Ekonomiskt perspektivlös historiebok

NYHET Publicerad

RECENSION Perspektiv på Historien A (Gleerups 2006) är skriven av bröderna Hans och Örjan Nyström. Den behandlar den politiska historien med stort engagemang. Däremot är näringslivshistorien mycket styvmoderligt behandlad.

Perspektiv-pa-historien

Perspektiv på historien A

Hans Nyström är gymnasielärare medan Örjan Nyström länge har verkat som utredare inom LO. Båda startade sin författarbana inom den yttersta bokstavsvänstern. Här finns möjligen en förklaring till lärobokens utomordentligt torftiga behandling av näringslivets roll för den historiska utvecklingen.

Författarna skildrar mycket ingående olika aspekter av den politiska utvecklingen och ger sin tolkning av viktiga händelseförlopp. Men författarnas engagemang falnar betydligt när man ska skildra företagssektorn.

Detta förhållningssätt är exempelvis uppenbart i kapitlet om den svenska stormaktstiden. De flesta historieböcker har åtminstone något intressant att säga om exempelvis järnbrukens betydelse, valloninvandringen och företagare som Louis De Geer. Men i Perspektiv på historien dominerar det statsfinansiella perspektivet fullständigt. Långa utläggningar om hur staten ska få tillräckliga inkomster. Ingenting om hur de företag organiserades som stod för en stor del av statsinkomsterna.

Låt oss nu titta närmare på de fyra frågor som ingår i min granskning av historieböckerna.

Vad orsakade den industriella revolutionen?

Hur skildrar och förklarar författarna att först Holland och sedan Storbritannien tog ledningen i den ekonomiska utveckling som ledde fram till den industriella revolutionen?

Framställningen domineras av ett maktperspektiv: I Holland och Storbritannien kom affärsintressena att få stor politisk makt, varför företagare kunde bygga upp stora förmögenheter.

Givetvis är maktperspektivet ett legitimt perspektiv. Men för att förstå hur ekonomisk utveckling uppstår måste det kompletteras med ett entreprenörsperspektiv: Hur ser de spelregler ut som är gynnsamma för ekonomisk utveckling? Vilken roll spelar entreprenörerna? Detta berörs inte i Perspektiv på historien.

Då man diskuterar maktfrågor måste man skilja mellan den typ av maktkamp som försiggår på de militära slagfälten – där den enes vinst alltid är den andres förlust – och den kamp som försiggår på marknadsplatsen – som, rätt organiserad, är ett plussummespel. Men denna distinktion tycks alltför sofistikerad för bröderna Nyström.

Betyg: IG

Hur blev Sverige rikt?

Vad var det som orsakade det industriella genombrottet i Sverige under andra halvan av 1800-talet? Vilka exempel på personer, verksamma i svenskt näringsliv under den perioden, finns omnämnda?

I Perspektiv på historien nämns flera av de liberala reformer som genomfördes under 1800-talet. Men det sägs faktiskt inget om att dessa reformer hade någon betydelse för den ekonomiska utvecklingen.

När det gäller omnämnda personer följer boken det traditionella läroboksupplägget att framförallt koncentrera sig på uppfinnarna bakom några välkända snilleindustrier. Sålunda skildras bland andra Lars Magnus Ericsson, Gustaf de Laval, Jonas Wenström och Sven Wingquist.

Då det gäller Ericsson sägs bara att han konstruerade en handmikrofon, vilket naturligtvis är en fullständigt irrelevant förklaring till LM Ericssons stora framgångar. Inget sägs heller om det helt avgörande samarbetet med H T Cedergren som snabbt gjorde Stockholm till världens främsta telefonstad.

Beskrivningen av Aseas tillkomst tycks bygga på bröderna Nyströms fria fantasier. De skriver att företaget (som här felaktigt kallas Allmänna Elektriska AB) bildades av några mindre Västeråsföretag som anställde den unge lovande ingenjören Jonas Wenström. Författarna hade lätt kunnat ta reda på, till exempel genom att läsa i Nationalencyklopedin, att Asea (som betyder Allmänna Svenska Elektriska AB) tillkom på ett helt annat sätt.

På en punkt avviker dock Perspektiv på historien något till det bättre, i förhållande till de flesta andra läroböcker. Författarna fastnar inte i ett renodlat teknikperspektiv. Man säger att de svenska företagens framgångar byggde på samverkan mellan företagare, uppfinnare och tekniker. Vidare sägs att affärsbankernas uppkomst var viktig.

