Rapport11 juni 2018

Hur kan vi sänka etableringsåldern bland högskoleutbildade?

Detta är den sjätte rapporten i serien "Ett Utmanat Sverige" och handlar om ungas etableringsålder. Arbetslivet är viktigt för såväl individen som för staten och samhället. Mängden arbetade timmar styr den enskildes pension och livsinkomst samt statens ekonomi och vårt välstånd mätt som BNP/C. Av dessa skäl finns anledning att lyfta frågan om ungdomars arbetsutbud. Allmänt skjuts ungdomars etablering på arbetsmarknaden framåt i tiden, det gäller särskilt i Sverige. Till en del är det en naturlig utveckling då alltfler utbildar sig allt längre. Men det finns också en förskjutning av yrkeslivets start som är onödig både för individen, för det offentliga och för samhället. En stor del av den problematiken handlar om högskolan.

Svenskt Näringsliv skissar nu på ett reformpaket för att öka genomströmningen i högskolan och på det sättet sänka etableringsåldern på arbetsmarknaden. Rapporten skisserar förslag för att öka direktövergångarna från gymnasiet till högskolan, för att fler skal bli klara i tid och för att färre skall välja fel utbildningar till liten nytta för den enskilde och för samhället.

Skriven avTamara ThornquistMikaela Almerud
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist