Debatt: Frihandelsframgång ett resultat av Europas optimism

NYHET Publicerad

Frihandel handlar om att öka storleken på den ekonomiska pajen, och genom att EU lyckas sluta fler handelsavtal så stärker vi ställningen både för europeiska företag och konsumenter.

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström arbetar för att fler avtal för frihandel

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström arbetar för att fler avtal för frihandel

Foto: Pontus Lundahl/TT

Det är lätt att dras med den visklek som i flera månader varnat för ett stundande handelskrig. Den globala handeln möter allt fler utmaningar och det politiska klimatet främjar kortsiktiga, protektionistiska beslut framför konstruktivt arbete och samverkan över landsgränserna.

De europeiska ländernas samstämmighet testas nu som aldrig förr i modern tid. I förhandlingar om Brexit och svåra val om hur vi bäst förhåller oss till både USA och Kina finns det gott om frågor där det råder olika viljor. EU visar just nu stor insikt om att en föränderlig omvärld kräver principer och mod att se längre än nationella särintressen.

Nyligen träffades EU:s handelsministrar för att diskutera en lång rad svårigheter och möjligheter som handelspolitiken just nu rymmer.

I stället för att bli gisslan för det geopolitiska drama som utspelar sig på världspressens framsidor, lyckades de europeiska ledarna både ge tummarna upp för två tunga handelsavtal med Japan och Singapore, och grönt ljus för att börja förhandla om nya avtal med Nya Zeeland och Australien.

Det talas förvånansvärt lite om handelsavtalet mellan EU och Japan - det största som EU någonsin åstadkommit. Det täcker över 600 miljoner konsumenter och omfattar ungefär 30 procent av världens BNP. För svenska företag är Japan den näst viktigaste exportmarknaden i Asien, som bara förväntas bli viktigare med det nya avtalet. Utöver de ekonomiska aspekterna innebär detta också ett viktigt diplomatiskt närmande mellan EU och Japan, som har många gemensamma intressen. Framförallt är båda parter måna om att förbättra våra företags tillgång till den kinesiska marknaden.

Tillsammans med Japan ingår både Nya Zeeland och Australien i det handelsavtal som en grupp av elva Stillahavsländer nyligen slutit. Det är strategiskt av Europa att vända blicken alltmer åt Asien och Oceanien, särskilt när relationen med USA är komplicerad.

Om exakt ett år är det val till Europaparlamentet och strax efter det kommer även en ny EU-kommission ta över. EU:s handelsagenda är ett av de områden där det europeiska mervärdet märks allra mest. Frihandel handlar om att öka storleken på den ekonomiska pajen, och genom att EU lyckas sluta fler handelsavtal så stärker vi ställningen både för europeiska företag och konsumenter.

Så, ära den som äras bör. Denna veckan har varit en framgångssaga i det lilla för vår svenska handelskommissionär Cecilia Malmström och för den europeiska unionen. Som i sin konstruktiva trägenhet fortsätter visa att samarbete och öppenhet är den bästa garanten för välstånd, även när det inte anses politiskt trendigt.

Jens Hedström, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor

Sophia Bengtsson, biträdande Chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så återtar EU en topposition på världsscenen

EU Frihandel, bättre konkurrensregler och klimatsatsningar ska få EU:s ekonomiska hjul att snurra fortare. Det framkom när beslutsfattare och företagsledare bröt åsikter mot varandra under en konferens.
NYHET Publicerad:

Nordisk samsyn om klimatlag

EU En viktig del i EU:s gröna giv är en kommande klimatlag. Fyra nordiska näringslivsorganisationer har formulerat ett antal rekommendationer, så att lagen blir ett effektivt redskap för att möta klimatutmaningen.
NYHET Publicerad:

Handeln med livsviktiga varor

SEMINARIUM Svenskt Näringslivs handelspolitiskt ansvarige Henrik Isakson deltar i ett seminarium om sänkta tullar och exportrestriktioner i coronans spår.
NYHET Publicerad:

Så tycker parlamentets huvudförhandlare om en ny klimatlag

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jytte Guteland (S, S&D) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

"Andra länder kan inte åka snålskjuts på vårt klimatarbete”

EU EU-kommissionen publicerade i mars ett förslag till en ny klimatlag, som bland annat förbinder EU att bli klimatneutralt till år 2050. Här ger Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M, EPP) sin syn på klimatlagen.
NYHET Publicerad:

Ambitiös handlingsplan för cirkulär ekonomi från EU-kommissionen

KOMMENTAR EU har fokus på cirkulär ekonomi och har under våren presenterat sin andra handlingsplan. Svenskt Näringsliv är positiv. "Det svenska näringslivet ligger i framkant i arbetet och vill ta en drivande roll i utvecklingen och bidra konstruktivt till arbetet", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Grön tillväxt styr ekonomin mot ett hållbart samhälle

EU Europaparlamentarikern Fredrik Federley, ledamot i parlamentets miljöutskott, ger sin syn på EU-kommissionens gröna återhämtningsprogram.
NYHET Publicerad:

Så ska EU få bukt med konkurrensproblemen

KOMMENTAR EU-kommissionen förbereder omfattande förändringar av konkurrensregelverket. Nu inhämtar man synpunkter på förslag som kan komma att utöka kommissionens verktygslåda markant, skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Så ska EU ta tillbaka förlorad mark

SEMINARIUM Företagsledare och beslutsfattare diskuterar konkurrensfrågor när tidningen Politico arrangerar ett heldagsseminarium i Bryssel den första juli.
NYHET Publicerad:

Starkare WTO krävs för att bota haltande världshandel

INTERNATIONELL HANDEL Det är omöjligt att återstarta Sverige utan att handeln inom och utanför EU kommer igång, menar Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Europadagen i skuggan av coronakrisen

EU Fredagen den 8 maj uppmärksammas Europadagen. Svenskt Näringsliv är medarrangör till ett digitalt seminarium med rubriken ”Från krisläge till återstart”.
NYHET Publicerad:

Därför är handel en del av lösningen i kampen mot pandemin

BOKNYTT Svenskt Näringslivs medarbetare Anna Stellinger, Ingrid Berglund och Henrik Isakson är några av författarna i en ny antologi. Ansatsen är att mitt i en kris, så är det viktigt att våga tänka framåt och behålla globala värdekedjor och inte flytta hem produktion.
NYHET Publicerad:

Återhämtningsplan ska ta företagen ur krisen

EU Om företagen ska ta sig ur krisen och fortsätta att växa krävs en ambitiös och samordnad återhämtningsplan för EU som uppmuntrar investeringar, främjar tillväxt och skapar sysselsättning, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor och Anders Edholm, chef för EU-kontoret.
NYHET Publicerad:

Näringslivet måste anpassa sig till den digitala framtiden

EU Digitaliseringen stöper om arbetsmarknaden, påverkar skatteområdet och skyndar på hållbara investeringar. Några slutsatser vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Handlingsplan för effektivare inre marknad

KOMMENTAR EU-kommissionen har sjösatt en handlingsplan för den inre marknaden. "Svenskt Näringsliv välkomnar kommissionens fokus på genomförande av existerande lagstiftning och är positiv till flera av förslagen, skriver Cemille Üstün, policyansvarig för EU:s inre marknad.
NYHET Publicerad:

EU:s industristrategi: "Det är nu som det verkliga arbetet börjar"

EU EU-kommissionen har presenterat en industristrategi, som lägger ut kursen för fem år framåt. "Strategin är bara startskottet, det är först med konkreta förslag vi ser om Europa är på väg i rätt riktning eller inte", säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
NYHET Publicerad:

Svenska företag har en huvudroll i EU:s gröna giv

EU-kommissionens gröna giv öppnar för affärsmöjligheter för svenska företag samtidigt som de bidrar till klimatnytta. "Det är nödvändigt att näringslivet får vara en viktig del i arbetet med den gröna given, sa ordförande Fredrik Persson när han talade på BusinessEuropes konferens.
NYHET Publicerad:

Rör inte våra kollektivavtal

KOMMENTAR Istället för EU-styrda minimilöner borde lönebildningen skötas i respektive medlemsland, skriver Anders Edholm, chef på EU-kontoret.