Och – hör och häpna! – i läroboken nämns en företagsgrundare som inte var uppfinnare, inte ens grundare av ett industriföretag, nämligen A O Wallenberg, grundare av Stockholms Enskilda Bank och Wallenbergsdynastin. Bokens beskrivning av Wallenbergs affärsidé, nämligen att ”samla in allmänhetens sparade pengar och låna ut dem till företag”, är visserligen alltför kortfattad och sannolikt obegriplig för en gymnasieelev. Men Perspektiv på historien sträcker sig här ändå huvudet högre än de flesta läroböcker när den omnämner någon svensk innovation som inte är en uppfinning.

Betyg: G-

Har kvinnor och invandrare spelat någon roll?

Perspektiv på historien är en tämligen manlig bok. På ett par ställen nämns kortfattat villkoren för kvinnor i yrkeslivet. Men någon kvinnlig företagare har jag inte funnit i boken.

Även behandlingen av invandrarnas stora betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling är undermålig. I kapitlet om medeltiden nämns att tyskar hade stort inflytande i Sverige. Men, precis som i övriga boken, är det maktperspektivet som dominerar. Författarna skriver inget om den stora betydelse som tyskarna hade för den svenska ekonomiska utvecklingen. I stället skildras historien främst som en kamp mellan svenska och tyska intressen.

I övrigt har jag bara funnit två omnämnanden av invandrarföretagare i boken. I en bildtext sägs att de skotska bröderna James och Robert Dickson verkade i Göteborg. Vidare sägs att Gustav III tillät judiska företagare att invandra för att han därigenom ville främja landets ekonomiska utveckling. Inget sägs dock om att invandringen verkligen fick denna effekt. Och inte heller finns något exempel på en judisk invandrare.

Betyg: IG

Har näringslivets utveckling upphört?

Ja, det svenska näringslivets utveckling upphörde för precis 100 år sedan. I varje fall om man får tro Perspektiv på historien. Den senaste konkreta händelsen i det svenska näringslivets utveckling som tas upp i boken är nämligen grundandet av SKF 1907.

Om man ska vara lite mer generös mot bröderna Nyström, kan vi också ta med två mer ”aktuella” bilder, en som föreställer en Volvobil från 1920-talet och en annons från Findus där bildtexten säger att halvfabricerad mat började säljas på 1950-talet.

Men förutom dessa bilder finns, vad jag kan finna, inte något nytt företag, inte någon person aktiv i näringslivet, inte någon ny uppfinning eller produkt från svenskt näringsliv under de senaste 100 åren.

Betyg: IG

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

UF i Västerbotten kör mässan digitalt

UNG FÖRETAGSAMHETUF Då den stora UF-mässan Entreprenörskap på riktigt, som skulle engagera mer än 500 personer, inte går att genomföra fysiskt så kommer den att ställas om till ett digitalt event för Västerbottens UF-företag.
NYHET Publicerad:

Nu rullar Lillerudsgymnasiets reklamfilm

UNG FÖRETAGSAMHET Förra året utsågs Lillerudgymnasiet i Vålberg utanför Karlstad till Årets UF-skola av Visma. Priset bestod av reklamtid till ett värde av en kvarts miljon kronor och nu har skolans reklamfilm börjat visas i TV4 i Värmland.
NYHET Publicerad:

Lillerudsgymnasiet bäst i Sverige på entreprenörskap bland eleverna

UNG FÖRETAGSAMHET Lillerudsgymnasiet i Vålberg utanför Karlstad är bäst i Sverige på att jobba med entreprenörskap bland eleverna. Under tisdagskvällen avgjordes SM i Ung Företagsamhet (UF) på Stockholmsmässan i Älvsjö och skolan fick ta emot Vismas pris Årets UF-skola 2019.
NYHET Publicerad:

Förhastad slutsats om friskolornas betygssättning

KOMMENTAR De nationella proven speglar inte alla kunskaper som elever har i ett ämne. Därför kan inte proven ensamt vara rättesnöre för betygen, hävdar Anders Morin, välfärdspolitisk expert. Han anser att forskaren Jonas Vlachos drar förhastade slutsatser när han säger att friskolorna är för generösa i betygssättningen.
NYHET Publicerad:

Explosion av unga entreprenörer i Bromma

UNG FÖRETAGSAMHET Bromma gymnasiums satsning på entreprenörskap det senaste året har lett till att mer än dubbelt så många elever driver UF-företag. Främst beror framgångarna på att fler program än bara ekonomi ingår, enligt Carl Kronberg, förstelärare på skolan.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten har flyttat till Företagskällan

SKOLMATERIAL Företagsamheten har i många år berättat om svenska uppfinnare, entreprenörer och deras företag. Nu har allt innehåll på sajten flyttat över till skolsajten Företagskällan.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskap ännu högre upp på schemat

GYMNASIESKOLAN Thoren Business School vill utveckla framtidens stjärnor i affärsvärlden. För att ytterligare stärka affärsgymnasiets koncept kliver nu Forza of Sweden in ett samarbete för att spetsa utbildningarna.
NYHET Publicerad:

Bryssel nästa för Locker room talk UF

UNG FÖRETAGSAMHET 70 idrottsklubbar och 15 skolor. Så många har hittills fått besök av killarna bakom Sveriges bästa UF-företag 2017. Med föreläsningar om jämställdhet för unga pojkar vill Locker room talk UF få till justare samtal i omklädningsrummen.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskapet sitter i skolans väggar

UF-VINNARE ProCivitas i Helsingborg är den gymnasieskola i Sverige som är bäst på att jobba med entreprenörskap. Det stod klart när SM i Ung Företagsamhet igår avgjordes på Stockholmsmässan i Älvsjö.
NYHET Publicerad:

IT-support för seniorer duvning inför arbetslivet

GYMNASIESKOLAN Nyligen avslutade elever på IT-Gymnasiet i Helsingborg ett projekt med en IT-supportgrupp för äldre. ”Det har känts oerhört nyttigt att låta eleverna få sitta och diskutera tekniken med de äldre”, säger Mickey Missler som undervisar i IT-ämnen på skolan.
NYHET Publicerad:

Årets studentföretagare brinner för bokföring och integration

ENTREPRENÖRSKAP Grattis, Vera Antonov, till utmärkelsen Årets studentföretagare 2017! "Tack, det var väldigt roligt att få Tillväxtverkets pris. Jag tror inte att jag hunnit landa än."
NYHET Publicerad:

UF attraktiv erfarenhet för arbetsgivare

ENTREPRENÖRSKAP "Bäst med att driva ett UF-företag är att allt är möjligt. Det är verkligen en chans att prova sina vingar och se vad man går för." Det säger Ebba Bauer Zetterblom, vd Städarna i Katrineholm AB. Erfarenheten var ett skäl till att hon gick direkt till vd-jobbet på Städarna.
NYHET Publicerad:

Äldre elever lär yngre att programera

KODNING En ny vinkel på matte och teknik. I Örebro samarbetar IT-gymnasiet med grundskolan om programmering och kodning. Det har gett både sjätteklassare och gymnasister nya tankar om yrkeslivet.
NYHET Publicerad:

Malin hjälper ungdomar att fatta galoppen

TEKNIK Chalmersstudenten och ryttaren Malin Ramne ville öka intresset för tekniska ämnen hos ungdomar. Med ambitionen att visa hur man har nytta av skolkunskaperna i det verkliga livet, inte minst i stallet, startade hon Facebook-sidan IQuusen.
NYHET Publicerad:

"Otroligt utvecklande driva UF-företag"

ENTREPRENÖRSKAP Filip Printzell gick direkt från gymnasiet till att bli VD för Städarna i Motala AB. "Jag har haft extremt mycket nytta av UF-tiden. Den gav mig möjligheten att utmana mig själv på ett nytt sätt och samtidigt se hur det funkar i företagsvärlden", säger han.
NYHET Publicerad:

Städarna anställer gärna tidigare UF-elever

ENTREPRENÖRSKAP Hälften av medarbetarna i ledande position på Städarna Sverige AB har bakgrund som UF-företagare. Senaste tillskottet är bara 19 år. ”Vi vill jobba med duktiga entreprenörer och ge dem en chans. Det vinner alla på”, säger vd Christoffer Sjögren.
NYHET Publicerad:

Boostar chansen till eget företag efter UF

ENTREPRENÖRSKAP Läsåret 2016/2017 driver fler än 5100 gymnasieelever i Stockholms län ett UF-företag genom Ung Företagsamhet. Nu inleder organisationen ett nytt samarbete med Start-Up Stockholm i syfte att få fler unga entreprenörer att ta sina idéer vidare efter UF-året.
NYHET Publicerad:

Ny högstadieturné ger unga Framtidskoll

SKOLVAL Nu lanserar Ung Företagsamhet Stockholm grundskolesatsningen Framtidskoll.nu, en temadag tillsammans med Swedbank och Arbetsförmedlingen. Under pilotomgången får 1200 elever på 12 skolor i 6 Stockholmskommuner ett besök.
NYHET Publicerad:

Hon hjälper nyanlända starta företag

ENTREPRENÖRSKAP En kurs i entreprenörskap underlättar för nyanlända att etablera sig i samhället. Resultatet är 40 nya företag. En av initiativtagarna är Sandra Magnusson. "Orimligt att det ska ta tio år att bli självförsörjande", anser hon.
NYHET Publicerad:

"Sverige behöver fler entreprenörer"

HALLÅ DÄR ... Lottie Olsson Norrsén, ansvarig för externa relationer vid Sten K Johnson Centre for Entrepreneurship, som i veckan anordnade en ny mässa i Lund i samarbete med VentureLab.