Rapport4 februari 2019

Ett utmanat Sverige nr 8 - Arbetskraft utan bostäder

Rapporten handlar om problemen på bostadsmarknaden ur ett rekryteringsperspektiv och berör därmed ungdomar och äldre som är inne på eller skall in på arbetsmarknaden.

Symptomen är väl kända: fler unga bor kvar hemma längre, det blir allt svårare att flytta till tillväxtregioner och jobb även för medelålders, färre unga äger sin bostad. Allt detta skapar problem både för den enskilde och för företagen när de skall rekrytera arbetskraft. Rapporten berör både ägarmarknaden och hyresmarknaden. Dessa symptom kan i sin tur härledas till fyra grundproblem på bostadsmarknaden.

Det första problemet handlar om för lågt byggande. Det andra problemet är bristande flexibilitet, vi skulle kunna utnyttja befintligt bestånd bättre med större rörlighet. Mycket av problemen på hyresmarknaden handlar om det. Det tredje problemet är att det är dyrt att bygga – höga byggkostnader. Och det fjärde är olika former av kreditrestriktioner som stänger ute stora och växande grupper från ägarmarkanden. Rapporten går igenom ett antal genomgripande reformförslag för lösa dessa problem.

Skriven avJonas Frycklund
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist