Seminarium

Bortom Arbetsförmedlingen – Svenskt Näringslivs förslag för vår tids största förvaltningsreform

Kostnaden för arbetsmarknadspolitiken i Sverige är mycket hög – i storleksordningen 80 miljarder kronor per år. Enbart kostnaden personal och lokaler uppgår till nästan 10 miljarder kronor.

apr
25
2018
Delta digitalt eller fysiskt
25 april 2018, 13:00-15:00

Men den myndighet som har ansvaret för detta, Arbetsförmedlingen, uppvisar låg effektivitet och förtroendet för myndigheten är lågt. Därtill är uppdraget spretigt och floran av olika insatser och program är stor.

Flera aktuella utvärderingar visar att resultaten i många av insatserna är svaga – ibland till och med negativa. Myndighetsutövningen uppvisar betydande problem. Systematisk utvärdering av myndighetens verksamhet är därtill bristfällig.

På flera områden har marknaden mer eller mindre helt tagit över myndighetens uppgifter och det blir allt ovanligare att arbetsgivare vänder sig till Arbetsförmedlingen. När parallella system har vuxit under fram det senaste decenniet har ett närmast tektoniskt skifte inträffat på svensk arbetsmarknad. Vad är ett realistiskt omfång för det statliga åtagandet givet den nya kartan?

Svenskt Näringsliv skissar nu på ett reformpaket för Arbetsförmedlingen. Det handlar om att renodla myndighetens uppdrag så att myndighetsutövning och kontrollfunktion står i centrum. Den korta matchningen bör strykas ur uppdraget och för kvarvarande verksamhet införs tydliga och väl beprövade utvärderings- och resultatsystem. Detta innebär på medellång sikt en utgiftsminskning ner mot samma nivå som i t.ex. i Tyskland.

Rapporten är skriven av Edward Hamilton, expert vid Svenskt Näringsliv, och är en summering av ett mångårigt arbete på området som bland annat bygger på internationella erfarenheter av bättre fungerande arbetsmarknadspolitik. Den tar även sin utgångspunkt i en genomlysning av aktuella operationella delar inom myndigheten och vilka möjligheter och begränsningar som dessa ger.

Förutom rapportförfattaren medverkar Irene Wennemo, statssekreterare (S), Christian Holm Barenfeldt, riksdagsledamot och ledamot i arbetsmarknadsutskottet (M), Anton Eckersley International Director på företaget Ingeus, Patrick Joyce, nationalekonom Ratio, Susanne Spector, arbetsmarknadsekonom Nordea, Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen och Cecilia Fahlberg Pihlgren, särskild utredare i Arbetsmarknadsutredningen, samt Martin Kruse, avdelningschef, Arbetsförmedlingen.

Seminariet hålls på svenska, utom kommenteraren av Anton Eckersley.

Detta seminarium är en del av satsningen ”Ett Utmanat Sverige” där Svenskt Näringsliv vill adressera det stora reformbehov som Sverige har. Mycket går som bekant bra, men detta är resultatet av tidigare perioder av strukturreformer. Inte minst förändras samhället och omvärlden i snabb takt – sannolikt kommer det att kräva mer och snabbare anpassning än tidigare.

Seminariet modereras av Jörgen Huitfeldt.

Kaffe serveras från 12.30 och vi bjuder på kaffe och smörgås även efter seminariet.

Läs mer på

apr
25
2018
Delta digitalt eller fysiskt
25 april 2018, 13:00-15:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist