 22 procent. Fack och arbetsgivare förhandlar just nu för att bryta den allt mer akuta situationen. Björn Jonzon driver hotell och konferens och vill anställa nyanlända– men hindras av regelkrångel och höga ingångslöner.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna välkomnar samtal om etableringsanställning

KOMMENTAR Idag har fackförbunden inom LO meddelat att de önskar att förhandla om etableringsanställningar med sina motparter. Det är ett besked som Svenskt Näringsliv har efterfrågat under en längre tid och välkomnar.
NYHET Publicerad:

Handlare vill anställa fler

ARBETSMARKNAD Daniel Özer driver en ICA-butik där det finns massor av arbetsuppgifter. Han skulle gärna anställa fler personer om det inte var så dyrt med personal. Det är olyckligt menar Daniel Özer som gärna tar ansvar för att fler kommer i arbete.
NYHET Publicerad:

Hela listan: Så många jobb saknas i ditt län

340 000 NYA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. För att nå dit behövs 340 000 nya jobb. Här är hela listan på hur många jobb som saknas – län för län.
NYHET Publicerad:

"Ett jobb är alltid bättre än bidrag"

ENKLA JOBB Det finns alltför många hinder för att vi ska kunna erbjuda jobb till människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Med ett förbättrat regelverk och lägre risk vid anställningar kan vi lättare bemöta de enorma utmaningarna inom sysselsättningen framöver. Det menar Michael Jonsson, vd och ägare av AD-Plast i Anderstorp.
NYHET Publicerad:

Jobbmål kräver radikala reformer

ENKLA JOBB Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter 340 000 nya jobb. För att de ska skapas krävs genomgripande åtgärder, anser vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Fler enkla jobb kräver samarbete

DEBATT Vi är redo att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden. Samtidigt måste LO och regeringen ta sitt ansvar. Det krävs reformer för att underlätta framväxten av fler enkla jobb – och det är bråttom, skriver företrädare för fem medlemsorganisationer och Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko”

ARBETSMARKNAD Extratjänster är ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko, menar Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert. Trots att regeringens utlovade 20 000 tjänster bara har blivit runt 3 000 ska projektet nu utvidgas till att omfatta fler områden.
NYHET Publicerad:

Förslag om arbetstid får kritik

ARBETSMARKNAD I ett blogginlägg kritiserar arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson regeringens förslag om bland annat alterneringsår och arbetstidsbanker.
NYHET Publicerad:

Ica-handlare vill få fler i arbete – hindras av regler

ARBETSMARKNAD ”Vi står inför enorma samhällsproblem om vi inte gör det lättare för företagen att anställa, något som har ställts på sin spets efter hösten 2015 då vi tog emot fler flyktingar än någonsin tidigare. Att snabbt komma i arbete är viktigt för självkänsla, språkinlärning och självständighet”, säger Jonas Berg, som driver Ica Maxi i Södertälje.
NYHET Publicerad:

Försämrat Rut-avdrag ger färre jobb på barnvaktsföretag

ARBETSMARKNAD Kaos utbröt i branschen när Rut-avdraget försämrades. Ökande svartarbete, sämre möjligheter till integration och uppsägningar är bara några konsekvenser. "Det är rent otäckt att vi har en regering som har så lite koll på vad som skapar jobb och skatteintäkter", säger Jeanette Holm, grundare av Nannynu.
NYHET Publicerad:

Otillräckligt från LO

ARBETSMARKNADEN "Svenskt Näringsliv med samtliga förbund är redo att medverka till att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Men åter igen visar LO att de inte kan samla sig bakom verkningsfulla reformer", säger Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

1,1 miljoner jobb tack vare visstidsanställning

ARBETSMARKNAD Allmän visstid är inkörsporten till arbetsmarknaden för arbetslösa och på sikt finns möjligheter att få ett fast jobb. Bland medlemsföretagen är anställningsformen en grundförutsättning för tillväxt. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Bryt tabut kring enkla jobb”

INTEGRATION Många arbetsplatser skulle tjäna på att ta in någon som utför enkla uppgifter som inte kräver utbildning, eller ens kunskaper i svenska. Men för att arbetsgivare ska ta steget krävs någon ekonomisk lättnad, enligt Lee Wermelin som gjort att 50 invandrarkvinnor nu jobbar inom förskolan.
NYHET Publicerad:

Moderatledarens recept för fler jobb

ARBETSMARKNAD Inför en ny lärlingslik anställningsform, skapa 150 000 enkla jobb och lägg ner Arbetsförmedlingen. Det är moderatledaren Anna Kinberg Batras recept för att få fler i arbete och lyfta svensk ekonomi.  Men för att skapa förutsättningar för jobbskapande måste företagsklimatet vässas, anser hon.
NYHET Publicerad:

Nio år för att få ett jobb

KOMMENTAR Det tar alldeles för lång tid för en flykting att få ett jobb och tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Tröskeln till arbetsmarknaden blir allt högre, skriver Jonas Frycklund, ekonom, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

LO sprider felaktigheter

KOMMENTAR LOs ledning har hävdat att Svenskt Näringsliv gjort en förhandlingsframställan till LO om enkla jobb. Dessutom hävdar LO att Svenskt Näringsliv skulle ha saknat mandat för en sådan förhandlingsframställan. Båda dessa påståenden är felaktiga, skriver Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Enkla modeller ger fler jobb

ENKLA JOBB Med en modell som Tysklands ”minijobb” skulle Carl-Fredrik Malmgren direkt kunna anställa två personer till i sitt företag Fremlab. ”Det skulle ge mig möjlighet att investera mer i företaget och växa”, säger han.