Seminarium

Den krisande bostadsmarknaden – dags för genomgripande reformer

feb.
06
Storgatan 19, Stockholm
Näringslivets hus, lokal Wallenbergaren
Öppna karta
6 februari 2019, 8:30-11:00
Kontaktperson
Robert Gidehag
Kommunikatör

Den svenska bostadsmarknaden har flera stora problem som försämrar stora delar av hela ekonomin. Problemen har vuxit över tid och blivit allt mer uppmärksammade. Samtidigt har den politiska förmågan att komma till rätta med problemen varit liten.
Två av problemen är bristande rörlighet och svårighet för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Fler unga bor hemma längre och inflyttningen till tillväxtregioner har blivit svårare. Andelen unga som äger sin bostad har också fallit kraftigt. Detta är både ett personligt problem för dem som vill flytta och en av de viktigaste förklaringarna till att företagen får allt svårare att rekrytera personal. Dessutom är den samhällsekonomiska kostnaden för dessa problem hög. Problemen beror på en rad olika orsaker. På hyresmarknaden handlar det om en dåligt fungerande marknad, bristande rörlighet och långa köer. På marknaden för ägt boende handlar det om höga priser som i kombination med kreditrestriktioner stänger ute växande grupper. I en ny rapport reder Svenskt Näringsliv ut dessa olika problemkomplex, gör en internationell utblick över bostadsmarknaden i andra länder och presenterar en samhällsekonomisk kalkyl. Utöver dessa presenteras också ett antal konkreta och långtgående reformförslag för att lösa dessa problem för både hyresmarknaden och marknaden för ägt boende. Rapportförfattaren Jonas Frycklund, biträdande chefekonom på Svenskt Näringsliv, presenterar rapporten på ett seminarium. Rapporten kommenteras av professor Harry Flam.
Medverkar på seminariet gör också Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke, Anna Karin Hatt, VD Almega, Mats Green (M), och Johan Löfstrand. (S), David Johnsson, VD Trä- och möbelföretagen och Mikael Jansson, VD Manpower Group. Jörgen Huitfeldt modererar.

Seminariet kommer också att livesändas.

feb.
06
Storgatan 19, Stockholm
Näringslivets hus, lokal Wallenbergaren
Öppna karta
6 februari 2019, 8:30-11:00
Kontaktperson
Robert Gidehag
Kommunikatör
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist